مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضیتعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، موضوع الحاق و تغییر کاربری 3/5 اراضی تعاونی مسکن تاکـسیرانان به محـدوده شـهر جهـرم را که در جـلسه مورخ 28/2/1390 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود اراضی 3/5 هکتاری تعاونی مسکن تاکسیرانان جهرم به شرط واگذاری 70% از آن بابت سهم خدمات عمومی و معابر به شهرداری و دولت و 30% مسکونی جهت احداث مسکن مهر به شرط اخذ نظریه موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات موافقت و مقرر گردید نقشه کاربری اراضی پیشنهادی با طرح تدقیق سرانه‌ها هماهنگ شده و پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر جهرم و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.    همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۶۰۴
زمان انتشار: دوشنبه،۵ تیر ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۶۰۴
فایل ضمیمه: دریافت