بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌
جلسه‌ چهل‌ و سوم‌(43)  6 آبــــان‌مـــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 12 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌
مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
 
 
دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌
1384 ـ 1383
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ ششم‌ آبانماه‌ 1383
 
      فهرست‌ مندرجات‌ :
 
1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور عبارتند از آقایان‌: سیداحمدموسـوی‌، حسن‌ سلیمـانی‌، بهمن‌ محمدی‌ و علاءالدین‌بروجردی‌.4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: احمد بزرگیان‌ و سیدناصرموسوی‌ نمایندگان‌ محترم‌ سبزوار و رامهرمز.6 ـ انتخاب‌ آقایان‌: محمدعلی‌ شیخ‌ و حمید سعادت‌ بعنوان‌ناظر در شورای‌ عالی‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌.7 ـ تصویب‌ لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ گمرکی‌ بین‌دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ پادشاهی‌ بلژیک‌.8 ـ انتخاب‌ آقایـان‌: محمدرضا رحیمی‌ و مهدی‌امیری‌اصفهانی‌ بعنوان‌ رئیس‌ و دادستان‌ دیوان‌ محاسبات‌کشـور.9 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ تعیین‌تکلیف‌ اراضی‌ اختلافی‌ موضوع‌ اجرای‌ ماده‌ (56) قانون‌جنگلها و مراتع‌.10 ـ تصویب‌ کلیات‌ لایحه‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌واحده‌ قانون‌ بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌.11 ـ طرح‌ سؤال‌ آقای‌ رضا عبداللهی‌ نماینده‌ محترم‌ماه‌نشان‌ از آقای‌ پزشکیان‌ وزیر محترم‌ بهداشت‌، درمان‌ وآموزش‌ پزشکی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ مربوطه‌.12 ـ اعلام‌ وصول‌ (2) فقره‌ سؤال‌ و یک‌ فقره‌ طرح‌.13 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.14 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
 
«جلسه‌ ساعت‌ هشت‌ و پانزده‌ دقیقه‌ به‌ ریاست‌ آقای‌ غلامعلی‌ حدادعادل‌ رسمیت‌ یافت‌»اداره‌ تدوین‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ 
 
      1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌      رئیس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      با حضور 205 نفر جلسه‌ رسمی‌ است‌، دستور جلسه‌ را اعلام‌بفرمایید.      منشی‌ (حاجی‌بابایی‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      دستور جلسه‌ چهل‌ و سوم‌ روز چهارشنبه‌ ششم‌ آبانماه‌ 1383هجری‌شمسی‌ مطابق‌ با دوازدهم‌ رمضان‌ 1425 هجری‌ قمری‌:      1 ـ انتخاب‌ دونفر از اعضای‌ کمیسیون‌ آموزش‌ و تحقیقات‌ بعنوان‌اعضای‌ ناظر در شورای‌ عالی‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ (در اجرای‌ماده‌ 3 قانون‌ اهداف‌، وظایف‌ و تشکیلات‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ وفناوری‌ مصوب‌ 18/5/1383).       2 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ درمورد لایحه‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ گمرکی‌ بین‌دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ پادشاهی‌ بلژیک‌.       3 ـ انتخاب‌ رئیس‌ و دادستان‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور (در اجرای‌مواد 11 و 14 قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور).       4 ـ گزارش‌ شور اول‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ درمورد لایحه‌الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ اراضی‌ اختلافی‌ موضوع‌اجرای‌ ماده‌ (56) قانون‌ جنگلها و مراتع‌.       5 ـ گزارش‌ شور اول‌ کمیسیون‌ کشاورزی‌، آب‌ و منابع‌ طبیعی‌درمورد لایحه‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ بیمه‌ محصولات‌کشاورزی‌.      6 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ درمورد لایحه‌ موافقتنامه‌ تشویق‌ وحمایت‌ متقابل‌ از سرمایه‌گذاری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌.       7 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ درمورد لایحه‌ موافقتنامه‌همکاریهای‌ بازرگانی‌ و اقتصادی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ودولت‌ جمهوری‌ ازبکستان‌.       8 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ درمورد لایحه‌ موافقتنامه‌ بازرگانی‌بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ دمکراتیک‌ خلق‌الجزایر.      9 ـ سؤال‌ آقای‌ رضا عبداللهی‌ نماینده‌ محترم‌ ماه‌نشان‌ از وزیرمحترم‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
      2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید      رئیس‌ ـ تلاوت‌ کلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.(آیات‌ (26 ـ 24) از سوره‌ مبارکه‌ «یونس‌» توسط‌ قاری‌ محترم‌آقای‌ مرتضی‌ رهنما تلاوت‌ گردید)
اَللّهُم‌َّ صَل‌ِّ عَلی‌' مُحَمَّدٍ وَ آل‌ِ مُحَمَّدٍاَعُوذُ بِاللهِ مِن‌َ الشَّیْطان‌ِ الرَّجیم‌ْ ـ بِسْم‌ِ اللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ِاِنَّما مَثَل‌ُ الْحَیوه‌ِ الدُّنْیا کَماءٍ اَنْزَلْناه‌ُ مِن‌َ السَّماءِ فَاخْتَلَط‌َ بِه‌ِ نَبات‌ُ الاَْرْض‌ِ مِمّایَأکُل‌ُ النّاس‌ُوَالاْ َنْعام‌ُ حَتّی‌اِذ'ا´اَخَذَت‌ِ الاَْرْض‌ُ زُخْرُفَها وَازَّیَّنَت‌ْ وَ ظَن‌َّ اَهْلُها´ اَنَّهُم‌ْقادِرُون‌َ عَلَیْها´اَت'یها´اَمْرُنا لَیْلاً اَوْنَهاراً فَجَعَلْناها حَصیداً کَاَن‌ْ لَّم‌ْ تَغْن‌َ بِالاَمْس‌ِکَذ'لِک‌َ نُفَصِّل‌ُ الاْیات‌ِ لِقَوْم‌ٍ یَّتَفَکَّرُون‌َ * وَاللهُ یَدْعُوا اِلی‌' د'اِرالسَّلا'م‌ِ وَ یَهْدی‌ مَن‌ْیَّشـآءُ اِلی‌'صِراط‌ٍ مُسْتَقیم‌ٍ * لِلَّذین‌َ اَحْسَنُوا الْحُسْنی‌' وَ زِیـادَه‌ٌ وَّ لا'یَرْهَق‌ُوُجُوهَهُم‌ْ قَتَرٌوَّلا'ذِلَّه‌ٌ اوُلئِک‌َ اَصْحـاب‌ُ الْجَنَّه‌ِ هُم‌ْ فیهـا خـالِدُون‌َ * (صَدَق‌َالله ُالْعَلی‌ُّ الْعَظیم‌ْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند)
      رئیس‌ ـ از قاری‌ محترم‌ آقای‌ رهنما تشکر می‌کنیم‌.
      3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور عبارتند از آقایان‌:سیداحمد موسوی‌، حسن‌ سلیمانی‌، بهمن‌ محمدی‌ وعلاءالدین‌ بروجردی‌       رئیس‌ ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور را دعوت‌ بفرمایید.      منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      ناطقین‌ قبل‌ از دستور امروز عبارتند از:      ـ جناب‌ آقای‌ سیداحمد موسوی‌ نماینده‌ محترم‌ اهواز.       ـ جناب‌ آقای‌ حسن‌ سلیمانی‌ نماینده‌ محترم‌ کنگاور، صحنه‌ وهرسین‌.      (که‌ هر کدام‌ ده‌ دقیقه‌ وقت‌ دارند)      ـ جناب‌ آقای‌ بهمن‌ محمدی‌ نماینده‌ محترم‌ فریدن‌ و فریدونشهر.       ـ جناب‌ آقای‌ علاءالدین‌ بروجردی‌ نماینده‌ محترم‌ بروجرد.       (که‌ هر کدام‌ پنج‌ دقیقه‌ وقت‌ دارند)      جناب‌ آقای‌ دکتر موسوی‌ بفرمایید.       سیداحمد موسوی‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      «و صلی‌الله علی‌ محمد و آله‌ بیته‌ الطیبین‌ الطاهرین‌»      1 ـ ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ ماه‌ تزکیه‌ و خودسازی‌ است‌، واقعاً قلم‌ باهمه‌ قدرتش‌ از وصف‌ این‌ ماه‌ عزیز عاجز است‌ و اندیشه‌ با همه‌ وسعت‌و اوجش‌ از درک‌ آفاق‌ آن‌ قاصر است‌. باید با اراده‌ کار را درست‌ کرد،چرا که‌ به‌ صرف‌ اراده‌ زندگی‌ آخرت‌ اداره‌ می‌شود، می‌بایست‌ با همتی‌بلند، اراده‌ای‌ استوار و تلاشی‌ بی‌امان‌، اقیانوس‌ دنیا را با سفینه‌ تزکیه‌ وتقوی‌ و مراقبت‌ دائمی‌ درنوردید. امواج‌ سهمگین‌ هواهای‌ نفسانی‌ را بااستعانت‌ از خداوند متعال‌ در این‌ ماه‌ پرخیر و برکت‌ در هم‌ شکست‌.کلید نجات‌ و رستگاری‌، مراقبه‌ و محاسبه‌ است‌ و بدانیم‌ که‌ حضرت‌معصوم‌ ـ علیه السلام ـ فرموده‌ است‌ «ما کانت‌ الدنیا مرتین‌».      خداوند همگی‌ ما را جزو قائمین‌، صائمین‌، مغفورین‌ و مأجورین‌قرار دهد، ان‌شاءالله.       2 ـ مجلس‌ هفتم‌ حرکت‌ را بلطف‌ خداوند خوب‌ آغاز کرد و می‌توان‌گفت‌ نسبتاً مقبول‌ است‌، اما تا حد مطلوب‌ فاصله‌ زیادی‌ دارد. آنچه‌ مهم‌است‌ استفاده‌ بهینه‌ از فرصتهاست‌، چونکه‌ «تمرّ مر السحاب‌» اما آنچه‌ که‌به‌ ملت‌ عزیز و شریف‌ ایران‌ اسلامی‌ باید گفت‌ این‌ است‌ که‌:       1 ـ حرکت‌ مجلس‌ هفتم‌ تا کنون‌ درجهت‌ مطالبات‌ مردم‌ درراستای‌ تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ بوده‌ است‌.       2 ـ همسویی‌ دغدغه‌های‌ مردم‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ هفتم‌ کاملاًمحسوس‌ است‌ و دلیل‌ بر این‌ ادعا مصوبات‌ مجلس‌ در عمر کوتاه‌ آن‌است‌ که‌ از باب‌ نمونه‌ به‌ مواردی‌ از آن‌ اشاره‌ می‌کنم‌:       1 ـ بررسی‌ دقیق‌ و کارشناسانه‌ برنامه‌ چهارم‌.       2 ـ طرح‌ الزام‌ دولت‌ به‌ ارائه‌ لایحه‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ حقوق‌کارکنان‌.      3 ـ ساماندهی‌ امور بازنشستگان‌.       4 ـ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ و توسعه‌ بسیج‌.       5 ـ قانون‌ تضمین‌ خرید محصولات‌ کشاورزی‌.       6 ـ بکارگیری‌ معلمین‌ حق‌التدریس‌.       7 ـ جبران‌ خسارات‌ ناشی‌ از خشکسالی‌ و سرمازدگی‌.       8 ـ استیضاح‌ وزیر راه‌ و ترابری‌.       9 ـ تاکنون‌ در بعد نظارت‌ بیش‌ از (160) سؤال‌ تقدیم‌ هیأت‌ رئیسه‌مجلس‌ شده‌ و (692) تذکر به‌ وزراء داده‌ شده‌ است‌.       امید است‌ مجلس‌ هفتم‌ با تدوین‌ بودجه‌ سال‌ 1384 و جدی‌ گرفتن‌وظیفه‌ حساس‌ و اساسی‌ خود، یعنی‌ نظارت‌ تاحدودی‌ بتواند به‌خواسته‌ها و توقعات‌ مردم‌، خصوصاً مهار تورم‌ و گرانی‌ جامه‌ عمل‌بپوشاند. البته‌ قانون‌ خوب‌ و نظارت‌ دقیق‌ لازم‌ است‌، اما کافی‌ نیست‌،دولت‌ نیز در این‌ مدت‌ باقیمانده‌ شتاب‌ بیشتر به‌ حرکت‌ خویش‌ بدهدتا باقیات‌ الصالحات‌ بجا بگذارد. قوه‌ قضائیه‌ نقش‌ تعیین‌کننده‌ دارد،دوره‌ پنجساله‌ اول‌ تمام‌ شد، اما به‌ آنچه‌ مردم‌ از قوه‌ قضائیه‌می‌خواستند نرسید. با عزل‌ و نصبهای‌ جدید و تیم‌ تشکیل‌ یافته‌ بعیدمی‌دانم‌ بتوان‌ کاری‌ انجام‌ داد.       3 ـ پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران‌ یک‌ پرونده‌ ملی‌ است‌ و مردم‌ باحساسیت‌ خاص‌ تمامی‌ امور را دنبال‌ می‌کنند. لذا:       اولاً خدشه‌دار نشدن‌ امنیت‌ ملی‌ و حفظ‌ منافع‌ ملی‌ یک‌ اصل‌ مسلم‌و به‌ تعبیری‌ خط‌ قرمز ماست‌.       ثانیاً فناوری‌ هسته‌ای‌ سرمایه‌ این‌ ملت‌ است‌ که‌ نباید از دست‌ داد.       ثالثاً تعلیق‌ غنی‌سازی‌ به‌ مصلحت‌ نیست‌ و نباید از آن‌ دست‌ کشید.      رابعاً با روسیه‌ باید صریح‌ و شفاف‌ مذاکره‌ کرد تا با اتلاف‌ وقت‌حقوق‌ ملت‌ را تلف‌ نکند.       خامساً مردم‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ خویش‌ از رفتن‌ پرونده‌ به‌ شورای‌امنیت‌ نگران‌ نیستند ولی‌ اروپاییان‌ بدانند رفتن‌ پرونده‌ ایران‌ به‌ شورابصلاح‌ آنها نیست‌.       4 ـ نرخ‌ بیکاری‌ در استان‌ خوزستان‌ بالاست‌ و از این‌ جهت‌ مردم‌ درمشقت‌ و سختی‌ بسر می‌برند. وجود صنایع‌ عظیم‌ پتروشیمی‌ وپالایشگاهی‌، صنایع‌ فولاد و نورد لوله‌، توسعه‌ نیشکر، یک سوم آب‌ کشور، نیروگاههای‌ بزرگ‌ تولید برق‌ آبی‌ و گازی‌، معادن‌ بزرگ‌ ماسه‌، شن‌، سنگ‌و سیمان‌، سرزمینهای‌ حاصلخیز و قابلیت‌ چهارفصل‌ کشت‌، داشتن‌نخلستانهای‌ وسیع‌ و باغهای‌ مرکبات‌، بنادری‌ چون‌ بندر امام‌ و بندرماهشهر، بندر آبادان‌ و خرمشهر، خطوط‌ راه‌آهن‌ خرمشهر، اهواز، ماهشهربه‌ سایر نقاط‌ کشور و همچنین‌ خطوط‌ هوایی‌ شهرهای‌ اهواز، آبادان‌،ماهشهر، دزفول‌ و امیدیه‌ توان‌ این‌ استان‌ زرخیز را نشان‌ می‌دهد.       جناب‌ آقای‌ رئیس‌جمهور! آیا تاکنون‌ سؤال‌ شده‌ که‌ علی‌رغم‌ این‌همه‌ امکانات‌ خدادادی‌ و استعدادهای‌ بسیار، چرا نرخ‌ بیکاری‌ استان‌خوزستان‌ بسیار بالاست‌؟ بخاطر مردم‌ خوزستان‌ این‌ موضوع‌ مهم‌ رادر دستور کار دولت‌ قرار دهید تا بررسی‌ شود راه‌کارهاچیست‌ وچگونه‌ مشکلات‌ مردم‌ برطرف‌ می‌شود؟ وزارتخانه‌ها در انتصاب‌مدیران‌ به‌ فکر افراد قوی‌ و توانمند باشند و اصل‌ شایسته‌سالاری‌ را بررفیق‌بازی‌ ترجیح‌ دهند و از افراد بی‌تجربه‌ و بدون‌ تخصص‌ در استان‌خوزستان‌ استفاده‌ نکنند تا بیش‌ از این‌ مردم‌ شاهد این‌ همه‌ مشکلات‌موجود نباشند. تا چه‌ وقت‌ مردم‌ باید شاهد بی‌تجربگی‌ و عدم‌هماهنگی‌ مسؤولین‌ در استان‌ خوزستان‌ باشند؟      5 ـ جناب‌ آقای‌ رئیس‌جمهور! درخصوص‌ توسعه‌ کشاورزی‌ استان‌خوزستان‌ چهار وزیر و معاون‌ رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌و برنامه‌ریزی‌ کشور محورها و توان‌ توسعه‌ کشاورزی‌ استان‌ خوزستان‌را طی‌ نامه‌ای‌ خدمت‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ ارسال‌ کردند و رهبر معظم‌انقلاب‌ مقرر فرمودند: «ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌! این‌ آقایان‌کارشناسان‌ مسؤول‌ طراز اول‌ دولت‌ هستند و مسأله‌ حائز کمال‌ اهمیت‌است‌، مقتضی‌ است‌ دستور و اقدام‌ لازم‌ در هر سه‌ مورد پیشنهاد آقایان‌صورت‌ گیرد و نتیجه‌ کار گزارش‌ شود».       در پی‌ دستور مقام‌ معظم‌ رهبری‌ رئیس‌ محترم‌ جمهور پی‌نوشت‌فرمودند: «جناب‌ آقای‌ نجفی‌! سریعاً پیگیری‌ و دیگر همکاران‌ نیز باهماهنگی‌ لازم‌ اقدام‌ و نتیجه‌ را در اسرع‌ وقت‌ گزارش‌ کنند».       جناب‌ آقای‌ خاتمی‌! در جواب‌ سؤال‌ مردم‌ که‌ می‌پرسند دستور آقاو رئیس‌جمهور چه‌ شد؟ چه‌ پاسخ‌ بدهیم‌؟ دستور حضرت‌ عالی‌ که‌فرمودید سریعاً پیگیری‌ شود، سریعاً یعنی‌ چند سال‌؟ هشت‌ سال‌ ازآن‌ دستور گذشت‌، هشت‌ سال‌ کافی‌ نیست‌؟! کارشناسان‌ و وزراء دولت‌جناب‌ عالی‌ بررسی‌ کردند، رهبر معظم‌ انقلاب‌ دستور اجراء دادند،شما هم‌ تأکید داشتید که‌ سریعاً اقدام‌ شود، مشکل‌ کجاست‌؟ معاون‌وزیر جهادکشاورزی‌ می‌نویسد. «برای‌ مطالعه‌ و اجرای‌ این‌ طرح‌ عظیم‌هیچگونه‌ اعتباری‌ دیده‌ نشده‌ است‌». چرا به‌ خوزستان‌ که‌ رسیداعتبارات‌ تمام‌ شد؟!       6 ـ جناب‌ آقای‌ وزیر نیرو! عکس‌ العمل‌ نمایندگان‌ مجلس‌درخصوص‌ انتقال‌ آب‌ کارون‌ را مشاهده‌ کردید، لطفاً مسأله‌ را سیاسی‌ واحساسی‌ نکنید! شما التهاب‌ را بین‌ مردم‌ خوزستان‌ ایجاد کردید ودارید بیشتر می‌کنید. لذا مسؤول‌ تبعات‌ آن‌ نیز هستید. عزیزان‌! درحال‌ حاضر اغلب‌ شهرها و روستاهای‌ استان‌ خوزستان‌با مشکل‌ جدی‌ تأمین‌ آب‌ مواجه‌ می‌باشند، در بعضی‌ از نقاط‌ توزیع‌آب‌ جیره‌بندی‌ شده‌ و در برخی‌ مناطق‌ آبرسانی‌ با تانکر صورت‌می‌گیرد، آیا رواست‌ کارون‌ را خشک‌ کنند که‌ پسته‌ رفسنجان‌ آباد شودو آب‌ را به‌ کویت‌ فروخت‌ و مردم‌ را در تشنگی‌ نگهداشت‌؟!       نمایندگان‌ محترم‌! مدارکی‌ از کارشناسان‌ وزارت‌ نیرو داریم‌ که‌فرمایشات‌ وزیر نیرو را باطل‌ و مردود می‌کند، امید است‌ تجدید نظرشود. ما با انتقال‌ آب‌ شرب‌ به‌ هر نقطه‌ کشور مخالف‌ نیستیم‌ ولی‌می‌گوییم‌ اول‌ مشکلات‌ خوزستان‌ را حل‌ کنید. آب‌ کشاورزی‌ اگر درخوزستان‌ بیش‌ از (5/2) هکتار زمین‌، زمین‌ حاصلخیز، زمینی‌ که‌ درخوزستان‌ است‌ در هیچ‌ جای‌ مملکت‌ وجود ندارد که‌ چهار فصل‌ کشت‌بشود. آب‌ نزدیک‌ زمین‌، بخواهیم‌ آب‌ را برای‌ سرزمینهایی‌ با (300)،(400)، (600) کیلومتر منتقل‌ کنیم‌، این‌ مشکلات‌ را برای‌ مملکت‌ایجاد می‌کنیم‌ و هزینه‌ را تحمیل‌ می‌کنیم‌. (رئیس‌ ـ وقتتان‌ تمام‌ است‌)یکی‌ از مشکلات‌ امنیتی‌ استان‌ خوزستان‌ این‌ است‌ که‌ از لحاظ‌انتظامی‌ درجه‌ (2) است‌، در جلسه‌ای‌ که‌ اخیراً بافرماندهی‌ نیروی‌انتظامی‌ داشتیم‌ با درجه‌ (1) بودن‌ استان‌ موافقت‌ فرمودند. ضمن‌ تقدیرو تشکر از سردار قالیباف‌، امید است‌ شاهد واگذاری‌ نیرو و امکانات‌خوب‌ به‌ استان‌ باشیم‌.       در خاتمه‌ نیازهای‌ ملت‌ که‌ بارها رهبر معظم‌ انقلاب‌ فرمودند جهت‌یادآوری‌ خدمت‌ همکاران‌ عزیز فهرست‌وار عرض‌ می‌کنم‌:       1 ـ اشتغال‌.       2 ـ مبارزه‌ با فساد مالی‌.       3 ـ زدودن‌ محرومیت‌ از مناطق‌ محروم‌.       4 ـ مهار تورم‌ و مقابله‌ با گرانی‌.       5 ـ روان‌ شدن‌ چرخه‌ خدمت‌ رسانی‌.       6 ـ گسترش‌ و اعلای‌ فرهنگ‌ و اخلاق‌ اسلامی‌.       7 ـ مسؤولیت‌پذیری‌ و پاسخگویی‌ مسؤولان‌ حکومتی‌.       8 ـ پیوند حقیقی‌ با مردم‌.       9 ـ نگاه‌ به‌ قوانین‌ و برنامه‌ها نگاه‌ ملی‌ باشد.       10 ـ استقلال‌ نمایندگان‌.       والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌الله      (تعدادی‌ از نمایندگان‌ ـ احسنت‌)       رئیس‌ ـ تشکر می‌کنم‌، ناطق‌ بعدی‌ را دعوت‌ بفرمایید.       منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ ناطق‌ بعدی‌ جناب‌ آقای‌ سلیمانی‌ هستند،بفرمایید.       حسن‌ سلیمانی‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      سلام‌ علیکم‌ جمیعاً و رحمه‌الله       با عرض‌ سلام‌ و ادب‌ به‌ پیشگاه‌ حضرت‌ ولی‌ عصر و با طلب‌غفران‌ و رحمت‌ الهی‌ برای‌ شهدای‌ گرانقدر نظام‌ اسلامی‌ ایران‌ وآرزوی‌ علو درجه‌ برای‌ روح‌ ملکوتی‌ امام‌ راحل‌ و آرزوی‌ توفیق‌ وعزت‌ بیشتر برای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و توفیق‌ خدمتگزاری‌ دولت‌خدمتگزار و به‌ امید قبولی‌ طاعات‌ و عبادات‌ همه‌ امت‌ اسلامی‌ در ماه‌برکت‌ و رحمت‌ رمضان‌.       بر خود لازم‌ می‌دانم‌ از موکلین‌ شریف‌، عزیز و گرانقدرم‌ درحوزه‌های‌ انتخابیه‌، شهرستانهای‌ گنگاور، صحنه‌، هرسین‌ و بخشهای‌بیستون‌ و دینور که‌ برای‌ سومین‌ مرحله‌ به‌ اینجانب‌ اعتماد نمودند ومسؤولیت‌ نمایندگی‌ مردم‌ آن‌ سامان‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رابردوش‌ حقیر مستقر کردند سپاسگزاری‌ کنم‌. از خداوند تبارک‌ و تعالی‌مسألت‌ می‌نمایم‌ مرا در انجام‌ این‌ مسؤولیت‌ کمک‌ کند و به‌ آنچه‌پذیرفته‌ام‌ قادر و توانا سازد.       در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ ذکر شده‌ است‌: «براساس‌ ولایت‌ امر وامامت‌ امت‌ قانون‌ اساسی‌ زمینه‌ساز تحقق‌ رهبری‌ ولی‌ فقیه‌جامع‌الشرایط‌ را که‌ از طرف‌ مردم‌ بعنوان‌ رهبر شناخته‌ می‌شود آماده‌می‌کند تا ضامن‌ عدم‌ انحراف‌ سازمانهای‌ مختلف‌ از وظایف‌ اصیل‌اسلامی‌ خود باشد» و همچنین‌ در قسمت‌ اقتصاد وسیله‌ است‌ نه‌ هدف‌،آمده‌ است‌: «در تحکیم‌ بنیادهای‌ اقتصادی‌ اصل‌، رفع‌ نیازهای‌ انسان‌ درجریان‌ رشد و تکامل‌ اوست‌، نه‌ همچون‌ دیگر نظامهای‌ اقتصادی‌تمرکز و تکاثر ثروت‌ و سودجویی‌، زیرا که‌ در مکاتب‌ مادی‌ اقتصادخود هدف‌ است‌ و بدینجهت‌ در مراحل‌ رشد اقتصاد عامل‌ تخریب‌ وفساد و تباهی‌ می‌شود ولی‌ در اسلام‌ اقتصاد وسیله‌ است‌ و از وسیله‌انتظاری‌ جز کارایی‌ بهتر در راه‌ وصول‌ به‌ هدف‌ نمی‌توان‌ داشت‌. با این‌دیدگاه‌ برنامه‌ اقتصاد اسلامی‌ فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ مناسب‌ برای‌ بروزخلاقیتهای‌ متفاوت‌ انسانی‌ است‌ و بدین‌ جهت‌ تأمین‌ امکانات‌ مساوی‌و متناسب‌ و ایجاد کار برای‌ همه‌ افراد و رفع‌ نیازهای‌ ضروری‌ جهت‌استمرار حرکت‌ تکاملی‌ او بر عهده‌ حکومت‌ اسلامی‌ است‌».       همچنین‌ در بیان‌ قوه‌ مجریه‌ آمده‌ است‌: «قوه‌ مجریه‌ به‌ دلیل‌اهمیت‌ ویژه‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با اجرای‌ احکام‌ و مقررات‌ اسلامی‌ به‌منظور رسیدن‌ به‌ روابط‌ و مناسبات‌ عادلانه‌ حاکم‌ بر جامعه‌ دارد وهمچنین‌ ضرورتی‌ که‌ این‌ مسأله‌ حیاتی‌ در زمینه‌سازی‌ وصول‌ به‌ هدف‌نهایی‌ حیات‌ خواهد داشت‌، بایستی‌ راهگشای‌ ایجاد جامعه‌ اسلامی‌باشد. نتیجتاً محصور شدن‌ در هر نوع‌ نظام‌ دست‌ و پاگیر پیچیده‌ که‌وصول‌ به‌ این‌ هدف‌ را کند یا خدشه‌دار کند از دیدگاه‌ اسلامی‌ نفی‌خواهد شد. بدین‌ جهت‌ نظام‌ بوروکراسی‌ که‌ زاییده‌ و حاصل‌ حاکمیتهای‌طاغوتی‌ است‌ بشدت‌ طرد خواهد شد تا نظام‌ با کارآیی‌ بیشتر و سرعت‌افزونتر در اجرای‌ تعهدات‌ اداری‌ بوجود آید» و ذیل‌ عنوان‌ وسایل‌ارتباط‌ جمعی‌ نیز آمده‌ است‌: «وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ باید درجهت‌ روندتکاملی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در خدمت‌ اشاعه‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ قرار گیرد و دراین‌ زمینه‌ از برخورد سالم‌ اندیشه‌های‌ متفاوت‌ بهره‌ جوید و از اشاعه‌ وترویج‌ خصلتهای‌ تخریبی‌ و ضد اسلامی‌ جداً پرهیز کند».       از توجه‌ به‌ موارد مذکور روشن‌ می‌شود غایت‌ حکومت‌ جمهوری‌اسلامی‌ حرکت‌ بسوی‌ «الله»، تربیت‌ انسان‌ مسلمان‌ عامل‌ به‌ احکام‌ برپایه‌ اعتقاد امامت‌ و امت‌ است‌ و در این‌ راستا نهادهای‌ قانونی‌ خود رااعم‌ از قوه‌ مجریه‌، مقننه‌ و قضائیه‌ را مستقر و فعال‌ ساخته‌ است‌ وتحقق‌ اهداف‌ ترسیمی‌ خود را در قالب‌ وضع‌ قوانین‌ موضوعه‌ و اجرای‌آن‌ تعقیب‌ کرده‌ است‌ و می‌کند.       بنا به‌ وظیفه‌ قانونی‌ و شرعی‌ ولی‌ امر مسلمین‌، مقام‌ معظم‌ رهبری‌که‌ ضامن‌ عدم‌ انحراف‌ سازمانهای‌ مختلف‌ از وظایف‌ اصیل‌ اسلامی‌خود می‌باشند بمناسبتهای‌ مختلف‌ تذکرات‌، دستورات‌ و اوامر خاصی‌را در رابطه‌ با هجمه‌های‌ فرهنگی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ به‌ دستگاههای‌مختلف‌ صادر فرموده‌اند که‌ نتیجه‌ قهری‌ بد عمل‌ کردن‌ دستگاههای‌مذکور در حصول‌ نتایج‌ مطلوب‌ بوده‌ است‌ و هر سال‌ بمناسبتهایی‌تحت‌ عنوان‌ خدمت‌ رسانی‌ و پاسخگویی‌ تذکراتی‌ نیز بیان‌ می‌فرمایند.حالیه‌ تقاضا می‌کنم‌ اگر در نتیجه‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌بنحوی‌ عمل‌ شده‌ است‌ که‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در روند توسعه‌ تحقق‌ پیدانکرده‌ و شکاف‌ طبقاتی‌ در جامعه‌ تشدید گردیده‌، یعنی‌ اقتصاد هدف‌شده‌ است‌، نه‌ وسیله‌، دولت‌ و مجلس‌ در اجرای‌ برنامه‌ چهارم‌ و ترسیم‌مقررات‌ بودجه‌ سال‌ 1384 بنحوی‌ عمل‌ کنند که‌ امکان‌ وسیله‌ شدن‌اقتصاد برای‌ تربیت‌ انسانی‌ با کرامت‌ و شرافتمند و خداجوی‌ حاصل‌شود و دستگاههای‌ فرهنگی‌ و عامل‌ ارتباط‌ جمعی‌ کشور، اعم‌ ازوزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، صدا وسیما بدور از هر گونه‌ خودستایی‌ در قالب‌ برنامه‌ «هزینه‌ ـ فایده‌» تمام‌اعتباراتی‌ را که‌ در این‌ (24) سال‌ هزینه‌ کرده‌اند محاسبه‌ و مشخص‌سازند چه‌ میزان‌ درجهت‌ روند تکاملی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تلاش‌ و درخدمت‌ اشاعه‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ قرار داشته‌اند و درجهت‌ ایجاد قوه‌مجریه‌ کارا که‌ اثبات‌کننده‌ کارآیی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ نیزسازمانهای‌ نظارتی‌ درون‌ قوه‌ مجریه‌ و سازمانهای‌ نظارتی‌ برون‌ قوه‌مجریه‌ از جمله‌ دستگاههای‌ نظارتی‌ مجلس‌ و قوه‌ قضائیه‌ اعلام‌ دارنددر رابطه‌ با اجرای‌ برنامه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌اجتماعی‌، یعنی‌ درجهت‌ حذف‌ دستگاههای‌ زائد اداری‌، حذف‌تشریفات‌ زائد، پرورش‌ نیروهای‌ شایسته‌، نصب‌ نیروهای‌ شایسته‌ درمدیریت‌ و فروش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ زیانده‌، انحلال‌ و ادغام‌ دیگرشرکتهای‌ دولتی‌ که‌ ضرورتی‌ برای‌ حفظ‌ آنها وجود ندارد و ایجادساختار کارا و کوچک‌ جهت‌ اعمال‌ سیاستهای‌ مصوب‌ آیا دولت‌بنحوی‌ عمل‌ کرده‌ است‌ که‌ هدف‌ قانونگذار تأمین‌ شود؟ پاسخ‌ لازم‌ به‌مردم‌ بدهند و از دولت‌ تقاضا دارم‌ اعلام‌ دارد در رابطه‌ با طبیعتهای‌حقوقی‌ موضوع‌ ماده‌ (130) قانون‌ محاسبات‌ دستگاههایی‌ که‌ توسط‌شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ ایجاد شده‌ و بنظر اینجانب‌ صلاحیت‌قانونی‌ ایجاد دستگاههای‌ اداری‌ ندارد با ماهیت‌ کدامیک‌ از دستگاههای‌مذکور منطبق‌ ساخته‌ است‌؟ والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌الله و برکاته‌      منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ حدود (5/2) دقیقه‌ وقتتان‌ اضافه‌ است‌ که‌ آقای‌دکتر بروجردی‌ استفاده‌ می‌کنند. جناب‌ آقای‌ بهمن‌ محمدی‌ بفرمایید.       بهمن‌ محمدی‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      سلام‌ علیکم‌ و رحمه‌الله وبرکاته‌      با درود به‌ روح‌ تابناک‌ شهدای‌ اسلام‌ و امام‌ شهیدان‌ و آرزوی‌توفیق‌ برای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و آرزوی‌ قبولی‌ طاعات‌ و عبادات‌همکاران‌ محترم‌. در ابتداء پیشنهادی‌ را برای‌ دولت‌ محترم‌ درجهت‌ تسهیل‌ چرخه‌خدمت‌ رسانی‌ عرض‌ می‌کنم‌. بعضی‌ از راه‌حلها برای‌ تسهیل‌ چرخه‌خدمت‌ رسانی‌ در سیستم‌ اداری‌ را به‌ این‌ ترتیب‌ می‌شود عنوان‌ کرد:      1 ـ کاهش‌ حجم‌ دولت‌ و کاهش‌ میزان‌ بوروکراسی‌ اداری‌.       2 ـ برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ بمنظور کاهش‌ بودجه‌ جاری‌ و افزایش‌بودجه‌ عمرانی‌ بصورتیکه‌ متأسفانه‌ در سالهای‌ اخیر بودجه‌ عمرانی‌ به‌(30) درصد و بودجه‌ جاری‌ به‌ (70) درصد رسیده‌ و این‌ روندمتأسفانه‌ مرتباً درحال‌ افزایش‌ می‌باشد.       3 ـ دستیابی‌ به‌ اجماع‌ نظر، هم‌ بین‌ مسؤولان‌ مختلف‌، هم‌ بین‌ مردم‌و مسؤولین‌ که‌ این‌ سه‌ پیشنهاد می‌تواند درجهت‌ تسهیل‌ چرخه‌خدمت‌رسانی‌ راه‌حلی‌ را فراهم‌ کند.       اما چون‌ اولین‌ جلسه‌ نطق‌ اینجانب‌ از تریبون‌ عمومی‌ مجلس‌ است‌لازم‌ می‌دانم‌ که‌ از مردم‌ شریف‌ شهرستانهای‌ فریدن‌، فریدون‌ شهر وچادگان‌ بدلیل‌ شرکت‌ گسترده‌ خود در انتخابات‌ اول‌ اسفند 82 که‌علی‌رغم‌ تبلیغات‌ گسترده‌ رادیوهای‌ بیگانه‌ و ایجاد جنگ‌ روانی‌ توسط‌آنها بمنظور کاهش‌ مشارکت‌ مردم‌ در انتخابات‌ با شرکت‌ بیش‌ از (78)درصد خود، دشمنان‌ عزت‌، شرف‌ و استقلال‌ این‌ کشور را مأیوس‌کردند و با شرکت‌ در انتخاباتی‌ کاملاً آزاد و رقابتی‌ یکی‌ از سربازان‌انقلاب‌ را بعنوان‌ خدمتگزار خود در خانه‌ ملت‌ برگزیدند، تشکر کنم‌.       حوزه‌ انتخابیه‌ اینجانب‌ شامل‌ سه‌ شهرستان‌ فریدن‌، فریدون‌شهر وچادگان‌ می‌باشد. متأسفانه‌ در نامه‌هایی‌ که‌ نوشته‌ می‌شود فقط‌ فریدن‌ وفریدون‌ شهر نوشته‌ می‌شود از هیأت‌ رئیسه‌ محترم‌ تقاضا دارم‌، چادگان‌هم‌ که‌ جدیداً شهرستان‌ شده‌ اضافه‌ شود. در اعلامی‌ هم‌ که‌ همین‌ الان‌صورت‌ گرفت‌ شهرستان‌ چادگان‌ را اعلام‌ نکردند. مردم‌ آن‌ حوزه‌انتخابیه‌ گلایه‌ می‌کنند. این‌ سه‌ شهرستان‌ و پنج‌ بخش‌ و (280) روستاو (8) شهر از مناطق‌ محروم‌ منتهی‌الیه‌ غرب‌ استان‌ اصفهان‌ می‌باشند که‌مردم‌ شریف‌ آن‌ متأسفانه‌ علی‌رغم‌ میل‌ باطنی‌ خود بیش‌ از (16)درصد آنها بدلیل‌ فقر و محرومیت‌ تحت‌ پوشش‌ کمیته‌ امداد هستند. درصورتیکه‌ متوسط‌ تحت‌ پوشش‌ کمیته‌ امداد در کشور حدود (4)درصدمی‌باشد. بعضی‌ از دلایل‌ این‌ عدم‌ توسعه‌ یافتگی‌ در این‌ شهرستانها،عدم‌ سرمایه‌گذاری‌ مولد در منطقه‌ و کم‌ توجهی‌ به‌ بخش‌ کشاورزی‌ وصنایع‌ تبدیلی‌ که‌ از مزیتهای‌ نسبی‌ در منطقه‌ برخوردار می‌باشند،است‌. در اینجا لازم‌ می‌دانم‌ موضوعات‌ مختلفی‌ را به‌ مسؤولین‌ ووزرای‌ محترم‌ و مسؤولین‌ بلند پایه‌ کشوری‌ تذکر و یادآوری‌ نمایم‌:       1 ـ از ریاست‌ محترم‌ جمهور تقاضامندیم‌ شورای‌ اقتصاد را مکلف‌نماید تا نسبت‌ به‌ تعیین‌ نرخ‌ تضمینی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ تجدیدنظربعمل‌ آورده‌ و براساس‌ کارشناسی‌ دقیق‌ و میدانی‌ نرخ‌ تضمینی‌ را برمبنای‌ قیمت‌ تمام‌شده‌ محصولات‌ کشاورزی‌ محاسبه‌ نمایند تا حداقل‌انگیزه‌ برای‌ تولیدکنندگان‌ این‌ بخش‌ ایجاد شود.       2 ـ از وزیر محترم‌ نیرو تقاضا مندیم‌ دستور فرمایند نسبت‌ به‌صدور مجور و تأمین‌ مقدمات‌ لازم‌ برای‌ برداشت‌ آب‌ به‌ کشاورزان‌شهرستان‌ فریدون‌ شهر و روستاهای‌ اطراف‌ تونل‌ چشمه‌ لنگان‌ قبل‌ ازافتتاح‌ تونل‌ انتقال‌ آب‌ چشمه‌ لنگان‌ اقدام‌ نمایند.       3 ـ از وزیر محترم‌ صنایع‌ و معادن‌ درخواست‌ داریم‌ نسبت‌ به‌ایجاد و توسعه‌ صنایع‌ تبدیلی‌ در منطقه‌ که‌ مزیتهای‌ مطلق‌ و نسبی‌برای‌ گسترش‌ این‌ رشته‌ از صنعت‌ در آن‌ منطقه‌ وجود دارد، اقدام‌مقتضی‌ بعمل‌ آورند.       4 ـ از وزیر محترم‌ کشاورزی‌ تقاضامندیم‌ درجهت‌ حمایت‌ ازکشاورزان‌، تسهیلات‌ بانکی‌ بمنظور تهیه‌ بذرسالم‌ سیب‌ زمینی‌ که‌ ازمحصولات‌ عمده‌ منطقه‌ می‌باشد اقدام‌ مقتضی‌ مبذول‌ دارند. (رئیس‌ ـتشکر می‌کنیم‌، وقتتان‌ هم‌ تمام‌ است‌ حالا اگر می‌خواهید خداحافظی‌بکنید...) والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌الله و برکاته‌      رئیس‌ ـ خیلی‌ ممنون‌ از این‌ محبت‌.       منشی‌ (سبحانی‌نیا) ـ جناب‌ آقای‌ بروجردی‌ (8) دقیقه‌ وقت‌دارید، بفرمایید.       علاءالدین‌ بروجردی‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      با درود به‌ روان‌ پاک‌ شهدای‌ گرانقدر اسلام‌ و شهدای‌ انقلاب‌اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ و با عرض‌ ادب‌ و اطاعت‌ خدمت‌ مقام‌ معظم‌رهبری‌ و ملت‌ بزرگ‌ ایران‌.       بدون‌ تردید توانمندی‌ صلح‌آمیز هسته‌ای‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ این‌دانش‌ ارزشمند یکی‌ از بزرگترین‌ دستاوردهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ در طول‌ عمر این‌ نظام‌ مقدس‌ الهی‌ است‌. همه‌ می‌دانند ایران‌ بیش‌از سه‌ دهه‌ است‌ که‌ عضو پیمان‌ منع‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌NPTاست‌ و حضور در این‌ پیمان‌ بمعنای‌ عدم‌ تعهد در عدم‌ ساخت‌ سلاح‌هسته‌ای‌ است‌ و چون‌ این‌ تصمیم‌ در نظام‌ اسلامی‌ ما بسیار جدی‌ است‌ادامه‌ حضور در این‌ پیمان‌ سلاح‌ دشمنان‌ ما را برای‌ تبلیغ‌ در زمینه‌تلاش‌ درجهت‌ ساخت‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ بسیار کند می‌نماید. از طرف‌دیگر ماده‌ (4) این‌ عهدنامه‌ کشورهای‌ عضو برخوردار از دانش‌هسته‌ای‌ را موظف‌ می‌نماید که‌ فناوری‌ هسته‌ای‌ را دراختیار کشورهای‌عضو غیربرخوردار قرار دهند و این‌ امکان‌ قانونی‌ بین‌المللی‌ موجب‌گردید که‌ اولین‌ نیروگاه‌ تحقیقاتی‌، هسته‌ای‌ در تهران‌ قبل‌ از پیروزی‌انقلاب‌ اسلامی‌ ساخته‌ و راه‌ اندازی‌ شود که‌ پایه‌ و اساس‌ تحقیقات‌بعدی‌ و گسترش‌ این‌ دانش‌ در کشور ما شد.       اگر ما عضو NPT و آژانس‌ نبودیم‌ نه‌ می‌توانستیم‌ قرار داد تکمیل‌نیروگاه‌ هسته‌ای‌ بوشهر را با روسها منعقد کنیم‌ و نه‌ می‌توانستیم‌ قرارداد UCF اصفهان‌ و نیروگاه‌ دارخوین‌ را با چینی‌ها به‌ امضاء برسانیم‌ ونه‌ هیچ‌ کشور برخوردار دیگری‌ می‌توانست‌ با ما در زمینه‌ فعالیتهای‌صلح‌آمیز هسته‌ای‌ همکاری‌ نماید. همه‌ مطلعین‌ می‌دانند که‌ برخلاف‌ادعاهای‌ آمریکا این‌ اقدامات‌ با اطلاع‌ و نظارت‌ آژانس‌ بین‌المللی‌انرژی‌ هسته‌ای‌ صورت‌ گرفته‌ و کلنگ‌ UCF اصفهان‌ با حضورنمایندگان‌ آژانس‌ به‌ زمین‌ زده‌ شد و همه‌ اینها و موارد متعدد دیگر ازامتیازات‌ حضور ما در این‌ پیمان‌ است‌. البته‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌اسلامی‌، غرب‌ با نگرش‌ ستیزه‌ جویانه‌ و بی‌منطق‌ خویش‌ همکاریهای‌خود را با جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در این‌ زمینه‌ها کاهش‌ داد و سپس‌متوقف‌ نمود که‌ کار آلمانها در نیروگاه‌ بوشهر نمونه‌ بارز آن‌ است‌.       آگاهان‌ می‌دانند که‌ آمریکا، انگلیس‌، فرانسه‌ و آلمان‌ قبل‌ از پیروزی‌انقلاب‌ اسلامی‌ متعهد ساخت‌ (23) نیروگاه‌ هسته‌ای‌ در ایران‌ بودند وآمریکا اولین‌ نیروگاه‌ تحقیقاتی‌ را در تهران‌ احداث‌ نمود و توقف‌ این‌همکاریها پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، نشاندهنده‌ نگاه‌ سیاسی‌ وبی‌منطق‌ آنها به‌ این‌ حق‌ مسلم‌ ملت‌ ایران‌ است‌.       امروز علی‌رغم‌ همه‌ تخلفهای‌ کشورهای‌ غربی‌ از ماده‌ (4) عهدنامه‌NPT که‌ خود جای‌ بررسی‌ و سؤال‌ جدی‌ دارد و علی‌رغم‌ همه‌تحریمهای‌ علمی‌ و فناوری‌ با عنایات‌ الهی‌ و برکات‌ دیدگاه‌ امام‌ راحل‌و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ مبنی‌ بر خودباوری‌ ملی‌، دانشمندان‌ جوان‌ ایرانی‌توانسته‌اند همه‌ مراحل‌ فناوری‌ هسته‌ای‌ و چرخه‌ سوخت‌ را بصورت‌بومی‌ راه‌اندازی‌ کنند و غرب‌ باید این‌ واقعیت‌ مهم‌ را درک‌ نماید وبداند که‌ با بومی‌ شدن‌ این‌ دانش‌ تنها راه‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ این‌واقعیت‌ در ایران‌ اسلامی‌ است‌ و نه‌ ستیز با آن‌. آمریکا و غرب‌ بایدبدانند که‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در راه‌ قانونی‌ و مبتنی‌ بر موازین‌بین‌المللی‌ که‌ انتخاب‌ کرده‌ است‌ پابرجا و استوار است‌ و اگر آنهابخواهند با استفاده‌ نامشروع‌ از قدرت‌ سیاسی‌ خویش‌ پرونده‌ ایران‌ را به‌شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ ببرند اجرای‌ پروتکل‌ الحاقی‌ هیچ‌ مفهومی‌نخواهد داشت‌ و دولت‌ باید بلافاصله‌ اجرای‌ آن‌ را متوقف‌ نماید.       در زمینه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ از گروه‌ (8)، ما این‌ پیشنهادها راوقیحانه‌ و تأسفبار برای‌ غرب‌ می‌دانیم‌ زیرا بعنوان‌ مثال‌ معنای‌همکاری‌ با جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در زمینه‌ مبارزه‌ با مواد مخدر درصورت‌ توقف‌ فعالیتهای‌ هسته‌ای‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ آمریکا وکشورهای‌ غربی‌، مبارزه‌ با مواد مخدر و حفظ‌ جان‌ دهها میلیون‌ انسان‌هیچ‌ ارزشی‌ ندارد که‌ این‌ همکاریها را منوط‌ به‌ چنین‌ امری‌ کرده‌اند.       کلام‌ آخر اینکه‌ کمیسیون‌ امنیت‌ ملی‌ و سیاست‌ خارجی‌ از آغازتشکیل‌ مجلس‌ هفتم‌ با جدیت‌ و حساسیت‌ این‌ موضوع‌ را پیگیری‌ وجلسات‌ ویژه‌ای‌ را برای‌ پیگیری‌ این‌ پرونده‌ بطور مستمر برگزارنموده‌ است‌ که‌ در آخرین‌ جلسه‌ روز دوشنبه‌ این‌ هفته‌، جناب‌ آقای‌دکتر روحانی‌ دبیر محترم‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ حضور یافتند وآخرین‌ تحولات‌ پرونده‌ هسته‌ای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را تشریح‌نمودند. گام‌ مهمی‌ که‌ کمیسیون‌ امنیت‌ ملی‌ و سیاست‌ خارجی‌ تا کنون‌برداشته‌ است‌ ارائه‌ طرح‌ الزام‌ دولت‌ به‌ استمرار فناوری‌ هسته‌ای‌ بوده‌است‌ که‌ با عملی‌ شدن‌ آن‌ نقطه‌ پایانی‌ بر تعلیق‌ موقت‌ و داوطلبانه‌غنی‌سازی‌ اورانیوم‌ گذاشته‌ خواهد شد.       در پایان‌ بر این‌ نکته‌ تأکید می‌نمایم‌ که‌ نظر به‌ تصمیم‌ راهبردی‌ وجدی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مبنی‌ بر ادامه‌ فناوری‌ هسته‌ای‌ درچارچوب‌ اهداف‌ صلح‌آمیز، ما باید در کمال‌ آرامش‌ وخونسردی‌ وبدون‌ برخورد احساسی‌ ولی‌ با قاطعیت‌ و جدیت‌ از منافع‌ ملی‌ خویش‌دفاع‌ نماییم‌ و از هیچ‌ تهدید و فشاری‌ نهراسیم‌ که‌ ملت‌ بزرگ‌ ما بارهانشان‌ داده‌ است‌ که‌ برای‌ حفظ‌ استقلال‌، عزت‌ و اقتدار نظام‌ مقدس‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ برای‌ هرگونه‌تلاش‌، ایثار و فداکاری‌ آماده‌ است‌. والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌الله      (تعدادی‌ از نمایندگان‌ ـ احسنت‌)       رئیس‌ ـ تشکر می‌کنم‌، خیلی‌ ممنون‌.
      4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور       رئیس‌ ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ محترم‌ را به‌ مسؤولین‌ اجرایی‌ کشورقرائت‌ می‌کنم‌:      ـ آقای‌ ابوالفضل‌ کلهر نماینده‌ محترم‌ شهریار، شهرقدس‌ و ملاردبه‌ وزیر محترم‌ کشور درخصوص‌ لزوم‌ خروج‌ شهرداری‌ منطقه‌ (18)تهران‌ از روستاهای‌ تابعه‌ شهرستان‌ شهریار باتوجه‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ درمجلس‌ دوره‌ پنجم‌.       به‌ وزیر محترم‌ نیرو درخصوص‌ لزوم‌ توجه‌ به‌ تأمین‌ آب‌ مورد نیازشهرستان‌ شهریار و نداشتن‌ پروژه‌ اجرایی‌ در این‌ خصوص‌ و قطع‌انتقال‌ آب‌ مورد نیاز سایر شهرستانها از منابع‌ زیرزمینی‌ این‌ شهرستان‌باتوجه‌ به‌ بحران‌ کم‌ آبی‌.       ـ آقایان‌: عزت‌الله یوسفیان‌ نماینده‌ محترم‌ آمل‌ و لاریجان‌، پرویزسروری‌، سعید ابوطالب‌، عماد افروغ‌ و خانمها نفیسه‌ فیاض‌ بخش‌ ولاله‌ افتخاری‌ نمایندگان‌ محترم‌ تهران‌، ری‌، شمیرانات‌ و اسلامشهر،خانم‌ فاطمه‌ آجورلو نماینده‌ محترم‌ کرج‌ و اشتهارد، سیداحمدرسولی‌نژاد نماینده‌ محترم‌ دماوند و فیروزکوه‌، سیدحسن‌آقاحسینی‌طباطبایی‌ نماینده‌ محترم‌ زابل‌، محمد دهقان‌ نماینده‌ محترم‌چناران‌، طرقبه‌ و شهریار مشیری‌ نماینده‌ محترم‌ بندرعباس‌، قشم‌،حاجی‌آباد و ابوموسی‌ به‌ وزیر محترم‌ نیرو درخصوص‌ ضعف‌ مدیریت‌و عدم‌ اشراف‌ لازم‌ بر واحدهای‌ زیر مجموعه‌ از جمله‌ دانشگاه‌ صنعت‌آب‌ و برق‌ شهید عباسپور.       ـ آقای‌ سلیمان‌ فهیمی‌گیگلو نماینده‌ محترم‌ پارس‌ آباد و بیله‌سواربه‌ وزیر محترم‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ درخصوص‌ تأمین‌پزشک‌ متخصص‌ در شهرستان‌ پارس‌ آباد بویژه‌ متخصص‌ رادیولوژی‌و چشم‌پزشکی‌.       ـ آقایان‌: محمدسعید انصاری‌ نماینده‌ محترم‌ آبادان‌، حمید زنگنه‌ وناصر سودانی‌ نمایندگان‌ محترم‌ اهواز، مصطفی‌ مطورزاده‌ نماینده‌محترم‌ خرمشهر، عبدالله کعبی‌ و جواد سعدون‌زاده‌ نمایندگان‌ محترم‌آبادان‌ به‌ وزیر محترم‌ نفت‌ درخصوص‌ تسریع‌ در گازرسانی‌ به‌ شهرهای‌خرمشهر و آبادان‌ باتوجه‌ به‌ مصوبه‌ 10/12/82 هیأت‌ وزیران‌.       ـ آقای‌ عباسعلی‌ اختری‌ نماینده‌ محترم‌ تهران‌، ری‌، شمیرانات‌ واسلامشهر به‌ وزیر محترم‌ بازرگانی‌ درخصوص‌ نبود کالا باتوجه‌ به‌وجود کالابرگ‌ نزد مردم‌ و عدم‌ توزیع‌ عادلانه‌ شیر.       ـ آقایان‌: کیانوش‌ صادق‌دقیقی‌ نماینده‌ محترم‌ آستانه‌ اشرفیه‌،رمضانعلی‌ صادق‌زاده‌ و سیدمجتبی‌ مؤدب‌ پور نمایندگان‌ محترم‌رشت‌، محمدعلی‌ حیدری‌شلمانی‌ نماینده‌ محترم‌ لنگرود، سیدکاظم‌دلخوش‌اباتری‌ نماینده‌ محترم‌ صومعه‌ سرا، اسدالله عباسی‌ نماینده‌محترم‌ رودسر و املش‌، بهمن‌ محمدیاری‌ نماینده‌ محترم‌ تالش‌ و خانم‌هاجر تحریری‌نیک‌صفت‌ نماینده‌ محترم‌ رشت‌ به‌ رئیس‌جمهورمحترم‌ درخصوص‌ دستور رسیدگی‌ عاجل‌ به‌ علت‌ عدم‌ حضور و ترک‌محل‌ کار مدیریت‌ هلال‌ احمر استان‌ گیلان‌ باتوجه‌ به‌ نابسامانی‌ وبهم‌ریختگی‌ هلال‌ احمر استان‌.       ـ آقای‌ محمدتقی‌ رهبر نماینده‌ محترم‌ اصفهان‌ به‌ وزیر محترم‌ نیرودرخصوص‌ رسیدگی‌ به‌ مدیریت‌ نامطلوب‌ دانشگاه‌ شهید عباسپور وناهنجاریهای‌ فرهنگی‌ دانشگاه‌ و خوابگاه‌ و توجه‌ به‌ اعتراضات‌دانشجویان‌.      ـ آقای‌ حمیدرضا فولادگر نماینده‌ محترم‌ اصفهان‌ به‌ رئیس‌جمهورمحترم‌ درخصوص‌ لزوم‌ آمادگی‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ و تمهید مقدمات‌لازم‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ جلوگیری‌ از تردد خودروهای‌ فرسوده‌ از اول‌آذرماه‌ 83.      ـ آقای‌ ناصر سودانی‌ نماینده‌ محترم‌ اهواز به‌ رئیس‌جمهور محترم‌درخصوص‌ تقاضای‌ دستور تشویق‌ کلیه‌ کارکنان‌ مرکز تحقیقات‌ وتولید سوخت‌ هسته‌ای‌ اصفهان‌ باتوجه‌ به‌ دستیابی‌ و تولید پیچیده‌ترین‌فلز اتمی‌ و خالص‌ترین‌ منیزیم‌ جهان‌. به‌ وزیر محترم‌ صنایع‌ و معادن‌ درخصوص‌ تعیین‌ تکلیف‌ سریع‌(320) دستگاه‌ اتوبوس‌ گازسوز شرکت‌ ایران‌ خودرو و رفع‌ نقص‌ فنی‌آنها برای‌ ملحق‌ شدن‌ به‌ ناوگان‌ حمل‌ ونقل‌ شهری‌ تهران‌.       ـ آقایان‌: مرتضی‌ تمدن‌ نماینده‌ محترم‌ شهرکرد، غلامرضا میرزایی‌نماینده‌ محترم‌ بروجن‌، زادعلی‌ خلیل‌ طهماسبی‌ نماینده‌ محترم‌لردگان‌ و سیدقباد مرتضوی‌فارسانی‌ نماینده‌ محترم‌ اردل‌، فارسان‌، کیارو کوهرنگ‌ به‌ رئیس‌جمهور محترم‌ درخصوص‌ دستور تسریع‌ در تقدیم‌لایحه‌ تشکیل‌ شرکتهای‌ مستقل‌ آب‌ استانی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.       ـ آقای‌ حمید زنگنه‌ نماینده‌ محترم‌ اهواز به‌ وزیر محترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ درخصوص‌ رسیدگی‌ سریع‌ به‌ وضعیت‌ عملکرد مدیریت‌ناتوان‌ و نگران‌کننده‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ خوزستان‌.
      5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: احمد بزرگیان‌ وسیدناصر موسوی‌ نمایندگان‌ محترم‌ سبزوار ورامهرمز      بزرگیان‌ ـ تذکر دارم‌.      رئیس‌ ـ بفرمایید.       احمد بزرگیان‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌      استناد تذکر بنده‌ ماده‌ (23) بند (11) حفظ‌ شأن‌، منزلت‌ و اقتدارمجلس‌ و دفاع‌ از حقوق‌ و جایگاه‌ قانونی‌ نمایندگان‌ است‌.       با تشکر از جناب‌ عالی‌ بخاطر تشکیل‌ جلسه‌ غیرعلنی‌ غیررسمی‌روز یکشنبه‌ پیرامون‌ سفر عده‌ای‌ از همکاران‌ محترم‌ به‌ مشهد مقدس‌ وماجرای‌ هدیه‌ به‌ بعضی‌ از نمایندگان‌ انتظار داشتیم‌ که‌ پس‌ ازتوضیحات‌ جناب‌ عالی‌ در مصاحبه‌ها دیگر باب‌ این‌ موضوع‌ بسته‌ شوداما نتیجه‌ چیز دیگری‌ شد.       رئیس‌ ـ اجازه‌ بفرمایید، حالا من‌ از جناب‌ عالی‌ هم‌...       بزرگیان‌ ـ استدعا می‌کنم‌ آقای‌ دکتر با عرض‌ معذرت‌ اجازه‌ بدهیدمن‌ عرضم‌ را... خواهش‌ می‌کنم‌ از شما.       رئیس‌ ـ بنده‌ به‌ استناد همان‌ ماده‌ای‌ که‌ شما به‌ آن‌ استناد کردید که‌حافظ‌ شأن‌ و اقتدار مجلس‌ است‌ من‌ تصور می‌کنم‌، ادامه‌ پیدا کردن‌...      بزرگیان‌ ـ استدعا می‌کنم‌، آقای‌ دکتر! یک‌ راه‌کار دارم‌...       رئیس‌ ـ ببینید حالا عرض‌ من‌ را توجه‌ کنید اگر در روزنامه‌هابعضاً از سر غفلت‌ یا به‌ دلایل‌ دیگر مطالبی‌ برخلاف‌ واقع‌ نوشته‌می‌شود درخواست‌ من‌ این‌ است‌ که‌ شما در صحن‌ علنی‌ مطرح‌ نکنیدشما با بنده‌ مطرح‌ کنید یعنی‌ تذکر بدهید. بنده‌ برای‌ اینکه‌ روزنامه‌هامطالب‌ غیرواقعی‌ خودشان‌ را تصحیح‌ کنند موظفم‌ اقدام‌ کنم‌ و اقدام‌خواهم‌ کرد. اصلاً می‌گویم‌ موضوع‌ را باز نکنیم‌.       بزرگیان‌ ـ اصلاً طور دیگری‌ مطرح‌ شده‌، اجازه‌ بدهید بنده‌ عرضم‌را داشته‌ باشم‌. آقای‌ دکتر! مسأله‌ بصورت‌ آشکار در بین‌ مردم‌ مطرح‌شده‌. استدعا می‌کنم‌ من‌ توضیح‌ مناسبی‌ دارم‌، خواهش‌ می‌کنم‌ از شما...      رئیس‌ ـ بسیار خوب‌ ادامه‌ بدهید.       بزرگیان‌ ـ متشکرم‌. اما نتایجی‌ که‌ این‌ جلسه‌ غیرعلنی‌ غیررسمی‌ما داشت‌:      1 ـ ابهامات‌ در ذهن‌ مردم‌ عزیزمان‌ باقی‌ ماند.       2 ـ شایعات‌ پیرامون‌ آن‌ نه‌ تنها تمام‌ نشد که‌ بیشتر هم‌ شد تا جاییکه‌یکی‌ از عزیزان‌ همکار در مصاحبه‌ای‌ اظهار می‌دارند که‌ (80) نماینده‌هر کدام‌ یک‌ خط‌ تلفن‌ همراه‌ نیز هدیه‌ گرفته‌اند که‌ البته‌ جای‌ تشکردارد که‌ آنرا پس‌ از انعکاس‌ وسیع‌ در مطبوعات‌ تکذیب‌ فرمودند وتوپ‌ را به‌ زمین‌ یک‌ کمیسیون‌ خاص‌ انداختند.       3 ـ مطبوعات‌ هنوز هم‌ برای‌ تخریب‌ مجلس‌ هفتم‌ (مجلس‌ ارزشی‌)از آن‌ سوژه‌ بهره‌ می‌گیرند ولی‌ روز گذشته‌ روزنامه‌ ارزشی‌ کیهان‌ درستون‌ گفت‌ و شنود خود تلویحاً جناب‌ عالی‌ را(با عرض‌ معذرت‌)دروغگو و نمایندگان‌ مشرف‌ شده‌ به‌ مشهد، به‌ زیارت‌ امام‌ رضا ـ علیه السلام ـ و شرکت‌کنندگان‌ در آن‌ سمینار را که‌ تعداد اندکی‌ نیز بوده‌اند، نه‌ (80)بلکه‌ (50) نفر یعنی‌ نزدیک‌ به‌ یک ششم نمایندگان‌ مجلس‌، گرچه‌ برای‌ یک‌امر مقدسی‌ آنجا حضور پیدا کردند آنان‌ را چون‌ چوپان‌ فریبکار و دزدقلمداد می‌کند و به‌ متلک‌ می‌گوید، بعد از اینکه‌ از او پرسیدند گوسفندهارا چه‌ کردی‌؟ گفت‌، سیل‌ برده‌ است‌. کاسه‌ ماست‌ را به‌ سر او زدند،ماست‌ را به‌ صورت‌ خود کشید و گفت‌، الحمدلله هم‌ حساب‌ پس‌ دادیم‌هم‌ رو سفید شدیم‌. «ما زیاران‌ چشم‌ یاری‌ داشتیم‌».      باتوجه‌ به‌ فضای‌ مسموم‌ فعلی‌ که‌ مطبوعات‌ دائماً به‌ آن‌ دامن‌می‌زنند و مردم‌ در تماس‌ با نمایندگان‌ از آن‌ می‌پرسند، انتظار می‌رودیک‌ مصاحبه‌ مطبوعاتی‌ با حضور تعدادی‌ از نمایندگان‌ مذکور و نیزنماینده‌ای‌ از آن‌ کمیسیون‌ خاص‌ که‌ مورد ظلم‌ قرار گرفته‌ است‌، ترتیب‌داده‌ شود تا به‌ اینهمه‌ جفا در حق‌ نمایندگان‌ ارزشی‌ مجلس‌ هفتم‌،خاتمه‌ داده‌
شماره انتشار: ۰
زمان انتشار: شنبه،۲۳ آبان ۱۳۸۳
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: شماره ویژه نامه:
فایل ضمیمه: دریافت