شماره۳۰۰/۳۴۶۷۸                                                                       ۲۲/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی به محدوده یزد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ موضوع مغایرت اساسی یزد مربوط به الحاق ۷۵/۲۵ هکتار اراضی شهرک طوبی متعلق به تعاونی مسکن سپاه به محدوده شهر یزد را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر نمود:
۱ـ برای اعضاء تعاونی سپاه به تعداد ۱۰۰۰ نفر فرم (ج) قرمز شود.
۲ـ اجرای طرح آماده سازی و تأمین خدمات زیربنایی به‌عهده تعاونی بوده و نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌ها پس از کنترل دبیر‌خانه شورای عالی ابلاغ شود.
ضمناً با الحاق اراضی کارخانه شهید قندی یزد به محدوده شهر مخالفت گردید.
خواهشمـند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع مراجع ذی‌ربط رسـانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحـها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقـرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت