شماره۳۰۰/۵۴۳۵۸                                                                       ۱۶/۹/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیت ۱۱۴۶۸ نفر به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
۲ـ با عنایت به ماهیت جامع و تفصیلی طرح لازم است همه کاربریها در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص گردد لذا لازم است اراضی با کاربری تجاری در مقیاس فراتر از محله در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص گردد.
۳ـ کلیه اراضی که با کاربری فضای سبز که به محدوده طرح هادی شهر الحاق شده‌اند از محدوده حذف و با کاربری وضع موجود در حریم تثبیت گردد.
۴ـ باغات الحاقی به محدوده مصوب طرح قبلی از محدوده شهر خارج و در حریم حفظ گردد.
۵ ـ حریم حفاظتی میراثی تپه تاریخی شهر در نقشه منطقه‌بندی حریم ارائه گردد.
۶ ـ اراضی الحاقی به شهر در قسمت شرقی (ورودی از طرف کمیجان) در حد کالبد ساخت و سازهای موجود حفظ و بقیه اراضی از محدوده شهر خارج با وضع موجود در حریم تثبیت گردد و خط محدوده در این قسمت بر خط محدوده طرح هادی مصوب منطبق گردد.
۷ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
۸ ـ اراضی الحاقی به محدوده مصوب شهر در شمال غربی شهر با کاربری مسکونی و ورزشی از محدوده حذف و اراضی با کاربری موجود در حریم تثبیت گردد.
۹ـ برای اراضی که با کاربری آموزش، تحقیقات و فناوری به محدوده طرح هادی الحاق شده در صورتی که تا زمان ابلاغ مجوزات لازم همراه موافقت‌های اصولی و غیره اخذ گردید در محدوده حفظ شود و در غیر این صورت از محدوده پیشنهادی حذف و با کاربری وضع موجود تثبیت گردد.
۱۰ـ در سند منطقه‌بندی پهنه‌‌های اختصاص یافته به آموزش عالی با توجه به تأمین آن در سطح شهر حذف گردد و ضمن اینکه قید عنوان اراضی ملی در پهنه‌های مشخص‌شده ضروری نمی‌باشد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۱۱۴۶۸ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۴۰۱ هکتار شامل کاربری‌‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵/۲۸ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۹۰۷ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر میلاجرد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۰۴۱
زمان انتشار: شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۴۳
فایل ضمیمه: دریافت