استاندار محترم گیلان       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال 1389 در تاریخ 9/12/1389 طرح جامع ویژه شهر ماسوله را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود کمیته‌ای منتخب از اعضای شورای عالی به همراه نمایندگان استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان گیلان، همچنین شهردار ماسوله و دبیرخانه شورای عالی طرح را بررسی و تصمیم‌گیری نمایند.       کمیته منتخب شورای عالی در جلسه فوق‌العاده خود در تاریخ 16/12/1389، طرح تهیه‌شده تا پایان مرحله سوم قرارداد مربوطه را موردتأیید قرار داده و مقرر نمود انجام مطالعات مرحله چهارم با شرح خدماتی که به تأیید کمیته منتخب خواهدرسید عقد قرارداد شده و ادامه یابد.مراتب جهت آگاهی و صدور دستور انعکاس به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
شماره انتشار: ۱۹۳۰۶
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۳۰۶
فایل ضمیمه: دریافت