استاندار محترم استان آذربایجان شرقی
         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/6/1382؛ طرح تجدیدنظر جامع شهر سراب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/8/1381 در کارگروه آمایش، جمعیت و محیط زیست استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:         ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نوشهر بیش از پیش فراهم گردد.         این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1390) معادل 55590 نفر در محدوده‌ای به وسعت 1030 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 54 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 153 نفر در هکتار) تهیه شده است.         خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌‌ربط رسانیده شود.         اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۷۷۷۸
زمان انتشار: دوشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۸۴
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۷۷۸
فایل ضمیمه: دریافت