شماره۹۱/۳۰۰/۱۰۲۹۲                                                                  ۲۷/۲/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی
در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰، الحاق زمین به میزان ۷/۸ هکتار به محدوده شهر صفی‌آباد جهت تأمین اراضی مسکن مهر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با عنایت به موارد زیر تصویب نمود:
۱ـ نظر به موقعیت و شرایط نسبتاً مناسب اراضی پیشنهادی و با عنایت به تعداد متقاضیان واجد شرایط با الحاق ۶ (شش) هکتار از اراضی فوق (برای فاز اول) موافقت می‌گردد.
۲ـ مقرر گردید سطوح و سرانه‌های استاندارد و اراضی موردنیاز و خدمات در طرح تأمین گردد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر صفی‌آباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۵۸۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۴۶۸
فایل ضمیمه: دریافت