مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد
       استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390 طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 25/12/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:       1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.       2ـ صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه (نظیر تعمیرگاه‌ها، دامداری‌ها، پادگان‌ها و...) با مساحت بالای 5000 مترمربع (یک پلاک و یا چند پلاک) در صورت وقوع در هر کدام از پهنه‌ها، با رعایت مفاد قانون نظام جامع راهبردی کشور، منوط به تامین خدمات در چارچوب طرح جامع جدید و تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی توسط کمیسیون ماده5 خواهد بود.       3ـ ساخت و ساز در کلیه پلاک‌هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باغ تلقی می‌گردد، در هر پهنه‌ای که واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری امکان‌پذیر خواهد بود.       4ـ در پهنه‌های مختلط اداری و خدمات (M , S) سهم خدمات می‌بایست دقیقا مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداری، موظف به دریافت حق‌السهم خدمات می‌باشد. ضمنا تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری صرفا در قطعات به مساحت کمتر از 5000 مترمربع (یک یا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه می‌باشد.       5 ـ هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر با رعایت کلیه قوانین مرتبط با حریم صرفا پس از اخذ مصوبه از کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز خواهد بود.       6 ـ تراکم پایه برای پلاک‌های واقع در کلیه پهنه‌ها (M,S,R) تا 80 درصد با کاربری مسکونی (براساس ضوابط طرح) تعیین و مازاد آن (تا سقف تراکم مجاز و کاربری انتفاعی مطابق پهنه مصوب) صرفا با پرداخت پذیره (عوارض مازاد بر تراکم) پیشنهادی توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و تائید فرمانداری محترم به ملک تعلق خواهد گرفت. مواردی که سهم خدمات بصورت زمین توسط شهرداری اخذ می‌گردد و یا خدمات راسا توسط متقاضی احداث می‌گردد مشمول اخذ پذیره نخواهد بود.       7ـ کلیه املاک و اراضی که براساس مصوبات قانونی تغییرکاربری پیدا کرده‌اند در طرح جامع ابقا می‌گردد.       8 ـ ضوابط و مقررات طرح جامع متعاقباً ابلاغ خواهد شد. همچنین شهرداری می‌تواند نسبت به کارگیری مشاور ذیصلاح برای انجام مطالعات طرح تفصیلی با هماهنگی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.       9ـ اراضی با پهنه (G322) مربوط به حریم کمربندی واقع در حاشیه شمالی جاده واقع در ورودی غربی شهر از محدوده خارج گردد و خط محدوده بر لبه شمالی جاده منطبق گردد.       10ـ محدوده صنعتی واقع در جنوب غربی حریم در صورتی که شهرک صنعتی مصوب می‌باشد باستناد بند 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران از حریم شهر مستثنی بوده و لازم است از حریم شهر خارج شود و بجای آن حریم از سمت شمال افزایش یافته و بر حریم طرح هادی منطبق شود.این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی‌شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 62906 نفر در محدوده‌ای به وسعت 962 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 65 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 5082 هکتار می‌باشد.ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نمایم، امید است با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همـچنین توسعه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنـگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر اشتهارد بیش از پیش فراهم گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
شماره انتشار: ۱۹۴۵۸
زمان انتشار: چهارشنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۵۸
فایل ضمیمه: دریافت