مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان        پیرو نامه شماره 90/300/108290 مورخ 23/12/1390 در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر صفی‌آباد پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:        این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر صفی‌آباد تا پایان دوره طرح (1400) معادل 10575 نفر در محدوده‌ای به وسعت 6/210 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 2/46 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3/1041 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.        خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
شماره انتشار: ۱۹۵۸۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۵۸۵
فایل ضمیمه: دریافت