شماره۳۰۰/۲۱۰۴۱                                                                       ۲۷/۳/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری
حدود ۶۰ هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
واقع در جنوب شرق شهر زاهدان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ خود موضوع تغییر کاربری حدود ۶۰ هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان را مطابق بند ۶ مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۱ استان مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱) ده هکتار از اراضی راه‌آهن از کاربری حمل و نقل به کاربری اداری تغییر یافته و حریم امنیتی و حفاظتی ساختمان استاندار از درون اراضی ده هکتاری تأمین شود.
۲) با جابجایی ۲۵ هکتار کاربری حمل و نقل در مجموعه اراضی راه‌آهن موافقت گردید و همچنین مقرر شد خط اراضی محدوده راه‌آهن با کاربری تعیین شده در ضلع جنوب غربی بر اساس نقشه پیوست تثبیت گردد.
۳) ۲۴ هکتار از اراضی با کاربری حمل و نقل راه‌آهن برای تأمین سرانه‌ها به کاربری مسکونی و تجاری و شبکه معابر اختصاص یابد. همچنین نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌ها پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۱۰
زمان انتشار: شنبه،۲۲ تیر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۵۹۴
فایل ضمیمه: دریافت