استاندار محترم استان آذربایجان شرقی      
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/5/1390؛ طرح جامع شهر مراغه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 6/8/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:      سرانه‌های مسکونی و معابر توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفته و طبق نظر دبیر شورا طرح ابلاغ شود.      ضمناً در خصوص اراضی تعاونی‌های مسکونی که به محدوده اضافه می‌شود مقرر گردید بررسی لازم از لحاظ سرانه‌ها و حق ورود به محدوده توسط دبیرخانه شورای عالی انجام و پس از تأیید دبیر شورا ابلاغ گردد.      این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی‌شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 206000 نفر در محدوده‌ای به وسعت 7/3213 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 64 نفر در هکتار تهیه شده است.     ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مراغه بیش از پیش فراهم گردد.     خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۳۹۷
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۳۹۷
فایل ضمیمه: دریافت