شماره۳۰۰/۷۵۳۶۷                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
پیرو نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۰۳۶ مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ با موضوع اعلام مصوبه طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار، به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، با عنایت به تداخل حریم وضع موجود این شهر با حریم شهر جدید هشتگرد و حقوق مکتسبه ایجاد شده در حریم قبلی این شهر، بند ۸ مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ خود در خصوص حریم شهر کوهسار را به شرح زیر اصلاح نمود:
۱ـ حریم شهر کوهسار از سمت غرب بر خط حریم مصوب طرح جامع شهر جدید هشتگرد، در سمت شمال بر خط حریم مصوب قبلی و در سمت شرق بر محدوده حوزه شهری منطبق گردد.
۲ـ در این خصوص لازم است حریم شهر جدید هشتگرد در شمال شرق مطابق نقشه پیوست اصلاح گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۸۰۶
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۰ اسفند ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۵۵۱
فایل ضمیمه: دریافت