مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برزگ
      استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390؛ طرح جامع شهر برزک را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/6/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:      1ـ با توجه به تامین همه سطوح مورد نیاز شهر آن قسمت از اراضی با کاربری «خدمات شهری ـ مسکونی» که تا تاریخ اعلام مصوبه طرح دارای پروانه صادره از شهرداری هستند با کاربری مرتبط با پروانه صادره در طرح تثبیت گردد و مابقی از محدوده شهر خارج گردد.      2ـ عرصه آثار تاریخی ثبت شده شهر با کاربری «میراث تاریخی» مشخص گردد.      3ـ حریم شهر با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کاهش یابد بنحوی که با حداکثر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (5 برابر محدوده) مطابقت داشته باشد.      4ـ اساس طرح مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در ضوابط و مقررات پیشنهادی تهیه و ارائه گردد.      5 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.      این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی‌شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1402) معادل 5576 نفر در محدوده‌ای به وسعت 138 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 40 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 3326 هکتار می‌باشد.ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نمایم، امید است با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر برزک بیش از پیش فراهم گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.      همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۹۴۵۸
زمان انتشار: چهارشنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۵۸
فایل ضمیمه: دریافت