استاندار محترم فارس       شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه فوق‌العاده مورخ 14/4/1389 خود پیرو مباحث مطرح شده در جلسه مورخ 7/4/1389، مغایرت‌های با اساس طرح جامع شهر جهرم را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:       1ـ باغات به مساحت 236 هکتار (مشخص شده با رنگ قرمز در نقشه ضمیمه)، از محدوده شهر خارج شده و در حریم قرار گیرند.       2ـ الحاق روستاهای حیدرآباد، تل ریگی، اسلام‌آباد، نظام‌آباد و صادق‌آباد به محدوده شهر مورد موافقت قرار نگرفت.       3ـ اراضی باقیمانده (مشخص شده با رنگ آبی در نقشه ضمیمه) در صورت اجرای مصوبه مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها، (مصوب شورای عالی مورخ 3/10/1369) و ارایه صورت جلسات مربوطه در جلسه بعدی به محدوده الحاق می‌شوند.       4ـ اراضی مشخص شده با شماره 12 در نقشه، به محدوده الحاق نشود و محدوده شهر در این قسمت مطابق با محدوده قبلی مصوب شهر می‌باشد.       نقشه اراضی موردنظر مصوبه متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
شماره انتشار: ۱۹۰۷۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۷۳
فایل ضمیمه: دریافت