مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان           پیرو نامه شماره 90/300/98022 مورخ 12/11/1390 در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر دهدز پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:           این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر دهدز تا پایان دوره طرح (1400) معادل 6552 نفر در محدوده‌ای به وسعت 31/239 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 4/27 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 69/938 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.           خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
شماره انتشار: ۱۹۵۸۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۵۸۵
فایل ضمیمه: دریافت