شماره۳۰۰/۳۷۰۲۰                                                                         ۴/۶/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص
طرح جامع شهرهای پارسیان و کوشکنار

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ متمم اعلام مصوبه شهرهای پارسیان و کوشکنار را مورد بررسی و با قید موارد ذیل مورد تصویب نهایی قرار داد.
پیرو اعلام مصوبه‌های مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به شماره ۹۱/۳۰۰/۳۳۰۸۵ (طرح جامع شهر کوشکنار) و مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ به شماره ۹۱/۳۰۰/۳۳۴۹۰ (طرح جامع شهر پارسیان)، درصورت ایجاد حقوق مکتسبه و احداث بنا در پلان C تا زمان تصویب طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تائید کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند در داخل محدوده شهر قرار گیرند.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت