(مصوب جلسه 663 مورخ 4/3/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 663 مورخ 4/3/1389، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و به استناد بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، انتخاب 5 عضو جدید هیأت امناط دانشگاه آزاد اسلامی را به شرح ذیل تصویب نمود:       « آقایان دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، دکتر فرهاد رهبر، دکتر فرهاد دانشجو، خانم دکتر نسرین سلطانخواه  و دکتر محمدحسن شجاعی فرد به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شوند.»
شماره انتشار: ۱۹۰۱۶
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ خرداد ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۱۶
فایل ضمیمه: دریافت