شماره۳۰۰/۳۳۹۱۹                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستای شیشوان به محدوده شهر عجب‌شیر
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ الحاق روستای شیشوان به محدوده شهر عجب‌شیر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و به استناد قانون تعاریف در خصوص الحاق روستاهای واقع در حریم و با توجه به پیوستگی کالبدی و نزدیکی به شهر همچنین به منظور حفظ باغات و اراضی کشاورزی با الحاق روستای شیشوان به شهر عجب‌شیر دقیقاً برابر محدوده مصوب طرح هادی موافقت و مقرر گردید اراضی حد فاصل روستا با شهر موجود و هرگونه اراضی که غیر از محدوده طرح هادی مصوب به شهر با کاربری باغات و کشاورزی به عنوان اساس طرح لحاظ و هرگونه تغییر آن منوط به تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۴۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۰۶
فایل ضمیمه: دریافت