شماره۱۹۱۱/۹۲/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۲
مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)
جلسه ۷۳۳  مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
مصوبه «اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)» که در جلسه ۷۳۳  مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده۱ـ تعریف
جایزه جهانی امام خمینی (ره) که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، عالی‌ترین نشان جمهوری اسلامی ایران است که در راستای اعتلاء و پاسداشت نام و راه امام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ش ورای مشترک بین شورای عالی حوزه­های علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی


راحل عظیم‌الشأن و تعامل ادیان توحیدی و اعتلای فرهنگ و تمدن اسلام ناب محمدی (ص) و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، مبتنی بر اندیشه‌ها و رویکردهای حضرت امام خمینی (ره)، به مؤثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه‌ها اعطا می‌شود.
ماده۲ـ ویژگی‌ها:
۱ـ این جایزه در دو بخش نظری و عملی به آثار شاخص و ناب علمی و نیز جریان‌های مؤثر و گسترده سیاسی ـ اجتماعی که در راستای اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) باشند، اعطا می‌شود.
۲ـ شاخص‌های کلان جایزه با توجه به حرکت در جهت اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و ترویج آن و با تأکید بر تشویق و نهادسازی اشخاصِ جریان‌ساز و مؤثر، توسط شورای داوران احصاء شده و به اعلام عمومی خواهد رسید. اولویت‌های هر دوره از جایزه نیز متناسب با اقتضائات زمان، به تصویب شورای داوران می‌رسد.
۳ـ موضوعات و رویکردهای کلان جایزه عبارتند از:
الف) معرفت‌شناسی اندیشه‌های علمی و عملی امام خمینی (ره)
ب) استکبارستیزی و آزادی‌خواهی
ج) تقریب مذاهب اسلامی و تعامل ادیان
د) حقیقت‌جویی و معنویت‌گرایی توحیدی
ه) فرهنگ و تمدن نوین اسلامی
و) مردم‌گرایی و خدمت
ز) مبارزه با صهیونیزم و نژادپرستی
ی) عدالت‌جویی و دفاع از کرامت انسانی
۴ـ محدوده جایزه، ناظر به حوزه خاصی از علوم نیست و جغرافیای جهانی را دربرمی‌گیرد.
۵ ـ دوره زمانی برگزاری جایزه، به‌صورت سالانه است و حداکثر به دو نفر در حوزه‌های نظری و عملی اعطا می‌شود.
ماده۳ـ ارکان:
ارکان اجرایی جایزه عبارتند از:
۱ـ شورای سیاست گذاری
۲ـ شورای داوران
۳ـ دبیرخانه
ماده۴ـ شورای سیاست‌گذاری
شورای سیاست‌گذاری جایزه، تدوین سیاست‌های کلان جایزه را به‌عهده خواهد داشت و اعضای آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهند شد.
تبصره: ضوابط انتخاب برگزیدگان براساس پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری، به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ماده۵ ـ شورای داوران:
اعضای شورای داوران از سوی شورای سیاست‌گذاری تعیین‌شده و وظیفه رصد و گزینش آثار را به عهده خواهند داشت.
تبصره: جلب و استفاده از مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بین‌المللی در اجرای طرح بلامانع است.
ماده۶ ـ دبیرخانه:
به‌منظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی ازقبیل مکاتبه، دریافت آثار، سفارش آگهی، هماهنگی با شورای سیاست‌گذاری و شورای داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و نظایر آن، دبیرخانه جایزه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره: انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر شورای سیاست‌گذاری خواهد بود.
ماده۷ـ زمان برگزاری مراسم:‌
زمان برگزاری مراسم اعطای جایزه، روز دوازدهم بهمن ماه به‌عنوان روز بازگشت امام خمینی (ره) به کشور و نخستین روز دهه مبارک فجر است.
ماده۸ ـ نوع و میزان جایزه:
جایزه شامل: نشان عالی جمهوری اسلامی ایران، تندیس جایزه و همچنین مقادیری سکه بهار آزادی حسب مورد طبق ماده ۲۰ آئین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، خواهد بود.
ماده۹ـ این اساسنامه مشتمل بر ۹ ماده  و ۳ تبصره در جلسه ۷۳۳ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد
شماره انتشار: ۱۹۹۴۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۶۰۶
فایل ضمیمه: دریافت