شماره۳۰۰/۶۷۹۱۸                                                                        ۶/۱۲/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲، طرح جامع شهر محمدآباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ جمعیت شهر با توجه به افزون جمعیت روستای گزموم به شهر محمدآباد برای افق ۱۴۰۵ به میزان ۴۸۴۹ نفر با نرخ رشد ۰۳/۴ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ مقرر شد اراضی شمال غرب شهر (مسکن مهر و اراضی مجاور) در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج و در غیر اینصورت خدمات در همین بخش در طرح تفصیلی پیش‌بینی گردد. همچنین اراضی ضلع غربی شهر حدفاصل معبر شمالی ـ جنوبی کناری با معبر شریانی درجه۲ موازی این معبر، در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه (طبق بررسی دبیرخانه شورای عالی) حذف و از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده به لبه بیرونی معبر مجاور (شریانی درجه ۲) منطبق گردد و سرانه فضای سبز در حد مصوبات شورای عالی اصلاح گردد.
۳ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند۷ مصوبه تفویض اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای‌جامع شهرهای زیر صدهزا ر نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و مساحت محدوده حریم تا حد مصوبات شورای عالی کاهش یابد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۴۸۴۹ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۳/۲۰۳ هکتار (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۸/۲۳ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۵۵۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر محمدآباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
 
شماره انتشار: ۲۰۱۰۵
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۲
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۶۶
فایل ضمیمه: دریافت