شماره۳۰۰/۲۲۰۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی
شهر پاکدشت (الحاق اراضی تعاونی مسکن موتوری شهرداری تهران)
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ موضوع مغایرت اساسی پاکدشت مربوط به الحاق ۹/۷ هکتار اراضی واقع در حریم پاکدشت به صورت منفصل به شهر (اراضی تعاونی مسکن موتوری شهرداری تهران) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
به استناد ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن مقرر گردید فرم «ج» سبز به تعداد ۵۳۶ واحد مسکونی توسط تعاونی مسکن موتوری شهرداری تهران از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اخذ و پس از کسب نظر موافق سازمان محیط زیست در خصوص عدم تداخل با منطقه حفاظت شده جاجرود، نسبت به تهیه نقشه جانمائی با رعایت مصوبه «تدقیق مفاهیم و کاربری‌های شهری‌های و تعیین سرانه آنها» شورای عالی شهرسازی و معماری جهت کنترل و ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۱۰
زمان انتشار: شنبه،۲۲ تیر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۵۹۴
فایل ضمیمه: دریافت