استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/10/1384، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای زابل (شامل شهرستانهای زابل و زهک)، را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 24/7/1384 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و با تأیید گزینه دوم پیشنهادی مشاور در بحث جمعیت و با پیشنهاد تقسیم ناحیه از دو به چهار شهرستان در چارچوب قانون تقسیمات کشوری، تصویب نمود.         لازم می‌داند از مشارکت ارزشمند شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده، امید است با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاه‌های ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.         این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه زابل در سال افق طرح (1400) معادل 576 هزار نفر (45 درصد شهری و 55 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:         سند شماره1 ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.         سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.         سند شماره3ـ سطح‌‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.         سند شماره4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.         در اجرای ماده 42 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
شماره انتشار: ۱۷۷۶۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۸۴
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۷۶۳
فایل ضمیمه: دریافت