شماره۳۰۰/۵۲۱۳۴                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی شهر برازجان
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ موضوع مغایرت اساسی شهر برازجان را که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با توجه به اینکه طرح جامع شهر برازجان در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۵ مصوب گردیده و هنوز سطح جمعیتی شهر مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰ به سطح پیش‌بینی شده طرح جامع نرسیده است و از طرفی مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، احداث شهرک مسکونی ۴۳ هکتاری برای شهر برازجان (خارج از حریم) برای تأمین مسکن مهر مصوب گردیده است، به دلیل عدم توجیه فنی و کارشناسی با موضوع الحاق مخالفت نمود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت