بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌
جلسه‌ پانزدهم‌ 28 تـیـــرمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (15) 29 جمادی‌الاول‌ 1425 هجری‌قمری‌
مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
 
 
دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ تیرماه‌ 1383
 
      فهرست‌ مندرجات‌ :
1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: رشید جلالی‌جعفری‌،سلیمان‌ جعفرزاده‌، سیدنظام‌ مولاهویزه‌ و اسدالله تابع‌.4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌درخصوص‌ رأی‌ اعتماد به‌ وزیر محترم‌ رفاه‌ و تأمین‌اجتماعی‌، سفر هیأت‌ رئیسه‌ مجلس‌ به‌ قم‌ و لزوم‌ ارتباط‌ بانهادها و مجامع‌ علمی‌ و حوزوی‌.5 ـ تسلیت‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌آقایان‌: حمیدرضا کاتوزیان‌ و یوناتن‌ بت‌کلیا نمایندگان‌محترم‌ تهران‌ و آشوریان‌ و کلدانیان‌ و همچنین‌ بازماندگان‌تصادف‌ اخیر فسا.6 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: سعید ابوطالب‌ و سیدمحمودابطحی‌ نمایندگان‌ محترم‌ تهران‌ و خمینی‌شهر.8 ـ تصویب‌ اصلاحیه‌ کمیسیون‌ درخصوص‌ لایحه‌ مبارزه‌ باقاچاق‌ انسان‌ (جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).9 ـ رد طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (187) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌(جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).10 ـ تصویب‌ مسکوت‌ ماندن‌ طرح‌ اصلاح‌ موادی‌ ازآیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ به‌ مدت‌ (2) ماه‌.11 ـ انتخاب‌ آقایان‌: اسدالله عباسی‌ و محمدحسن‌ دوگانی‌بعنوان‌ ناظر در شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌.12 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (60) قانون‌ برنامه‌ سوم‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ با قید دوفوریت‌ و رد دوفوریت‌ آن‌.13 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ تمدید قانون‌ ممنوعیت‌ تخلیه‌اماکن‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ مصوب‌ 1/6/1377 با حفظ‌حقوق‌ مالکان‌ با قید دوفوریت‌ و رد دوفوریت‌ آن‌.14 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقای‌ اکبر اعلمی‌ نماینده‌ محترم‌ تبریز.15 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.16 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌. 
«جلسه‌ ساعت‌ هشت‌ و پانزده‌ دقیقه‌ به‌ ریاست‌ آقای‌ سیدمحمدحسن‌ ابوترابی‌فرد «نایب‌ رئیس‌» رسمیت‌ یافت‌»اداره‌ تدوین‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
        1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌      نایب‌ رئیس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      جلسه‌ با حضور 201 نفر رسمی‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌بفرمایید.      منشی‌ (حاجی‌بابایی‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      دستور جلسه‌ پانزدهم‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ تیرماه‌ 1383هجری‌شمسی‌ مطابق‌ با بیست‌ و نهم‌ جمادی‌الاول‌ 1425 هجری‌قمری‌:      1 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ درمورد لایحه‌ مبارزه‌ باقاچاق‌ انسان‌ (اعاده‌ شده‌ از شورای‌ نگهبان‌).      2 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ درمورد طرح‌ اصلاح‌ ماده‌(187) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (اعاده‌ شده‌ از شورای‌ نگهبان‌).      3 ـ گزارش‌ شور اول‌ کمیسیون‌ تدوین‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌درمورد طرح‌ اصلاح‌ موادی‌ از آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌.      4 ـ انتخاب‌ دو نفر از اعضای‌ کمیسیون‌ آموزش‌ و تحقیقات‌ به‌انتخاب‌ کمیسیون‌ بعنوان‌ ناظر در شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌(موضوع‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (9) قانون‌ اصلاح‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌تشکیل‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌).      5 ـ انتخاب‌ یکنفر از اعضای‌ کمیسیون‌ فرهنگی‌ به‌ پیشنهادکمیسیون‌ بعنوان‌ ناظر در هیأت‌ امنای‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور(موضوع‌ بند «د» ماده‌ (2) قانون‌ تأسیس‌ و نحوه‌ اداره‌ کتابخانه‌های‌عمومی‌ کشور).      6 ـ انتخاب‌ دو نفر از نمایندگان‌ مجامع‌ استانها بعنوان‌ ناظر در اموراجرایی‌ هیأت‌ منصفه‌ استان‌ (موضوع‌ ماده‌ (3) قانون‌ طرح‌ تشکیل‌هیأت‌ منصفه‌).      7 ـ گزارش‌ شور اول‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ درمورد طرح‌سقط‌ درمانی‌.      8 ـ گزارش‌ شور اول‌ کمیسیون‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ درموردطرح‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌مالی‌ دولت‌.
      2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید      نایب‌ رئیس‌ ـ تلاوت‌ کلام‌الله مجید.      (آیات‌ (24 ـ 18) از سوره‌ مبارکه‌ «الحشر» توسط‌ قاری‌ محترم‌آقای‌ سیدمهدی‌ تاج‌زاده‌ تلاوت‌ گردید)
اَللّهُم‌َّ صَل‌ِّ عَلی‌' مُحَمَّدٍ وَ آل‌ِ مُحَمَّدٍاَعُوذُ بِاللهِ مِن‌َالشَّیْطان‌ِ الرَّجیم‌ْ ـ بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ِیااَیُّهَا الَّذین‌َ 'امَنُوا اتَّقُوااللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْس‌ٌ مّا قَدَّمَت‌ْ لِغَدٍ وَّ اتَّقُوااللهَ اِن‌َّ اللهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون‌َ * وَ لا'تَکُونُوا کَالَّذین‌َ نَسُوااللهَ فَـاَنْسیهُم‌ْ اَنْفُسَهُم‌ْ اُولئِک‌َ هُم‌ُالْفـاسِقُون‌َ * لایَسْتَوی‌´ اَصْحـاب‌ُالنّارِ وَ اَصْحاب‌ُالجَنَّـه‌ِ اَصْحـاب‌ُالْجَنَّـه‌ِ هُم‌ُالفائِزُون‌َ * لَوْ اَنْزَلْنـا هذَاالْقُرْ'ان‌َ عَلی‌' جَبَل‌ٍ لَّرَاَیْتَـه‌ُ خاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّن‌ْ خَشْیَه‌ِاللهِ وَ تِلْک‌َالاْمْثـال‌ُ نَضْرِبُها لِلنّاس‌ِ لَعَلَّهُم‌ْ یَتَفَکَّرُون‌َ * هُوَاللهُ الَّذی‌ لااِله‌َ اِلاّ' هُوَ عالِم‌ُالْغَیْب‌ِ وَالشَّهادَه‌ِ هُوَالرَّحْمن‌ُ الرَّحیم‌ُ * هُوَاللهُ الَّذی‌ لااِله‌َ اِلاّ' هُوَالْمَلِک‌ُ الْقُدُّوس‌ُالسَّلا'م‌ُ الْمُؤْمِن‌ُ الْمُهَیْمِن‌ُ الْعَزیزُ الْجَبّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحـان‌َاللهِ عَمّا یُشْرِکُون‌َ * هُوَاللهُ الْخالِق‌ُ الْبارِی‌ُ الْمُصَوِّرُ لَه‌ُ الاْسْمـآءُ الْحُسْنی‌' یُسَبِّح‌ُ لَه‌ُ مـا فِی‌ السَّمو'ات‌ِ وَ الاْرْض‌ِ وَهُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم‌ُ * (صَدَق‌َاللهُ الْعَلی‌ُّ الْعَظیم‌ْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند)
      نایب‌ رئیس‌ ـ با تشکر.
      3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: رشیدجلالی‌جعفری‌، سلیمان‌ جعفرزاده‌، سیدنظام‌مولاهویزه‌ و اسدالله تابع‌      نایب‌ رئیس‌ ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور را دعوت‌ بفرمایید.      منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      ناطقین‌ قبل‌ از دستور امروز عبارتند از:      ـ جناب‌ آقای‌ رشید جلالی‌جعفری‌ نماینده‌ محترم‌ کرج‌.      ـ جناب‌ آقای‌ سلیمان‌ جعفرزاده‌ نماینده‌ محترم‌ ماکو و چالدران‌.      (که‌ هر کدام‌ ده‌ دقیقه‌ وقت‌ دارند)      ـ جناب‌ آقای‌ سیدنظام‌ مولاهویزه‌ نماینده‌ محترم‌ دشت‌آزادگان‌.      ـ جناب‌ آقای‌ اسدالله تابع‌ نماینده‌ محترم‌ میاندوآب‌.      (که‌ هر کدام‌ پنج‌ دقیقه‌ وقت‌ دارند)      جناب‌ آقای‌ رشید جلالی‌جعفری‌ بفرمایید.      رشید جلالی‌جعفری‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌       «و لاحول‌ و لاقوه‌ الابالله العلی‌ العظیم‌ ـ حسبی‌ الله توکلت‌ علی‌ الله»      ایام‌ شهادت‌ بی‌بی‌ دو عالم‌، حضرت‌ فاطمه‌ زهراء ـ سلام‌الله علیها ـ رابه‌ محضر حضرت‌ ولیعصر ـ عجل‌الله تعالی‌ فرجه‌الشریف‌ ـ، مقام‌ معظم‌رهبری‌ و مسلمانان‌ جهان‌، بویژه‌ مردم‌ شریف‌ ایران‌ اسلامی‌ تسلیت‌عرض‌ می‌نمایم‌.      از مردم‌ بیدار، فهیم‌، شجاع‌ و بزرگ‌ کشورمان‌ که‌ بار دیگر با شرکت‌گسترده‌ و عالمانه‌ و عارفانه‌ خویش‌ در انتخابات‌ موجبات‌ پایداری‌ وثبات‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و حراست‌ از دستاورد امام‌ راحل ‌و شهیدان‌ گرانقدرمان‌ را فراهم‌ و دشمنان‌ را مأیوس‌ نمودند، خالصانه‌تقدیر و از مردم‌ شریف‌ کرج‌ و اشتهارد نیز به‌ جهت‌ اعتمادی‌ که‌ به‌اینجانب‌ بذل‌ نمودند تشکر خود را ابراز می‌دارم‌ و امیدوارم‌ به‌ فضل‌الهی‌ با خدمت‌ صادقانه‌ و خالصانه‌ با فرهنگ‌ بسیجی‌، حافظ‌ دستاوردهاو ارزشهای‌ اصیل‌ انقلابی‌ باشیم‌.      جناب‌ آقای‌ رئیس‌، نمایندگان‌ محترم‌ و مردم‌ شریف‌! استحضاردارید، همگی‌ از عمق‌ جان‌ می‌دانیم‌ و همانطور که‌ از مصاحبه‌ها ونطق‌های‌ قبل‌ از دستور نمایندگان‌ محترم‌ برمی‌آید، دیدگاهها و آمار و ارقام‌، دغدغه‌ها و پیشنهادها همگی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ روح‌ حاکم‌ برمجلس‌ هفتم‌، روح‌ وفاق‌، تعهد، همدلی‌، جهت‌گیری‌ انقلابی‌ و مردمی‌،ایستادگی‌ مدبرانه‌ در مقابل‌ دشمنان‌، رفع‌  گره‌ از مشکلات‌ عمومی‌مردم‌، اهتمام‌ به‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌، ولایتمداری‌، حفظ‌ هویت‌اسلامی‌ و ملی‌، استقلال‌طلبی‌، شایسته‌سالاری‌، آزادگی‌ و آزادیخواهی‌است‌. از اینرو مجلس‌ هفتم‌ پایگاه‌ امید و آمال‌ مردم‌ شریف‌مان‌ گردیده‌و بحق‌ انتظار دارند مجلس‌ هفتم‌ مشکلات‌ و گره‌های‌ کشور را گشوده‌ ودر این‌ راستا نظر نمایندگان‌ محترم‌ را به‌ فرازهایی‌ از فرمایشات‌ مقام‌معظم‌ رهبری‌ در افتتاح‌ مجلس‌ ششم‌ جلب‌ می‌نمایم‌ تا عبرتی‌ باشد درعملیاتی‌ کردن‌ پیام‌ افتتاحیه‌ ایشان‌ به‌ مجلس‌ هفتم‌.      می‌فرمایند: «بی‌شک‌ نباید متوقع‌ بود که‌ همه‌ مشکلات‌ در زمانی‌کوتاه‌ از بین‌ برود. لکن‌ آنچه‌ مردم‌ را خرسند و خشنود می‌سازد مشاهده‌اهتمام‌ و جدیت‌ نمایندگان‌ و لمس‌ کردن‌ آثار محسوس‌ آن‌ است‌ و اگراین‌ انتظار برآورده‌ نشود، اعتماد آنان‌ به‌ برگزیده‌ خود نیز دیری‌ نخواهدپایید. نماینده‌ای‌ از همت‌ و نظر بلند برخوردار است‌ که‌ از صف‌صدرنشینان‌ و برخورداران‌ عبور کرده‌ و خود را به‌ دورافتادگان‌ وکوته‌دستان‌ برساند و با آنان‌ و برای‌ آنان‌ باشد. از همه‌ فرصتها باید بهره‌جست‌ و زمان‌ نمایندگی‌ را که‌ بسی‌ زودگذر است‌ برای‌ گشودن‌ این‌گره‌ها باید مغتنم‌ شمرد. خطای‌ بزرگ‌ آن‌ است‌ که‌ این‌ خواسته‌های‌حقیقی‌ مردم‌ بدست‌ غفلت‌ سپرده‌ شود و خواسته‌های‌ جناحی‌ و حزبی‌بجای‌ مصالح‌ ملی‌ بنشیند».      دریغا که‌ اگر تنها به‌ همین‌ چند فراز حکیمانه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌عمل‌ شده‌ بود، امروز شاهد بسیاری‌ از خسارتها و بی‌اعتمادی‌ها نبودیم‌که‌ اگر تهدیدی‌ علیه‌ نظام‌ صورت‌ می‌گیرد، به‌ امید گسست‌ در وحدت‌عمومی‌ است‌. ایمان‌ و وحدت‌ رمز پیروزی‌ ما بوده‌ و هست‌. امام‌ راحل‌ـ رضوان‌الله تعالی‌ علیه‌ ـ فرمودند: «راه‌ مبارزه‌ با تهدیدات‌ خارجی‌:      1 ـ وحدت‌  2 ـ حل‌ مشکلات‌ مردم‌ و تقویت‌ ارزشهای‌ انقلابی‌است‌». پس‌ منافقین‌ مدرن‌ و دشمنان‌ قسم‌خورده‌ خارجی‌ بدانند به‌ لطف‌خدا مجلس‌ هفتم‌ در فضای‌ وحدت‌آمیز و همدلی‌ در رفع‌ مشکلات‌مردم‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ اصیل‌ انقلاب‌ تلاش‌ خواهد کرد و نیازی‌ به‌ بمب‌اتم‌ نیز نداریم‌ که‌ هسته‌های‌ مؤمن‌ و وفادار به‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌اسلامی‌ سالهاست‌ در ایران‌ و سراسر جهان‌ هر یک‌ بمبی‌ هسته‌ای‌ برای‌افکار پوسیده‌ و شکست‌خورده‌ لیبرال‌ دموکراسی‌ می‌باشند که‌ خود نیزصدای‌ شکسته‌ شدن‌ دژهای‌ ناپایدار اندیشه‌ دروغ‌شان‌ را می‌شنوند که‌اینچنین‌ به‌ حذف‌ و تخریب‌ و تحریف‌ تفکر ناب‌ اسلامی‌ همت‌گماشته‌اند.      نمایندگان‌ محترم‌! از جمله‌ عوامل‌ حفظ‌ انسجام‌ عمومی‌، رفع‌ فقر وفساد و تبعیض‌ است‌. درجهت‌ رفع‌ تبعیض‌ یکی‌ از نگران‌کننده‌ترین‌معضلات‌ کشور فساد مالی‌ است‌ که‌ در جنگ‌ فقر و غنا تا بحال‌ متأسفانه‌بازنده‌ محرومین‌ هستند که‌ عزت‌ و اقتدار نظام‌ مرهون‌ و در گروفداکاریها و ایثارگریهای‌ آنان‌ است‌ و علی‌رغم‌ تمام‌ فشارها همواره‌ درهمه‌ عرصه‌های‌ دفاع‌ از نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ حاضرند.      اهتمام‌ قوه‌ قضائیه‌ و وزارت‌ اطلاعات‌ به‌ این‌ مهم‌ را خواستارم‌ ومبارزه‌ با فساد مالی‌ و رانت‌خواری‌ و زمین‌خواری‌ و انباشت‌ ثروتهای‌بادآورده‌، مجاهد بی‌ادعا می‌طلبد که‌ با فرهنگ‌ بسیجی‌ از تهدیدهانهراسد و آماده‌ شهادت‌ در این‌ مجاهدت‌ باشد و بقول‌ یکی‌ ازفرهیختگان‌ کلمه‌ مقدس‌ «شرمنده‌ام‌» را آموخته‌ باشد و اجر و ثواب‌مبارزه‌ای‌ چنین‌ بزرگ‌ و خدا پسندانه‌ را به‌ تعارفات‌ و تعلقات‌ فردی‌ وگروهی‌ و مصلحت‌ اندیشی‌ نفروشد که‌ در چند سال‌ گذشته‌ اینچنین‌بوده‌ که‌ البته‌ بخشی‌ از این‌ مبارزه‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌ قضایی‌ و اجرایی‌است‌. مجلس‌ نیز با بازبینی‌ و گذراندن‌ قوانین‌ شفاف‌، فرصت‌رانت‌خواری‌ را از مفسده‌جویان‌ سلب‌ نماید که‌ از جمله‌ به‌ نظارت‌ دقیق‌و رفع‌ قوانین‌ دست‌ و پا گیر و قوانین‌ غیرشفاف‌ مانند ماده‌ (100)شهرداریها که‌ رسماً نوعی‌ قانون‌ فروشی‌ است‌، مبادرت‌ نماید.      مجلس‌ هفتم‌ می‌تواند با استفاده‌ از ظرفیتهای‌ قانون‌ اساسی‌، با رفع‌مشکلات‌ موجود، کشور را بسوی‌ پیشرفت‌ و تعالی‌ سوق‌ دهد و راه‌ رابرای‌ تحقق‌ چشم‌انداز (20) ساله‌ هموار سازد. تأکید رهبر معظم‌انقلاب‌ درخصوص‌ نطقهای‌ پیش‌ از دستور، ارائه‌ راه‌کار برای‌ وظیفه‌نمایندگی‌ است‌. بدین‌ سبب‌ نظر گرامی‌تان‌ را به‌ سه‌ پیشنهاد جلب‌می‌نمایم‌:      1 ـ اهداف‌ و برنامه‌های‌ مجلس‌ طی‌ یک‌ مدت‌ کوتاه‌ بررسی‌ وکمیسیونها اولویتهای‌ بررسی‌شده‌ را در راستای‌ برنامه‌ چهارم‌ تهیه‌ و هریک‌ از نمایندگان‌ درخصوص‌ حداقل‌ یک‌ یا دو طرح‌ بزرگ‌ ملی‌ یا چندطرح‌ منطقه‌ای‌ مأموریت‌ ویژه‌ داشته‌ باشند که‌ از وقت‌ و ظرفیت‌ وخلاقیتهای‌ خویش‌ در آن‌ راستا استفاده‌ نمایند.      2 ـ هیأت‌ رئیسه‌ محترم‌! فهرست‌ طرحها و لوایح‌ معوق‌ مانده‌مجلس‌ ششم‌ به‌ (315) مورد می‌رسد و بسیاری‌ از آنها دارای‌ اولویت‌در جهت‌گیری‌ مجلس‌ هفتم‌ نیست‌. بنابراین‌ از هیأت‌ محترم‌ رئیسه‌تقاضا می‌کنم‌ اجازه‌ ندهند مجلس‌ در انفعال‌ موارد از پیش‌ تعیین‌ شده‌متوقف‌ گردد و با استفاده‌ از ظرفیتهای‌ قانونی‌ از وضعیت‌ حاضر عبورنماییم‌ تا فرصت‌ ابتکار عمل‌ از دست‌ نرود.      3 ـ علی‌رغم‌ تمام‌ انتظارات‌ بحقی‌ که‌ مردم‌ از نمایندگان‌ خویش‌بویژه‌ در عرصه‌ منطقه‌ای‌ دارند، نمایندگان‌ دارای‌ اهرمهای‌ لازم‌ برای‌اعمال‌ نظر مردم‌ بر دستگاهها نیستند و در برخی‌ موارد لازم‌ است‌ جلب‌نظر نمایندگان‌ جایگاه‌ و وجاهت‌ قانونی‌ پیدا کند.      حوزه‌ انتخابیه‌: نظر دولت‌ محترم‌ را به‌ موارد ذیل‌ جلب‌ می‌نمایم‌:      شهرستان‌ کرج‌ با بیش‌ از (2) میلیون‌ و (500) هزار نفر جمعیت‌،ایرانی‌ کوچک‌ از قومیتهای‌ مختلف‌ را در خود جای‌ داده‌ و با (21)گویش‌ شناخته‌ شده‌ کشور، (19) گویش‌ در کرج‌ شناسایی‌ گردیده‌است‌. کرج‌ پنجمین‌ کلان‌شهر کشور و شهرستانی‌ که‌ بلحاظ‌ جمعیت‌بعد از (8) استان‌ کشور قرار می‌گیرد، اما همواره‌ در محاسبات‌ وضرایب‌ امتیاز شهرستان‌ را دارد و این‌ موضوع‌ سبب‌ گردیده‌ کلان‌شهرهمجوار پایتخت‌ در نقاطی‌ محرومیتی‌ بیش‌ از دورافتاده‌ترین‌ نقاط‌کشور را شاهد باشد.      همه‌ تحقیقات‌، بررسی‌ها، ریشه‌یابی‌ها و دیدبخشی‌ در فرابخشی‌منتج‌ به‌ نتیجه‌ استان‌ شدن‌ کرج‌ می‌گردد. استان‌ شدن‌ کرج‌ تنها راه‌ نجات‌و پیشرفت‌ و شکوفایی‌ این‌ منطقه‌ از کشور است‌. البته‌ طرح‌ این‌موضوع‌ در تمام‌ احوال‌ موجب‌ عکس‌العمل‌ شدید آندسته‌ از سازمانها وتشکیلات‌ در کشور می‌گردد که‌ کرج‌ را در کنار تهران‌ و برای‌خاصه‌خرجی‌ها و باز بودن‌ دستشان‌ بعنوان‌ امکانات‌ یدکی‌ در وضعیت‌فعلی‌ حفظ‌ کرده‌اند و از ظرفیتها و پتانسیل‌ موجود در پیشبرد کارخویش‌ بهره‌ جسته‌اند که‌ اگر نیت‌ خالص‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ را مدنظر قراردهیم‌، حقوق‌ حقه‌ مردم‌ این‌ منطقه‌ از کشور همواره‌ در ساختار وتقسیمات‌ کشوری‌ تضییع‌ گردیده‌ که‌ در آینده‌ به‌ تفصیل‌ به‌ آن‌ خواهیم‌پرداخت‌.      وزیر محترم‌ بهداری‌: دستور توقف‌ واگذاری‌ بیمارستانها،درمانگاهها، آزمایشگاهها و داروخانه‌های‌ دولتی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ که‌با سرعت‌ فزاینده‌ای‌ در شهرستان‌ کرج‌ بعنوان‌ آزمایشگاه‌ واگذاری‌ به‌بخش‌ خصوصی‌ را به‌ اجراء گذارده‌اند، انتخاب‌ و اثرات‌ مخرب‌ آنرانادیده‌ گرفته‌اند (نایب‌ رئیس‌ ـ وقت‌ شما تمام‌ است‌) همچنین‌ اجحافی‌که‌ نسبت‌ به‌ پزشکان‌ منطقه‌ روا شده‌ و به‌ بیان‌ آن‌ نمی‌پردازم‌، با اعزام‌نماینده‌ای‌ به‌ شهرستان‌، پیگیری‌ و مشکلات‌ را برطرف‌ نمایند.      وزیر محترم‌ راه‌ و ترابری‌ و حمل‌ و نقل‌: سرعت‌ بخشیدن‌ به‌احداث‌ جاده‌ ماهدشت‌ به‌ اشتهارد که‌ سالها بطول‌ انجامیده‌ و حدود(35) کیلومتر راه‌ که‌ سالانه‌ دهها نفر بعلت‌ تصادفات‌ جان‌ خود را ازدست‌ می‌دهند که‌ در یک‌ پروسه‌ ششماهه‌ قابل‌ اجراء بوده‌ (نایب‌ رئیس‌ ـوقت‌ شما تمام‌ است‌)، اتمام‌ راه‌ روستایی‌ پل‌فلزی‌ در جاده‌ چالوس‌ به‌روستای‌ کندر که‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ توسط‌ همیاری‌ مردم‌ منطقه‌ صورت‌ گرفته‌و برای‌ اتمام‌ کار نیاز به‌ مساعدت‌ دولت‌ می‌باشد. تعریض‌ و آسفالت‌ راه‌روستایی‌ خوراس‌ به‌ آتشگاه‌ بطول‌ (17) کیلومتر که‌ سه‌ روستا را با بیش‌از (350) خانوار از مهاجرت‌ حتمی‌ منصرف‌ خواهد کرد.      وزیر محترم‌ نیرو: با وجود احداث‌ کانال‌ هدایت‌ آب‌ از رودخانه‌کرج‌ به‌ ماهدشت‌ و زیر کشت‌ قرار گرفتن‌ بیش‌ از صدها هکتار زمین‌ درآن‌ منطقه‌ با ایجاد یک‌ سد مخزنی‌ کوچک‌ که‌ طراحی‌ آن‌ نیز صورت‌گرفته‌ و اقدام‌ به‌ احداث‌ آن‌ معوق‌ مانده‌، تقاضای‌ رسیدگی‌ سریع‌ داریم‌(نایب‌ رئیس‌ ـ وقت‌ شما تمام‌ است‌) همین‌ یک‌ نکته‌ را عرض‌ کنم‌.      مشکل‌ بی‌آبی‌ در مناطق‌ روستایی‌ و شهری‌ اشتهارد که‌ مردم‌ شریف‌و مؤمن‌ منطقه‌ از آن‌ رنج‌ می‌برند و با اجرای‌ کلی‌ دو طرح‌ آبرسانی‌ قابل‌دستیابی‌ است‌ و مشکل‌ حریم‌ رودخانه‌ در محور جاده‌ چالوس‌ که‌ مردم‌مؤمن‌ و شریف‌ منطقه‌ را که‌ بیش‌ از (2) هزار سال‌ در سکونت‌ این‌منطقه‌ قدمت‌ دارند و برای‌ حراست‌ بهداشت‌ آب‌، وزارت‌ نیروساده‌ترین‌ راه‌ یعنی‌ تخلیه‌ مردم‌ از منطقه‌ را مدنظر قرار داده‌ که‌ بافنس‌کشی‌، دیوارکشی‌ و ایجاد سپتیک‌ در روستاها، امکان‌ بهداشت‌ آب‌و سکونت‌ مردم‌ وجود دارد.      خدایا چنان‌ کن‌ سرانجام‌ کار            تو خشنود باشی‌ و ما رستگار      والسلام‌      نایب‌ رئیس‌ ـ ناطق‌ بعدی‌ را دعوت‌ بفرمایید.      منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ جناب‌ آقای‌ سلیمان‌ جعفرزاده‌ بفرمایید.      سلیمان‌ جعفرزاده‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      با سلام‌ و ادای‌ احترام‌ خالصانه‌ به‌ پیشگاه‌ آقا امام‌ زمان‌ و درود برارواح‌ پاک‌ شهداء و سلام‌ بر روح‌ پرفتوح‌ امام‌ راحل‌ بنیانگذارجمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مصداق‌ آیه‌ «یخرجهم‌ من‌ الظلمات‌ الی‌ النور» وسلام‌ بر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و تمامی‌ رزمندگان‌، ایثارگران‌، جانبازان‌ وآزادگان‌.      باتوجه‌ به‌ شرایط‌ حساس‌ دفاع‌ از حقوق‌ بحق‌ مردم‌ شریف‌ ایران‌ درصحنه‌های‌ داخلی‌ و خارجی‌ بر عهده‌ ما نمایندگان‌ مجلس‌ می‌باشد ومجلس‌ هفتم‌ بمنظور پاسخگویی‌ به‌ انتظارات‌ مردم‌ و جامعه‌ باید ضمن‌نظارت‌ دقیق‌ بر عملکرد دستگاههای‌ متولی‌ خدمات‌ به‌ مردم‌ و اجرای‌قوانین‌ تصویب‌ شده‌، وظیفه‌ فراموش‌ شده‌ نظارت‌ را در این‌ برهه‌تاریخی‌ احیاء کرده‌ و منشأ خیر و سربلندی‌ را در کارنامه‌ مجلس‌ هفتم‌ثبت‌ و ضبط‌ نماید.      اینک‌ بر ما فرض‌ است‌ تا درجهت‌ حل‌ مشکلات‌ معیشتی‌ با تلاش‌و جدیت‌ در تصویب‌ طرحها و قوانینی‌ باشیم‌ تا مشکلات‌ مردم‌ وجامعه‌ را حل‌ نموده‌ تا بدینگونه‌ به‌ مطالبات‌ بحق‌ مردم‌ پاسخگو باشیم‌.      در این‌ راستا با مدیریت‌ اصولی‌ و استفاده‌ بهینه‌ از استعدادها وامکانات‌ موجود کشور و بالاخص‌ ذخایر غنی‌ می‌توان‌ کشور را در زمره‌کشورهای‌ پیشرفته‌ قرار داد، ولی‌ اقتصاد بیمار و سیاستگذاریهای‌نادرست‌ و ضعف‌ برنامه‌ریزی‌ در زمینه‌ اقتصادی‌ نه‌ تنها گره‌ای‌ ازمشکلات‌ معیشتی‌ را باز نکرده‌، بلکه‌ مشکلی‌ بر مشکلات‌ اضافه‌ کرده‌است‌.      حال‌ این‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ که‌ نقطه‌ پایان‌ این‌ مشکلات‌ و گرانی‌ وتورم‌ و فقر در کجاست‌ و چه‌ کسانی‌ پاسخگو هستند؟ درحالیکه‌ کشورما در تمامی‌ زمینه‌ها دارای‌ استعدادهای‌ بالقوه‌ای‌ است‌، بخصوص‌ دربخش‌ کشاورزی‌ قوی‌ترین‌ استعدادها را در بطن‌ و متن‌ خود قرار داده‌،ولی‌ با کمال‌ تأسف‌ تا امروز بعلت‌ عدم‌ برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ و شناخت‌تواناییها دچار بحران‌ و رکود در صنعت‌ کشاورزی‌ شده‌ است‌.      اگر چند سالی‌ نبود نزولات‌ آسمانی‌ و عنایت‌ خداوند متعال‌، هنوزهم‌ محتاج‌ گندم‌ وارداتی‌ بودیم‌ و هیچ‌ برنامه‌ اصلاحی‌ و اصولی‌ برای‌(55) درصد مردم‌ روستاها نداشته‌ که‌ امروزه‌ بیش‌ از (67) درصدثروت‌ ملی‌ کشور بطور خدادادی‌ در دستهای‌ توانمند روستاییان‌ وکشاورزان‌ عزیز قرار دارد. این‌ توانمندیها نه‌ تنها می‌تواند کشور را به‌کشاورزمحوری‌ سوق‌ دهد و نیازهای‌ داخلی‌ را برطرف‌ کند، بلکه‌ درامر صادرات‌ غیرنفتی‌ نیز مؤثر بوده‌ و ما را در ردیف‌ صادرکنندگان‌محصولات‌ کشاورزی‌ قرار می‌دهد. متأسفانه‌ امروز واردکننده‌ بعضی‌ ازنیازهای‌ خود از خارج‌ هستیم‌. از مهمترین‌ عوامل‌ رکود در عقب‌ماندگی‌کشاورزی‌ ایران‌، موارد زیر قابل‌ ذکر و بررسی‌ است‌:      1 ـ عدم‌ برنامه‌ریزی‌ و نبود مدیریت‌ صحیح‌ در بخش‌ کشاورزی‌.      2 ـ تعدد مراکز و نهادهای‌ تصمیم‌گیری‌ برای‌ کشاورزان‌ وناهماهنگ‌ بودن‌ متولیان‌.      3 ـ پایین‌ بودن‌ بودجه‌ بخش‌ کشاورزی‌ از بودجه‌ سالانه‌ کشور که‌بطور میانگین‌ تا حال‌ (1) الی‌ (2) درصد بوده‌، درصورتیکه‌ درکشورهای‌ موفق‌ کشاورزی‌ (6) الی‌ (7) درصد بودجه‌ سالانه‌ کشور را به‌کشاورزی‌ اختصاص‌ می‌دهند.      4 ـ نبود طرحهای‌ حمایتی‌ درجهت‌ تولیدات‌ و تضمین‌ در خریدمحصولات‌ کشاورزی‌.      5 ـ رسمیت‌ نداشتن‌ شغل‌ و حرفه‌ کشاورزی‌ در ایران‌.      6 ـ بازنشسته‌ نشدن‌ کشاورزان‌ بعد از ازکارافتادگی‌.      همه‌ این‌ عوامل‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ داده‌، روستاهای‌ کشور را خالی‌از سکنه‌ نموده‌، تا جاییکه‌ باعث‌ مهاجرت‌ خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌روستایی‌ به‌ شهرها شده‌ که‌ شهرستانهای‌ ماکو و چالدران‌ نیز به‌ این‌ دردمبتلا می‌باشد و در کنار این‌ مشکلات‌، کشاورزان‌ و دامداران‌ در فروش‌محصولات‌ خود تضمین‌ ندارند و در عرضه‌ محصولاتشان‌ اسیرچنگالهای‌ دلالان‌ و سودجویان‌ هستند و در بعد خدمات‌رسانی‌ به‌شهرنشینان‌ بدون‌ اغراق‌ باید بگویم‌ که‌ مردم‌ شهرستانهای‌ ماکو وچالدران‌ نیز از ابتدایی‌ترین‌ امکانات‌ رفاهی‌ برخوردار بوده‌ و در بعدفرهنگی‌، اجتماعی‌، تفریحی‌، درمانی‌ و بهداشتی‌ نیز در محرومیت‌کامل‌ بسر می‌برند و صدمه‌هایی‌ که‌ از این‌ بابت‌ بر روح‌ و جان‌ مردم‌،بالاخص‌ قشر جوان‌ جامعه‌ وارد می‌شود جبران‌ناپذیر است‌.      در بعد خدمت‌رسانی‌ به‌ مردم‌ روستاها اعم‌ از کشاورز، دامدار وعشایر و ایلات‌ وضعیت‌ اسفبارتر از شهرهاست‌. عشایر ایلات‌ بعلت‌عدم‌ وجود راههای‌ مواصلاتی‌ سالم‌ بین‌ مناطق‌ قشلاقی‌ و ییلاقی‌متحمل‌ سنگین‌ترین‌ خسارتها می‌شوند. در بعد صنعت‌ نیز باید بگویم‌در شهرستانهای‌ ماکو و چالدران‌ حتی‌ یک‌ کارخانه‌ (100) کارگری‌وجود ندارد. تمام‌ دلخوشی‌ها به‌ این‌ است‌ که‌ چند کارگاه‌ صنعتی‌ بسیارکوچک‌ با سرمایه‌گذاریهای‌ محلی‌، توان‌ جذب‌ بیکاران‌ و قدرت‌تأثیرگذاری‌ در روند افزایش‌ مواد مصرفی‌ مورد نیاز منطقه‌ را نداشته‌،بلکه‌ گاهی‌ در معرض‌ ورشکستگی‌ و تعطیل‌ شدن‌ قرار گرفته‌اند وموجبات‌ بیکاری‌ عده‌ای‌ را نیز فراهم‌ ساخته‌ است‌ و از سوی‌وزارتخانه‌های‌ مسؤول‌ چندان‌ حمایتی‌ از آنها صورت‌ نمی‌گیرد. بایداذعان‌ کنم‌ مسایل‌ و مشکلات‌ بقدری‌ است‌ که‌ بیان‌ آنها خارج‌ از حوصله‌چنین‌ وقتهاست‌. بالاجبار باید بگویم‌:      شرح‌ این‌ هجران‌ و این‌ سوز جگر                       این‌ زمان‌ بگذار تا وقت‌ دگر      و بقول‌ صاحب‌ اثر راحه‌الصدور و آیه‌ السرور اینها فقط‌نفثه‌المصدوری‌ است‌ که‌ با نهایت‌ احترام‌ و رعایت‌ حریم‌ و حرمت‌ نظام‌و مجلس‌ بصورتی‌ سربسته‌ و مختصر به‌ عرض‌ رسید. ان‌شاءالله در حل‌آنها ابتدا از قدرت‌ لایزال‌ الهی‌ و بعداً از الطاف‌ دولت‌ و مجلس‌ مددخواهیم‌ گرفت‌ تا بتوانیم‌ به‌ عهد و پیمانی‌ که‌ با خدا و خلق‌ خدا بسته‌ایم‌عمل‌ کنیم‌، چرا که‌ پیمان‌ شکنی‌ در مرام‌ ما کفر است‌.      اینک‌ جهت‌ حل‌ مشکلات‌ و معضلات‌ حوزه‌ انتخابیه‌ام‌ پیشنهادهای‌خود را بشرح‌ زیر اعلام‌ می‌دارم‌، تا که‌ قبول‌ افتد و چه‌ درنظر آید:      ـ ایجاد منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی‌ و آزاد تجاری‌ باتوجه‌ به‌ پتانسیل‌های‌موجود در منطقه‌ برای‌ توسعه‌ و تقویت‌ بنیه‌ اقتصادی‌ کشور.      ـ احداث‌ شهرکهای‌ صنعتی‌ مرزی‌ فی‌مابین‌ کشورهای‌ همجوار.      ـ تخصیص‌ اعتبارات‌ لازم‌ و کافی‌ جهت‌ شروع‌ عملیات‌ سدهای‌فرهادخان‌، بدولی‌ و تاتار و احداث‌ سد در منطقه‌ به‌به‌جیک‌ برای‌ حل‌مشکل‌ بی‌آبی‌ و پمپاژ آب‌ به‌ محال‌ قره‌قویون‌ و دشت‌ وسیع‌ بورالان‌،قره‌آغاج‌، قیاس‌.      ـ توسعه‌ گمرک‌ مرزی‌ پلدشت‌ و احداث‌ پل‌ ارتباطی‌ و ارائه‌تسهیلات‌ تردد پاسپورتی‌ به‌ شهروندان‌.      ـ تقویت‌ صنعت‌ جذب‌ توریسم‌ و رواج‌ فرهنگ‌ گردشگری‌.      ـ تسریع‌ در ارائه‌ تسهیلات‌ لازم‌ درخصوص‌ احداث‌ کارخانه‌ قند وکارخانه‌ سیمان‌ ماکو و چالدران‌.      ـ ارائه‌ تسهیلات‌ ویژه‌ مرزنشینی‌ بصورت‌ مدون‌ و دائمی‌ به‌مرزنشینان‌ جهت‌ علاقه‌مندی‌ و دلگرمی‌ آنان‌ به‌ اسکان‌ در شهرهای‌مرزی‌ یاد شده‌.       ـ تخصیص‌ اعتبار لازم‌ جهت‌ تکمیل‌ پروژه‌ ناقص‌ فرودگاه‌ ماکو.       ـ اقدام‌ لازم‌ جهت‌ تجهیز بیمارستانهای‌ ماکو، چالدران‌، پلدشت‌ واحداث‌ بیمارستان‌ مجهز در بخش‌ محروم‌ شوط‌.      ـ تخصیص‌ حداقل‌ (20) درصد از عواید حاصل‌ از عوارض‌ گمرک‌بازرگان‌ و (30) درصد از کنترل‌ گازوئیل‌ به‌ طرحهای‌ نیمه‌تمام‌ محلی‌جهت‌ محرومیت‌زدایی‌ و اشتغالزایی‌ و توسعه‌ منطقه‌.      ـ احداث‌ بزرگراه‌ بازرگان‌ ـ تبریز که‌ سمبل‌ ارتباط‌ زمینی‌ ایران‌ واروپاست‌ و اثرات‌ روحی‌ و روانی‌ فوق‌العاده‌ای‌ در دید گردشگران‌داخلی‌ و خارجی‌ دارد.      ـ اعطای‌ مجوز ایجاد مراکز آموزش‌ عالی‌ در رشته‌های‌ مختلف‌جهت‌ رشد و شکوفایی‌ استعدادهای‌ جوانان‌ منطقه‌ و جلوگیری‌ ازمهاجرتهای‌ بی‌رویه‌.      ـ تمهید مقدمات‌ لازم‌ برای‌ احداث‌ مراکز تحصیلی‌ شبانه‌روزی‌دخترانه‌ و پسرانه‌ در مقاطع‌ راهنمایی‌ و متوسطه‌ در مناطق‌ عشایرنشین‌ماکو و چالدران‌.       ـ ایجاد درمانگاههای‌ مجهز در مراکز دهستانها و مناطق‌عشایرنشین‌.      ـ ارتقاء مراکز دهستانهای‌ یولاگلدی‌، مرگن‌، صوفی‌، تازه‌کند، نازک‌،شهرک‌ سد ارس‌، قره‌تپه‌، مخور و قرنقو به‌ سطح‌ شهرداری‌ جهت‌جلوگیری‌ از مهاجرتهای‌ بی‌رویه‌.      ـ اجرای‌ پروژه‌ اتصال‌ خط‌ آهن‌ ماکو به‌ جلفا باتوجه‌ به‌ سابقه‌ یکصدساله‌ پیشین‌ خط‌ آهن‌ در این‌ مسیر که‌ این‌ امر تأثیر بسزایی‌ در روند حمل‌و نقل‌ (نایب‌ رئیس‌ ـ دو دقیقه‌ از وقت‌ شما باقی‌ است‌) منطقه‌ دارد.      ـ اختصاص‌ بودجه‌ لازم‌ و کافی‌ جهت‌ تعریض‌ تنها خیابان‌ اصلی‌شهر ماکو و انجام‌ اصلاح‌ در ساختار فیزیکی‌ آن‌ که‌ بیش‌ از (25) سال‌است‌ بازگشایی‌ نشده‌ است‌ و بازگشایی‌ آن‌ برای‌ مردم‌ شهر ماکو به‌ یک‌رؤیا تبدیل‌ شده‌.      ـ فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌های‌ اشتغالزایی‌ انبوه‌، بالاخص‌ در شهرستان‌چالدران‌ برای‌ جلوگیری‌ از مهاجرتهای‌ دستجمعی‌ مردم‌ بطوریکه‌ رشدجمعیت‌ در سالهای‌ اخیر مبین‌ وجه‌ منفی‌ آن‌ است‌.      ـ احیاء و فعال‌ نمودن‌ بازارچه‌های‌ مشترک‌ مرزی‌ در بازرگان‌،چالدران‌ و پلدشت‌ و اعطای‌ تخفیف‌ (30) درصد سود بازرگانی‌ به‌مرزنشینان‌ ماکو و چالدران‌.      ـ تقویت‌ گیرنده‌های‌ تلویزیون‌ شبکه‌های‌ (1) و (2) و (3) جهت‌تحت‌پوشش‌ قرار دادن‌ (250) روستای‌ محروم‌ از آن‌ که‌ در معرض‌شدیدترین‌ امواج‌ شبیخون‌ فرهنگی‌ مبتذل‌ بیگانه‌ قرار گرفته‌اند که‌ایجاد مرکز صدا و سیمای‌ شمال‌ استان‌ در این‌ شهرستان‌ از ضروریات‌می‌باشد.      ـ ارتقاء بخشهای‌ پلدشت‌ و شوط‌ به‌ شهرستان‌ از آرزوهای‌ دیرینه‌مردم‌ است‌.       ـ احداث‌ سیلوی‌ ذخیره‌ گندم‌ (100) هزار تنی‌ در منطقه‌ می‌تواندمشکلات‌ اساسی‌ کشاورزان‌ منطقه‌ را حل‌ نماید.      ـ اجرای‌ پروژه‌ کانال‌کشی‌ آب‌ سد آغ‌چای‌ به‌ گجلات‌ شرقی‌ و غربی‌و نازک‌.      حال‌ نمایندگان‌ محترم‌! امید که‌ گوشه‌ای‌ از خواسته‌های‌ مردم‌شریف‌ ایران‌، ماکو و چالدران‌ که‌ به‌ سمع‌ و نظر نمایندگان‌ محترم‌مجلس‌ و دولت‌ رسید، با مسؤولیتی‌ که‌ عهده‌دار هستیم‌ جامه‌ عمل‌پوشیده‌ و به‌ بایگانی‌ تاریخ‌ سپرده‌ نشود.      باریکه‌ سخن‌ خود را با تفأل‌ به‌ خواجه‌ شیراز به‌ اتمام‌ رسانده‌، ازخداوند متعال‌ استدعای‌ خدمتگزاری‌ دارم‌.      خطا اگر چه‌ نبود اختیار ما حافظ‌تو در طریق‌ ادب‌ باش‌ و گو گناه‌ من‌ است‌والسلام‌ علیکم‌ و رحمه‌الله و برکاته‌       نایب‌ رئیس‌ ـ خیلی‌ متشکر از اینکه‌ وقت‌ را بطور دقیق‌ رعایت‌فرمودید.       منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ ناطق‌ بعدی‌ جناب‌ آقای‌ سیدنظام‌ مولاهویزه‌هستند، بفرمایید.      سیدنظام‌ مولاهویزه‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      الهی‌! به‌ آنان‌ که‌ بی‌ پا و سر شدند                     شهید از دیار خطر آمدند      الهی‌! به‌ مستان‌ روز الست‌                              شهیدان‌ عاشق‌، دلیران‌ مست‌       همانان‌ که‌ از وادی‌ دیگرندهمانان‌ که‌ گمنام‌ و نام‌ آورندبا یاد و نام‌ امام‌ راحلمان‌ که‌ رودها بودنش‌ را سروده‌ بودند و آفتاب‌ ازپیشانی‌ بلندش‌ طلوع‌ می‌کرد و با آرزوی‌ طول‌ عمر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ وبا سلام‌ و درود به‌ مردانی‌ که‌ در آسمان‌ شهادت‌ ایران‌ اسلامی‌ چون‌کهکشانی‌ درخشیدند.      من‌ فرزند دشت‌ آزادگانم‌، شهری‌ که‌ آسمان‌ و زمین‌ را گره‌ زد.شهری‌ که‌ مردانش‌ بر سیمهای‌ خاردار خوابیدند. شهری‌ که‌ درکوچه‌هایش‌ شهادت‌ سبقت‌ می‌گرفت‌. شهری‌ که‌ خیابانهایش‌ به‌ بهشت‌خدا گشوده‌ می‌شد. شهری‌ که‌ برادر! امروز تنهاست‌. شهری‌ که‌ در عطرمهربانی‌ ایمان‌ جاری‌ بود، اما امروز برادرم‌ تنهاست‌. دشت‌ آزادگان‌سرفراز، دشت‌ آزادگان‌ بشکوه‌، امروز در فقر شدید امکانات‌ به‌ سرمی‌برد. خیابانهایی‌ که‌ در عطر مهربانی‌ و عشق‌ و ایمان‌ جاری‌ بود،امروز بیکاری‌ در آن‌ پرسه‌ می‌زند. اعتیاد به‌ جان‌ جوانان‌ این‌ شهرآسمانی‌ افتاده‌ است‌. خشکسالی‌ رمق‌ کشاورزان‌ ما را گرفته‌ است‌.       در تمام‌ دنیا شهرهایی‌ که‌ در خط‌ مقدم‌ جبهه‌ بوده‌اند از امکانات‌ویژه‌ای‌ برخوردارند. اما دشت‌ آزادگان‌ ما حتی‌ بازسازی‌ مرهمی‌ برزخمهایش‌ نشد و بر امکاناتی‌ که‌ نیست‌ رنج‌ می‌برد. تنگه‌ چزابه‌، مرز آسمان‌ و زمین‌ اگر بازارچه‌اش‌ فعال‌ شود، دشت‌آزادگان‌ ما از بن‌بست‌ خود خارج‌ می‌شود. اما مسؤولین‌ محترم‌ اجرایی‌گویا میان‌ خرمشهر و آبادان‌ و دشت‌آزادگان‌ تفاوتی‌ قائل‌ می‌شوند. همه‌امکانات‌ را برای‌ خرمشهر و آبادان‌ سرازیر می‌کنند، درحالیکه‌شناسنامه‌ جنگ‌ دشت‌آزادگان‌ (مطورزاده‌ ـ آقا سید! امکانات‌ درخرمشهر نیست‌، امکانات‌ به‌ جاهای‌ دیگر می‌رود) مانند خرمشهر وآبادان‌ است‌.       برپیشانی‌ دشت‌آزادگان‌ (25) آبان‌، برپیشانی‌ دشت‌آزادگان‌ (7) آذر،برپیشانی‌ دشت‌آزادگان‌ (17) دی‌ رقم‌ خورده‌ است‌. اما این‌دشت‌آزادگان‌ فراموش‌ شده‌ است‌. (نایب‌ رئیس‌ ـ یکدقیقه‌ از وقت‌ شماباقی‌ است‌) دشت‌آزادگان‌ ما برادر! تنهاست‌ و تنهاتر از آن‌ برادرم‌!خرمشهر و آبادان‌ است‌. تنهاتر از دشت‌آزادگان‌ ما برادر! شهرهای‌مرزی‌ ماست‌ و دولت‌ باید امکانات‌ ویژه‌ بازسازی‌ را دوباره‌ برای‌ این‌شهرهای‌ سرفراز زنده‌ کند. باید پرونده‌ بازسازی‌ دوباره‌ گشوده‌ شود واعتباراتی‌ که‌ برای‌ این‌ شهرها روزی‌ اختصاص‌ یافت‌ و معلوم‌ نشد کجاو چگونه‌ خرج‌ شد، دوباره‌ بررسی‌ شود.      برادرم‌! دشت‌آزادگان‌ و خرمشهر و آبادان‌ تنهاست‌ و ما باید مرهمی‌بر زخمهای‌ این‌ شهرهای‌ تنها باشیم‌. والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌الله و برکاته‌      (تعدادی‌ از نمایندگان‌ ـ احسنت‌)      منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ ناطق‌ بعدی‌ جناب‌ آقای‌ اسدالله تابع‌ هستند،بفرمایید.      اسدالله تابع‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      شهادت‌ بزرگ‌ بانوی‌ اسلام‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهراء ـ سلام‌الله علیها ـرا به‌ امت‌ اسلامی‌، بویژه‌ به‌ ملت‌ ایران‌ تسلیت‌ عرض‌ نموده‌ و از مردم‌فهیم‌ و آزاداندیش‌ شهرستانهای‌ میاندوآب‌ و شاهین‌دژ و تکاب‌ که‌ به‌آقای‌ محبی‌نیا و بنده‌ اعتماد کرده‌ و به‌ خدمتگزاری‌ خویش‌ برگزیدندسپاسگزارم‌. امید است‌ ما هم‌ بتوانیم‌ خادمی‌ دلسوز به‌ اسلام‌ و متعهد به‌نظام‌ و وفادار به‌ مردم‌ بوده‌ باشیم‌.      انتظارات‌ مردم‌ از منتخبین‌ مجلس‌ هفتم‌:       1 ـ قانون‌ اساسی‌ را که‌ بسیار مترقی‌ و بزرگترین‌ ثمره‌ انقلاب‌ است‌،مناط‌ کارهای‌ خویش‌ قرار داده‌ و اجرای‌ دقیق‌ تمامی‌ اصول‌ از جمله‌اصول‌ (3)، (5)، (9)، (15)، (19)، (29)، (30)، (31)، (43)، (48)،(49)، (59)، (90) و (142) را که‌ از دو قوای‌ دیگر بخواهند که‌ درصورت‌ توفیق‌ جلو خیلی‌ از حرفها و حدیثها گرفته‌ می‌شود.درِ بنگاههای‌ شایعه‌پراکنی‌ داخلی‌ و خارجی‌ بسته‌ و بسیاری‌ از توطئه‌هاخنثی‌ خواهد شد.      2 ـ فاصله‌ بین‌ فقر و غنا را کم‌ کرده‌ و روند تاریخ‌ انقلاب‌ را بنفع‌مردم‌ کوچه‌ و بازار، زاغه‌نشینان‌ و کوخ‌نشینان‌ تغییر داده‌ و به‌ فکر اقشارآسیب‌پذیر جامعه‌ باشند. زیرا مردم‌ عملکرد مجلس‌ هفتم‌ را نقطه‌عطفی‌ ماندگار در تاریخ‌ می‌دانند که‌ اگر حاصل‌ کارشان‌ به‌ خیر و صلاح‌محرومین‌ و پابرهنگان‌ و مظلومین‌ تمام‌ شود، آنوقت‌ وظیفه‌ خطیرخویش‌ را بنحو احسن‌ انجام‌ داده‌اند که‌ امام‌ امت‌ آنان‌ را ولی‌نعمت‌انقلاب‌ می‌دانستند و می‌فرمودند: «یک‌ موی‌ سر کوخ‌نشینان‌ را با همه‌کاخ‌نشینان‌ عوض‌ نمی‌کنم‌».       واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ سنگینی‌ انقلاب‌ از همان‌ ابتدا بردوش‌ طبقه‌ضعیف‌ و کم‌درآمد و فقیر و زجرکشیده‌ قرار گرفته‌ و امروز نیز همانهاهستند که‌ ذوب‌ در اسلام‌ شده‌ و گوش‌ به‌ فرمان‌ رهبر هستند و درصفهای‌ بسیار زیبا و بیادماندنی‌ و طولانی‌ انتخابات‌، راهپیماییها ودستجات‌ حسینی‌، نمازهای‌ جمعه‌ و جماعات‌، مراسم‌ مذهبی‌ و هرجاکه‌ وجودشان‌ نیاز باشد بی‌ منت‌ و با شور و شوق‌ وصف‌ناپذیری‌ حضورمی‌یابند، پس‌ خدمت‌ به‌ این‌ امت‌ امام‌ خدمت‌ به‌ خداست‌.      با کمال‌ تأسف‌ پس‌ از آنکه‌ با آراء این‌ قشر باصفا و محروم‌ و بی‌ریابه‌ جایگاه‌ حساس‌ مجلس‌ راه‌ می‌یابیم‌، اینها را بدست‌ فراموشی‌ سپرده‌و بستر رشد و ترقی‌ مرفهین‌ بی‌درد را در جامعه‌ فراهم‌ می‌سازیم‌ یعنی‌آراء این‌ عزیزان‌ در دست‌ تصمیم‌گیران‌، پل‌ ترقی‌ اغنیاء شده‌ است‌.      مجلس‌ باید به‌ جد معضل‌ بیکاری‌ را باعنایت‌ به‌ آمار واقعی‌بیکاران‌ کشور و دور از جار و جنجالهای‌ سیاسی‌، با درنظر گرفتن‌امکانات‌ بالقوه‌ استانها و باتوجه‌ به‌ موارد ذیل‌ سرلوحه‌ کار خود قراردهند:      1 ـ شکستن‌ انحصار سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و دعوت‌ از اشخاص‌حقیقی‌ و حقوقی‌ برای‌ ایجاد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ برحسب‌ ارائه‌خدمات‌ بهتر.      2 ـ کاهش‌ نرخ‌ بهره‌ بانکی‌ برای‌ کارهای‌ معمولی‌ به‌ (10) درصد ودربخش‌ صنعت‌ و تولید خدمات‌ به‌ (4) درصد، زیرا تا زمانیکه‌سرمایه‌دار در صنعت‌، تولید و خدمات‌ درآمد بیشتر از بهره‌ بانکی‌نداشته‌ باشد، سرمایه‌گذاری‌ نخواهد کرد.      3 ـ رفع‌ تبعیض‌ مالیاتی‌ و عوارض‌ بین‌ بخش‌ دولتی‌ و بخش‌خصوصی‌.       4 ـ دعوت‌ از ایرانیان‌ مقیم‌ خارج‌ که‌ اندوخته‌ای‌ بالغ‌ بر یک‌ هزارمیلیارد دلار دارند برای‌ سرمایه‌گذاری‌ در ساختارهای‌ زیربنایی‌ وایجاد اشتغال‌ برای‌ کلیه‌ اقشار جامعه‌ جویای‌ کار متناسب‌ باتحصیلات‌، تجربه‌ و کارآیی‌، نه‌ اینکه‌ افراد دیپلم‌ و زیردیپلم‌ را ازاشتغال‌ محروم‌ و بالای‌ (30) سال‌ سن‌ را کنار بگذارند.      5 ـ به‌ حساب‌ و کتاب‌ همیاری‌ شهرداریها و مناطق‌ آزاد تجاری‌ که‌بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ فعالیت‌ خودشان‌ را آغاز کرده‌اند دقیقاً رسیدگی‌نموده‌ و اعلام‌ دارند درآمد حاصله‌ در چه‌ محل‌هایی‌ هزینه‌ شده‌ است‌.      6 ـ تقویت‌ بخش‌ خصوصی‌ درچارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ اگرضرر امت‌ نباشد لازم‌ است‌، ولی‌ رها کردن‌ آن‌ به‌ حال‌ خود بصلاح‌کشور نیست‌. پس‌ نظارت‌ قانونی‌ ازطرف‌ دستگاههای‌ ذی‌ربط‌ برعملکرد این‌ بخش‌ لازم‌ و ضروری‌ است‌.      7 ـ اصل‌ (142) قانون‌ اساسی‌ را با تصویب‌ قوانین‌ درمورد هر سه‌قوه‌ اجراء نمایند و شامل‌ حال‌ مسؤولین‌ استانها هم‌ بشود و دقیقاً به‌حساب‌ و کتاب‌ اشخاصی‌ که‌ بعد از انقلاب‌ مسؤولیت‌ داشتند رسیدگی‌شده‌ و سوءاستفاده‌کنندگان‌ از موقعیت‌ شغلی‌شان‌ را به‌ مردم‌ معرفی‌نمایند و بنده‌ اولین‌ فردی‌ هستم‌ که‌ در این‌ مورد اعلام‌ آمادگی‌ می‌نمایم‌.(نایب‌ رئیس‌ ـ یکدقیقه‌ ثانیه‌ از وقت‌ شما باقی‌ است‌).      8 ـ رابطه‌ را از ادارات‌ حذف‌، ضابطه‌ و قانونمندی‌ را جایگزین‌نمایند. به‌ سیستم‌ کاغذبازی‌ خاتمه‌ دهند. به‌ عزت‌نفس‌ و کرامت‌ انسانهاارزش‌ قائل‌ شوند. در عزل‌ و نصبها، فرزندان‌ منسوبین‌ و متنفذین‌ ونورچشمیها را در اولویت‌ قرار ندهند. قسمت‌ مصاحبه‌ حضوری‌ را که‌معمولاً سفارشات‌ را دخیل‌ می‌دهند در استخدامها ملاک‌ قرار ندهند.       مردم‌ عملکرد ادارات‌ را نمود عینی‌ حکومت‌ می‌دانند. بایستی‌دیوار بی‌اعتمادی‌ بین‌ مردم‌ و دستگاهها فرو ریزد. باندبازی‌ وگروه‌گرایی‌ از بین‌ برود. افراد چاپلوس‌، متملق‌، دلال‌ صفت‌، کارچاق‌کن‌مورد بازخواست‌ قرار گیرند. جلو رشوه‌ و هدیه‌ را که‌ امروزه‌ دربسیاری‌ از دستگاهها یک‌ روش‌ رسیدگی‌ به‌ کارها گردیده‌، گرفته‌ شود وقوانین‌ و مقررات‌ زاید و دست‌ و پاگیر را که‌ منشأ بسیاری‌ از مشکلات‌می‌باشد بردارند.       درهای‌ بسته‌ ادارات‌ به‌ روی‌ مردم‌ باز شوند، مردم‌ را محرم‌ اسرارخود بدانند، جلسات‌ را در وقت‌ اداری‌ برگزار نکنند، به‌ ارباب‌ رجوع‌پاسخ‌ منطقی‌ بدهند، مسؤولین‌ ما در ادارات‌ در مقابل‌ توصیه‌ها وسفارشها از هر مقام‌ و در هر لباسی‌ که‌ باشند، بسان‌ کوه‌ ایستادگی‌ کرده‌و غیر از رضای‌ حق‌تعالی‌ کاری‌ را انجام‌ ندهند. (نایب‌ رئیس‌ ـ متشکر،وقت‌ شما تمام‌ است‌) مسؤولین‌ ما در دستگاهها باید دارای‌ تقوای‌ الهی‌،خلاق‌ و با برنامه‌ و نترس‌ و عزت‌نفس‌، مدیر و مدبر و ذوب‌ در اسلام‌باشند تا بتوانند تبعیضها و بی‌عدالتیها را از ادارات‌ بردارند.      باید بدانیم‌ امروزه‌ شلاق‌ عدم‌ هماهنگی‌ و سوء مدیریت‌ در ابعاداقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ بر گـُرده‌ نحیف‌ طبقه‌ محروم‌ جامعه‌تازیانه‌ می‌زند و تا مغز استخوانش‌ را می‌سوزاند، متأسفانه‌ ما بر سرتصاحب‌ مقام‌ و منصب‌ با هم‌ در ستیزیم‌ که‌ این‌ برای‌ امت‌ امام‌ شهیدان‌برازنده‌ نیست‌.
      4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ درخصوص‌ رأی‌ اعتماد به‌ وزیر محترم‌ رفاه‌و تأمین‌ اجتماعی‌، سفر هیأت‌ رئیسه‌ مجلس‌ به‌ قم‌ ولزوم‌ ارتباط‌ با نهادها و مجامع‌ علمی‌ و حوزوی‌      نایب‌ رئیس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      «فاتقوا الله و اصلحوا ذات‌ بینکم‌»      با عرض‌ سلام‌ و ادب‌ محضر همکاران‌ گرانقدر، برادران‌ و خواهران‌معزز و ملت‌ شریف‌ و بزرگوار ایران‌ اسلامی‌.       اگر اجازه‌ بفرمایید به‌ بعضی‌ از مسائلی‌ که‌ احتمالاً بیان‌ آن‌ لازم‌ وضروری‌ است‌ درآغاز این‌ جلسه‌ مبارک‌ در خانه‌ ملت‌ تذکری‌ داشته‌باشم‌.      اولاً، در چهارشنبه‌ گذشته‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ براساس‌عقلانیت‌ سیاسی‌، باورهای‌ دینی‌ و خصایص‌ اخلاقی‌ خویش‌ وشعارهایی‌ که‌ نمایندگان‌ مردم‌ مطرح‌ نموده‌ و به‌ آن‌ وفادارند، نمادزیبایی‌ از تضارب‌ آزاد افکار و آراء در فضایی‌ آراسته‌ به‌ اخلاق‌ به‌نمایش‌ گذارد و در این‌ فضای‌ اخلاقی‌ و عقلانی‌ که‌ براساس‌ مبانی‌اعتقادی‌ و اندیشه‌ سیاسی‌ نشأت‌ گرفته‌ از باورهای‌ دینی‌ نمایندگان‌مردم‌ استوار بود، تصمیمی‌ را درجهت‌ اثبات‌ تعامل‌ خویش‌ با دولت‌اتخاذ نمود. این‌ طلیعه‌ فرخنده‌ می‌تواند برای‌ طول‌ عمر مبارک‌ مجلس‌این‌ پیام‌ روشن‌ را برای‌ ملت‌ عزیز، مسؤولین‌ و جهان‌ اسلام‌ و کسانیکه‌در خارج‌ از کشور بر این‌ نهاد نظارت‌ دارند اثبات‌ کند که‌ مجلس‌تصمیماتش‌ در طول‌ عمر مبارک‌ او مبتنی‌ بر چنین‌ تضارب‌ آراء وبرخورد منطقی‌ و عقلانی‌ و تصمیم‌ منطبق‌ بر مصالح‌ ملت‌ خواهد بود ودر رد و نفی‌ و اثبات‌ در هیچیک‌ از این‌ صحنه‌ها نمی‌توان‌ تأثیرپذیری‌از جریانهای‌ سیاسی‌ بدون‌ پشتوانه‌ عقلانی‌ و علمی‌ و منطقی‌ و منافع‌ملی‌ را در او دخیل‌ دانست‌.      بنده‌ رأی‌ اعتماد شما نمایندگان‌ شریف‌ مردم‌ را به‌ وزیر محترم‌تبریک‌ عرض‌ می‌کنم‌ و امید آن‌ داریم‌ که‌ با وفاداری‌ به‌ شعاری‌ که‌ مطرح‌فرمودند همه‌ اوقات‌ خویش‌ را صرف‌ خدمت‌رسانی‌ به‌ ملت‌ عزیزبنمایند و وزارتخانه‌ را ملجأ و پناه‌ مردم‌ قرار دهند و اثبات‌ کنند که‌ درمدیریت‌ امروز کشور نباید گرایشهای‌ سیاسی‌ و جناحی‌ کوچکترین‌تأثیری‌ را در انتخابها و انتصابها و اتخاذ تصمیمات‌ داشته‌ باشد و بیاری‌خدای‌ متعال‌ این‌ نهاد بتواند درجهت‌ پاسخ‌ به‌ نیازهای‌ مردم‌، گامهای‌اصولی‌ را بردارد، هرچند در تاریخ‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در این‌ راستاگامهای‌ بلندی‌ برداشته‌ شده‌ است‌ که‌ با گذشته‌ قابل‌ مقایسه‌ نیست‌.      نکته‌ دوم‌ که‌ شایسته‌ است‌ گزارش‌ آن‌
شماره انتشار: ۰
زمان انتشار: دوشنبه،۱۶ شهریور ۱۳۸۳
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: شماره ویژه نامه:
فایل ضمیمه: دریافت