مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان 7/8 هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی         در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/10/1390، الحاق زمین به میزان 7/8 هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی مسکن مهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/12/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با عنایت به موارد زیر تصویب نمود:         1ـ نظر به موقعیت و شرایط نسبتاً مناسب اراضی پیشنهادی و با عنایت به تعداد متقاضیان واجد شرایط با الحاق 6 (شش) هکتار از اراضی فوق (برای فاز اول) موافقت می‌گردد.         2ـ مقرر گردید سطوح و سرانه‌های استاندارد و اراضی موردنیاز و خدمات در طرح تأمین گردد.         ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر صفی‌آباد بیش از پیش فراهم گردد.         خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.          همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
شماره انتشار: ۱۹۵۸۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۵۸۵
فایل ضمیمه: دریافت