مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 30 هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، موضوع الحاق 30 هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار را که در جلسه مورخ 29/11/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته فنی شورای عالی ارجاع گردد.     خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر گرمسار و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۹۶۰۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ تیر ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۶۰۶
فایل ضمیمه: دریافت