شماره۳۰۰/۶۷۹۲۰                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ طرح جامع شهر رویان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.
۲ـ حد محدوده جنوب شهر به معبر ۲۰ متری پیشنهادی، نهر موجود و حریم ایمنی کمربندی بسته و تدقیق گردد (از شرق به غرب) و اراضی زراعی از محدوده شهر خارج گردد.
۳ـ در نقشـه پهنه‌بندی حریم کاربری خوابگاهی حذف و به پهنه وضع موجود (زراعی) تبدیل گردد.
۴ـ در نقشه پهنه‌بندی حریم پهنه سکونت (روستاها) حذف و به نقطه تبدیل گردد (نمایش گرافیکی) .
۵ ـ اراضی جنگلی از پهنه حریم خارج گردد.
۶ ـ ضوابط ویژه بلندمرتبه سازی براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.
۷ـ در جدول ضوابط و مقررات مسکونی طرح، حدنصاب تفکیک در تراکم کم، متوسط و زیاد به ترتیب ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ مترمربع اصلاح گردد. ضمناً عرض گذر (شبکه دسترسی) نیز در هر یک از تراکم‌های مسکونی لحاظ گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۱۰۸۵۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۵۲۸ هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵/۲۰ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۹۵۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر رویان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۱۰۵
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۲
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۶۶
فایل ضمیمه: دریافت