شماره۳۰۰/۳۴۳۲۳                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود، موضوع احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران با جانمایی و احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد و حمیدیا موافقت نمود و مقرر گردید در اجرای دستور‌العمل شهرک سازی، در اراضی به وسعت ۱۱۲ هکتار شهرک الغدیر با تعداد واحد مسکونی ۴۴۸۰ واحد و با جمعیت پذیری حداکثر ۱۶۵۰۰ نفر و حداکثر در دو طبقه ایجاد گردد و مراحل احداث آن به انجام برسد. ضمناً مدرک مالکیت اراضی در زمان اخذ موافقت تأسیس از شرکت عمران شهر‌های جدید ارائه شود. همچنین فرم (ج) اعضاء به تعداد ۴۴۸۰ خانه‌دار اخذ گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت