شماره۳۰۰/۵۲۱۶۶                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جاورسیان
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ صورتجلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جاورسیان را که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را به شرح زیر مورد اصلاح قرار داد:
۱. بند ذیل به مصوبه افزوده گردد:
«با توجه به سرانه مسکونی شهر حتی‌الامکان اراضی زراعی و باغی که به کاربری مسکونی تبدیل شده‌اند با همان کاربری کشاورزی و باغات در نقشه‌های پیشنهادی تثبیت و مشمول ضوابط مغایرت اساسی گردند.»
۲. کاربریهای پیشنهادی ورزشی، پذیرایی، جهانگردی، مذهبی و فضای سبز واقع در شهر با توجه به سرانه‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از محدوده خارج و با وضعیت موجود در حریم تثبیت و خط محدوده در این قسمت بر لبه خارجی مسیل و معبر پیشنهادی منطبق گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت