شماره۹۱/۳۰۰/۱۰۹۵۸                                                                  ۳۱/۲/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
پیرو نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۱۰۸۲۹۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص اعلام مصوبه طرح جامع شهر صفی‌آباد پاراگراف آخر نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر صفی‌آباد تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۱۰۵۷۵ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۶/۲۱۰ هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲/۴۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۳/۱۰۴۱ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۵۸۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۴۶۸
فایل ضمیمه: دریافت