• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۲۵۸۱                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ طرح جامع شهر بروجرد مصوب مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان لرستان را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید مفاد صورتجلسات مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ کمیته فنی شماره یک، طرح را ب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۱۵۴۷                                                                         ۲۱/۱/۱۳۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلمکان موضوع مصوبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی به شرح ذیل جهت اجراء…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۵۶۲۷۱                                                                     ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی         به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴، پس از طرح موضوع درخواست مقامات شهرنیشابور مبنی بر بازنگری در مصوبه طرح  جامع شهر نیشابور درمورد اراضی واقع در شرق شهرنیشابور ودرمجاورت جاده باغرود (شمال بیمارستان حکیم)، پیرو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۱۵۵۰                                                                         ۲۱/۱/۱۳۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خمینی شهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ طرح جامع شهر خمینی‌شهر استان اصفهان را که در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده  بود مورد بررسی قرارداد و ضمن تأئید مفاد صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ کمیته ف…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع اهواز ـ کوی رمضان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۹۷۷۲                                                                     ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع اهواز ـ کوی رمضان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ مغایرت اساسی اهواز ـ کوی رمضان ـ مصوب جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورتجلسه جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ کمیته فنی شماره یک …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز)

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۶۸۶۰                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی  طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز) مدیرکل محترم دفتر طرح کالبدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ پس از استماع گزارش مرحله اول نتایج مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز) مقرر نمود: مرحله دوم این مطالعات با تمرکز بر ارزیابی و ارائه دلایل عدم تحقق این طرح تهیه و به شورا ارائه گردد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۶۸۵۹                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین  و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ پس از استماع گزارشهای سازمان هواشناسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست درباره پدیده گرم شدن هوای زمین و بیابان‌زایی و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ای…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۴۰۹۷                                                                     ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر میناب موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ شورای عالی به شرح ذیل، جهت اجرا، ابلاغ میگردد. ۱ـ یک جلد آلبوم …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اراضی هفت سنگان قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۶۲۲۲۶                                                                      ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اراضی هفت سنگان قزوین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴، درپی مکاتبه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی و استماع گزارشاتی درباره اراضی هفت سنگان قزوین، با حضورنماینده کمیسیون اصل نود، استاندار قزوین، معاون سازمان بازرسی کل کشور وسایر مقامات استانی بشرح زیراعلام نظرنمود: ۱ـ آ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۶۳۸۹                                                                     ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ خود، درخصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار با توجه به نظرات کمیته فنی، به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: ۱ـ افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی مشاور (۲۴۰ هزار نفر) به سال ۱۴۰۹ افزایش یابد. ۲ـ خط حریم در قسمت …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم شهر جدید بینالود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۸۲۴۳                                                                     ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم شهر جدید بینالود استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۴ مغایرت حریم شهرجدید بینالود (مربوط به کاهش ۴۷۰ هکتار از جنوب حریم شهر بینالود و افزایش۶۴۰ هکتار در ضلع شمال غربی) را مورد بررسی قرار داد و با قید اصلاحات بشرح زیر مصوب نمود…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوعات مربوط به شهرهای استان البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۸۲۴۲                                                                     ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوعات مربوط به شهرهای استان البرز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز با سلام و احترام، به استحضارمی رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ پس از طرح موضوعات مربوط به استان البرز، ارجاع کلیه موارد به کمیته فنی را به شرح زیر مقرر نمود: الف ـ درباره مجتمع­ها و شهرک‌های صنعتی · نظر به درخواست استانداری ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک‌های مصوب شورا

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۸۸۵۶                                                                      ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک‌های مصوب شورا مدیرعامل محترم شرکت عمران شهرهای جدید با سلام و احترام، به استحضار جنابعالی می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ مقرر نمود: ۱. شهرک­های مصوب قبلی شورای عالی که تا کنون فرایند طراحی و تصویب نهایی و صدور پروانه احداث را طی ننموده و یا پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه منجر به عملیات اجرایی با نظر ست…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آسارا

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۶۳۸۸                                                                         ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آسارا استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ پس از استماع گزارش طرح جامع شهر آسارا مقرر نمود: دبیرخانه شورای عالی نسبت به استعلام حرائم سه گانه (مناطق حفاظت محیط زیست، رودخانه و راه) از دستگاههای مربوطه اقدام و پس از انطباق اسناد طرح براساس این استعلامات، نسبت …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شرح خدمات طرح‌های هادی روستایی و منظومه‌های روستایی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۵۱۵۰۹                                                                           ۱۷/۹/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شرح خدمات طرح‌های هادی روستایی و منظومه‌های روستایی معاون محترم وزیر و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۹۴ ضمن استماع گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ارتباط با شرح خدمات طرحهای هادی روستایی و منظومه­های روستایی با تأکید بر لزوم توجه به بهبود نظام اجتماعی روستا و ارتقای اقتصاد روستایی در شرح خدمات طرح…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر طبس

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۸۴۲۰                                                                             ۱/۹/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  درخصوص طرح جامع شهر طبس استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،‌ منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌‌ عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دیهوک

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۸۴۲۲                                                                              ۱/۹/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دیهوک استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،‌ منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌‌عا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی پادگان ۰۷ خرم‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۸۰۲۳                                                                         ۲۷/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی پادگان ۰۷ خرم‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴، طرح اراضی پادگان ۰۷ خرم‌آباد را پیرو صورتجلسه مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ کمیته فنی ـ تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های باارزش، و با حضور معاون محترم مهندسی فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی تپه مراد آب کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۵۷۷۷                                                                            ۱۸/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی تپه مراد آب کرج استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ خود طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج، که در دو محور اصلی افزایش جمعیت­پذیری محدوده طرح و تغییر و جابجائی پهنه­­ها با طرح جامع دارای مغایرت اساسی بود را مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را مشروط به تحقق موارد ذ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی ۳۰۰ هکتاری اصفهان ـ موسوم به گل نرگس

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۸۰۲۵                                                                         ۲۷/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی ۳۰۰ هکتاری اصفهان ـ موسوم به گل نرگس استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ خود پیرو مصوبات پیشین (ازجمله صورتجلسه مورخ۵/۵/۱۳۹۴) و صورتجلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ کمیته فنی ـ تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای باارزش (کمیته فنی شماره۳)، اراضی۳۰۰ هکتاری موسوم به گل نرگس اصفهان …