بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌
جلسه‌ سیصد و شصت‌ و پنجم‌ 23 مـهـر مـــاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ (365) 18 شعبان‌المعظم‌ 1424 هجری‌قمری‌
مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
 
 
دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌
1383 ـ 1382
صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و سوم‌ مهرماه‌ 1382
 
      فهرست‌ مندرجات‌ :
1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: باقر امامی‌ و محمد عباسپور.4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ درخصوص ‌اهداء جایزه‌ صلح‌ نوبل‌ به‌ خانم‌ شیرین‌ عبادی‌.5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به ‌مسؤولان‌ اجرایی‌ کشور.6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: علی‌محمد نمازی‌، علی ‌شکوری‌راد، رضا طلایی‌نیک‌، علی‌اصغر هادی‌زاده‌، علی ‌ظفرزاده‌ و خانم‌ الهه‌ کولایی‌ نمایندگان‌ محترم‌ لنجان‌، بهار و کبودرآهنگ‌،  محلات‌، مشهد و تهران‌.7 ـ تصویب‌ اصلاحات‌ کمیسیون‌ درخصوص‌ لایحه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ و تغییر نام‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ (جهت‌تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).8 ـ تصویب‌ اصلاحیه‌ کمیسیون‌ درخصوص‌ طرح‌ آزادسازی‌ عرصه ‌قلعه‌ تاریخی‌ فلک‌الافلاک‌ شهر خرم‌آباد و تحویل‌ آن‌ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور (جهت‌ تأمین‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).9 ـ تصویب‌ مجدد لایحه‌ الحاق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به ‌کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ مجمع‌ محترم‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌.10 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ امکان‌ تغییر حوزه‌ انتخابیه‌ داوطلبان‌ نمـایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ پس‌ از ثبت‌نام‌ با قید یک‌فوریت‌ و تصویب‌ فوریت‌ آن‌.11 ـ تصویب‌ لایحه‌ یک‌فوریتی‌ تمدید مهلت‌ اجرای‌ آزمایشی‌ قانون‌ آیین‌دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ (در امور کیفری‌).12 ـ تصویب‌ طرح‌ یک‌فوریتی‌ استفساریه‌ تبصره‌ (7) ماده‌ (9) قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ مطبوعات‌ مصوب‌ 1379.13 ـ اخطار قانون‌ اساسی‌ و تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: مقدادنجف‌نژاد، محمد دادفر، سیدناصر قوامی‌ و محمد محمدرضایی‌ نمایندگان‌ محترم‌ بابلسر، بوشهر و گناوه‌، قزوین‌ و بیجار.14 ـ قرائت‌ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.15 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکیل‌ جلسه‌ آینده‌.
 «جلسه‌ ساعت‌ هشت‌ و پنجاه‌ و پنج‌ دقیقه‌ به‌ ریاست‌ آقای‌ سیدمحمدرضا خاتمی‌ «نایب‌ رئیس‌» رسمیت‌ یافت‌» اداره‌ تدوین‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌نایب‌ رئیس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌جلسه‌ با حضور 194 نفر رسمی‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌ بفرمایید.منشی‌ (جبارزاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌دستور جلسه‌ سیصد و شصت‌ و پنجم‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و سوم ‌مهرماه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ مطابق‌ با هجدهم‌ شعبان‌ 1424 هجری‌قمری‌:1 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ مشترک‌ درمورد لایحه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ و تغییرنام‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ (اعاده‌شده‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).2 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ فرهنگی‌ درمورد طرح‌ الزام‌ رفع‌ تصرف‌ از حریم‌ قلعه‌ فلک‌الافلاک‌ شهر خرم‌آباد و تحویل‌ آن‌ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌کشور (اعاده‌ شده‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).3 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ فرهنگی‌ درمورد لایحه‌ الحاق‌ دولت ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه ‌زنان‌ (اعاده‌ شده‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌).4 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ درمورد لایحه‌ یک‌فوریتی‌ تمدید مهلت‌ اجرای‌ آزمایشی‌ قانون‌ آئین ‌دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ (در امور کیفری‌).5 ـ گزارش‌ کمیسیون‌ فرهنگی‌ درمورد طرح‌ یک‌فوریتی‌ استفساریه‌ تبصره‌ (7) ماده‌ (9) قانون‌ مطبوعات‌.
2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجیدنایب‌ رئیس‌ ـ تلاوت‌ کلام‌الله مجید.(آیات‌ (193 ـ 189) از سوره‌ مبارکه‌ «آل‌عمران‌» توسط‌ قاری‌ محترم‌ آقای‌ مسعود گرجی‌ تلاوت‌ گردید)
اَللّهُم‌َّ صَل‌ِّ عَلی‌' مُحَمَّدٍ وَ آل‌ِ مُحَمَّدٍاَعُوذُ بِاللهِ مِن‌َالشَّیطان‌ِ الرَّجیم‌ْ ـ بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ِوَللهِ مُلْک‌ُ السَّمو'ات‌ِ وَالاْرْض‌ِ وَاللهُ عَلی‌' کُــل‌ِّ شَی‌ْءٍ قَدیرٌ * اِن‌َّ فی‌ خَلْق‌ِالسَّموات‌ِ وَالاْ َرْض‌ِ وَاخْتِلا'ف‌ِ اللَّیل‌ِ وَالنَّهارِ لاَ'یات‌ٍ لاِّوُلِی‌الاْ َلْباب‌ِ* اَلَّذین‌َ یذْکُرُون‌َ اللهَ قِیاماً وَّ قُعُودًا وَّ عَلی‌'جُنُوبِهِم‌ْ وَ یتَفَکَّرُون‌َ فی‌ خَلْق‌ِ السَّمو'ات‌ِوَالاَْرْض‌ِ رَبَّنا ماخَلَقْت‌َ هذا باطِلاً سُبْحانَک‌َ فَقِنا عَذاب‌َالنّارِ * رَبَّنا اِنَّک‌َ مَن‌ْتُدْخِل‌ِ النّارَ فَقَدْ اَخْزَیتَه‌ُ وَ ما لِلظّالِمین‌َ مِن‌ْ اَنْصارٍ * رَبَّنآ اِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیا ینادی ‌لِلاْیمان‌ِ اَن‌ْ 'امِنُوا بِرَبِّکُم‌ْ فَا'مَنّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ کَفِّرْعَنّا سَیئاتِنا وَ تَوَفَّنـا مَع‌َالاْبْرارِ *(صَدَق‌َاللهُ الْعَلی‌ُّ الْعَظیم‌ْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند)
نایب‌ رئیس‌ ـ طیب‌الله، با تشکر از قاری‌ محترم‌.
3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: باقر امامی‌ و محمد عباسپورنایب‌ رئیس‌ ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور را دعوت‌ بفرمایید.منشی‌ (جلودارزاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌ناطقین‌ قبل‌ از دستور امروز عبارتند از:ـ جناب‌ آقای‌ باقر امامی‌ نماینده‌ محترم‌ مرند و جلفا.(که‌ ده‌ دقیقه‌ وقت‌ دارند)ـ جناب‌ آقای‌ محمد عباسپور نماینده‌ محترم‌ ماکو. (که‌ پنج‌ دقیقه‌ وقت‌ دارند)لازم‌ است‌ توضیح‌ بدهم‌ که‌ جناب‌ آقای‌ علی‌ تاجرنیا نماینده‌ محترم ‌مشهد و کلات‌ قرار بود امروز نطق‌ داشته‌ باشند. بعلت‌ کمی‌ وقت ‌خواهش‌ کردیم‌ نطقشان‌ را به‌ بعد موکول‌ کنند، حقشان‌ محفوظ‌ است‌.جناب‌ آقای‌ باقر امامی‌ بفرمایید.باقر امامی‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌با درود فراوان‌ به‌ ملت‌ بزرگوار ایران‌، خداوند متعال‌ را سپاسگزارم‌که‌ بار دیگر توفیقی‌ عنایت‌ فرمود تا بعنوان‌ خدمتگزار ملت‌ از تریبون‌ خانه‌ ملت‌ از دولت‌ حقوق‌ مردم‌ را مطالبه‌ نمایم‌. نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با رأی‌ اکثریت‌ قریب‌ باتفاق‌ واجدین‌ شرایط‌ مشروعیت ‌و مقبولیت‌ یافته‌ و برای‌ تداوم‌ آن‌ قانون‌ اساسی‌ وظایفی‌ را برای‌ نهادها و قوای‌ حکومتی‌ معین‌ نموده‌ است‌. حفظ‌ این‌ مشروعیت‌ بستگی‌ به‌ انجام ‌وظایف‌ قانونی‌ نهادها و یا اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ اساسی‌ دارد و کارایی‌ و کارآمدی‌ نظام‌ در مدیریت‌ و فعالیت‌ کارگزاران‌ در ارائه‌ خدمات‌ به‌مردم‌ نشان‌ داده‌ خواهد شد. بر این‌ مبناست‌ که‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ سال‌82 را سال‌ نهضت‌ خدمت‌ رسانی‌ به‌ مردم‌ نامگذاری‌ فرمودند. نکته ‌بسیار مهمی‌ که‌ عدم‌ توجه‌ به‌ آن‌ مردم‌ را نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ خود دلسرد و یا از مسؤولین‌ حکومتی‌ ناامید و رویگردان‌ خواهد ساخت‌. در قاموس‌ سیاسی‌ جهان‌، دولت‌ مقتدر و نیرومند به‌ دولتی‌ گفته ‌می‌شود که‌ رفاه‌ اجتماعی‌، عدالت‌ اجتماعی‌ و توان‌ بالای‌ نقدپذیری‌ را داشته‌ باشد و حکومت‌ پلیسی‌ و قدرت‌ نظامی‌ و سایر شکلهای‌ سیاسی‌قدرت‌، دیگر نقش‌ در تعریف‌ دولت‌ ندارند. دموکراسی‌ هم‌ زمانی‌ ماهیت‌ واقعی‌ و اساسی‌ خود را خواهد یافت‌ که‌ وظایف‌ دولت‌ و ملت ‌در کنار هم‌ تعریف‌ و مورد تحلیل‌ قرار گیرد و عناصر نظام‌ در چارچوب ‌قانون‌ تعریف‌ شده‌ و حفظ‌ حریم‌ نمایند.حضرت‌ علی‌ ـ علیه السلام ـ هم‌ در نهج‌البلاغه‌ در فرامینی‌ خطاب‌ به‌ مالک‌اشتر و سایر استانداران‌ حکومت‌، قدرت‌ و کارایی‌ دولت‌ در بسترسازی‌ و تمهید حیات‌ مادی‌ و معنوی‌ مؤمنان‌ و تأمین‌ حقوق‌ سایر شهروندان‌ و در امان‌ بودن‌ غیرمؤمن‌ و تأمین‌ حیات‌ مادی‌ ایشان‌ و نهایتاً استیفای‌ حقوق‌ مردم‌ بویژه‌ مظلومان‌ جامعه‌ دانسته‌ و تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و تأمین‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و پرداختن‌ به‌ حقوق‌ محرومین‌ و مستضعفین‌ را مهمترین‌ وظیفه‌ دولت‌ یاد می‌کند و از این‌ طریق‌ نسبت‌ به‌ حفظ‌ و صیانت‌ از حکومت‌ اسلامی‌ توصیه‌ می‌نمایند.مقام‌ معظم‌ رهبری‌ نیز در دیدار با مردم‌ شریف‌ زنجان‌ با اشاره‌ به ‌وظایف‌ دولت‌ و تأکید بر حل‌ مشکلات‌ مردم‌ بخصوص‌ مقابله‌ با بیکاری‌ و گرانی‌ درمورد ضرورت‌ مشارکت‌ مردم‌ در انتخابات‌ فرمودندکه‌ زمینه‌ مشارکت‌ مردم‌ وقتی‌ بوجود می‌آید که‌ احساس‌ کنند نمایندگانشان‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مسؤولان‌ دولتی‌ که‌ برگزیده ‌مجلس‌ هستند به‌ وظایفشان‌ عمل‌ می‌کنند و دلسوزانه‌ بدنبال‌ حل‌مشکلات‌ واقعی‌ مردم‌ هستند که‌ اگر این‌ احساس‌ در مردم‌ بوجود آید، مردم‌ با شوق‌ و رغبت‌ در انتخابات‌ شرکت‌ می‌کنند. اما آنچه‌ که‌ تا این ‌تاریخ‌ در ایران‌ دیده‌ شده‌ و ظهور پیدا کرده‌، ملت‌ فقط‌ در زمان‌ برگزاری‌انتخابات‌ آنهم‌ برای‌ بالابردن‌ آمار شرکت‌کنندگان‌ برای‌ جلوگیری‌ از تهدیدات‌ نیروهای‌ بیگانه‌ و یا جریانهای‌ داخلی‌ مورد توجه‌ و مدنظر بوده‌ است‌. زمانیکه‌ این‌ تهدیدات‌ از بین‌ رفت‌ یا بوسیله‌ رأی‌ ملت‌ درقله‌ رفیع‌ قدرت‌ جای‌ گرفتند دیگر خبری‌ از ملت‌ نیست‌ و ملت‌ موظف‌ به‌ اطاعت‌ از اربابان‌ خود چه‌ در جرگه‌ مذهبی‌ و یا حکومتی‌ می‌باشند و در مقام‌ اعتراض‌ باید آماده‌ پرداخت‌ هرگونه‌ هزینه‌ باشند. ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از جریان‌ دوم‌ خرداد بااستفاده‌ از طیف‌ وسیع‌ فکری‌ دوم‌ خرداد برای‌ ایفای‌ وظیفه‌ توسط ‌دولت‌ و اداء مطالبات‌ مردم‌ در زمینه‌های‌ سیاسی‌ و اقتصادی ‌اصلاحات‌ را شروع‌ نمودند و رهبر انقلاب‌ نیز ضمن‌ تأیید اصلاحات ‌آنرا امر ضروری‌ دانستند. متأسفانه‌ هم‌ افراطیون‌ و هم‌ مخالفین ‌اصلاحات‌ چنین‌ عنوان‌ کردند که‌ اصلاحات‌ یعنی‌ کوبیدن‌ ارکان‌ مهم ‌نظام‌، یعنی‌ تخریب‌ شورای‌ نگهبان‌ یا قوه‌ قضاییه‌ و یا سایر نهادها و برعکس‌ نیروهای‌ مخالف‌ هم‌ شروع‌ به‌ تخریب‌ مجلس‌ و ریاست‌ جمهوری‌ و سایر نهادها نموده‌، با این‌ امر خود را حامی‌ رهبری‌ و ولایت‌ عنوان‌ نمودند که‌ فرآیند هر دو موجب‌ تضعیف‌ نظام‌ و سلب ‌اعتماد مردم‌ و تقویت‌ بیگانگان‌ و از هم‌ پاشیدن‌ شیرازه‌های‌ امور حکومتی‌ گردیده‌ و نتیجه‌ آن‌ جز عدم‌ مشارکت‌ مردم‌ در انتخابات‌ و ناامیدشدن‌ نسبت‌ به‌ مسؤولین‌ خدمتگزار خود و سیاستهای‌ دولت‌، منتظر دخالت‌ بیگانگان‌ و نجات‌ خود بوسیله‌ آنان‌ و بعضی‌ از دوستان‌ ناآگاه‌ چیز دیگری‌ نبوده‌ است‌. رئیس‌جمهور محترم‌ در راستای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ اساسی‌ و انجام‌ امور بصورت‌ شفاف‌ توسط‌ نهادها لایحه‌ تبیین‌ اختیارات‌ ریاست‌ جمهوری‌ و برای‌ استیفای‌ حقوق‌ شهروندان‌ لایحه‌ انتخابات‌ را تقدیم‌ مجلس‌ نمودند که‌ هر دو موضوع‌ در طول‌ تاریخ‌ سیاسی‌ انقلاب ‌اسلامی‌ موجب‌ تنش‌ و چالشهای‌ حاد سیاسی‌ نیز گردیده‌ و در هر دوره ‌از انتخابات‌ این‌ تنشها بروز کرده‌ و جو سیاسی‌ کشور را متشنج‌ نموده ‌است‌. خرد و منطق‌ نیز حکم‌ می‌کند که‌ برای‌ ایجاد فضای‌ سیاسی‌ و وحدت‌ نیروها و بسترسازی‌ برای‌ رشد و توسعه‌ جامعه‌، تدبیری‌ برای ‌برچیده‌ شدن‌ عوامل‌ این‌ امر باید اندیشیده‌ شود و اقدام‌ عملی‌ صورت‌گیرد. متأسفانه‌ این‌ اقدام‌ مدبرانه‌ و مسؤولانه‌ بدون‌ دوراندیشی‌ و تجسم‌ آینده‌ نظام‌ مردم‌سالاری‌ دینی‌ با کم‌توجهی‌ و بی‌مهری‌ بعضی‌ از مسؤولین‌ دست‌اندرکار قرار گرفت‌. چگونه‌ می‌توان‌ از یک‌ مهندس ‌اجتماعی‌ که‌ طراح‌ جلوگیری‌ از حوادث‌، امنیت‌ و تحقق‌ حقوق‌ مردم‌ در رابطه‌ با ایفای‌ وظایفش‌ بازخواست‌ نمود. زمانیکه‌ هیچ‌ توجهی‌ به‌ چگونگی‌ ایفای‌ وظایف‌ او نمی‌شود. امیدوارم‌ که‌ مسؤولین‌ امر ازاختیارات‌ قانونی‌ خود در پاسداری‌ از حقوق‌ اساسی‌ ملت‌ و تحقق‌ حقوق‌ مردم‌ و اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ اساسی‌ استفاده‌ نمایند. در کنار این‌ امر بازنگری‌ و توجه‌ به‌ ساختار سیاسی‌ و اصلاح‌ آن‌ نیزضروری‌ است‌. بخصوص‌ برای‌ کارایی‌ بیشتر مجلس‌ و کاری‌ نمودن ‌ابزار کنترل‌ و نظارتی‌ آن‌، فراهم‌ نمودن‌ اختیارات‌ قانونی‌ و زمینه‌های ‌حقوقی‌ برای‌ این‌ امر بسیار روشن‌ و واضح‌ است‌ و جای‌ خالی‌ خود را نشان‌ می‌دهد و بدون‌ توجه‌ به‌ این‌ امر، مجلس‌ عملاً از ماهیت‌ خود خارج‌ شده‌ و به‌ ابزاری‌ قوی‌ در دست‌ دولت‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. چرا که‌ بحق‌ در مجلس‌ دوره‌ ششم‌ بعضی‌ از وزراء استیضاح‌ را شمشیر زنگ‌زده‌ نام‌ برده‌ و بدین‌ ترتیب‌ به‌ سؤال‌ و تذکر اعتناء ننموده‌، بلکه‌ درمقام‌ تهدید مجلس‌ برآمده‌، از عدم‌ اجرای‌ پروژه‌ها و یا ایفای‌ حقوقی ‌مردم‌ در مناطقی‌ سخن‌ می‌گویند.بنده‌ در یکی‌ از کمیسیونها شاهد بودم‌ که‌ نماینده‌ای‌ اظهار می‌داشت‌ از پاسخ‌ وزیر قانع‌ شده‌اند ولی‌ وزیر اصرار داشتند که‌ سؤال‌ در صحن ‌مجلس‌ مطرح‌ شود. خلاصه‌ فرآیند کار برای‌ ابزار نظارتی‌ مجلس ‌بخصوص‌ در دوره‌ ششم‌ این‌ امر را آشکارا بیان‌ می‌کند که‌ مجلس‌ به‌اختیارات‌ و ابزار بیش‌ از این‌ برای‌ فعال‌ نمودن‌ دولت‌ و نظارت‌ برعملکرد آن‌ دارد. برای‌ ارائه‌ خدمات‌ دولت‌ و انجام‌ وظایف‌ قانونی ‌نهادها، ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ مسائل‌ یاده‌ شده‌ از اهم‌ امور مملکتی‌ است‌که‌ مسؤولین‌ نظام‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ جدی‌ داشته‌ باشند.رئیس‌جمهور محترم‌ در گزارش‌ خود عملکرد برنامه‌ پنجساله‌ خودرا در بخشهای‌ مختلف‌ بررسی‌ و پیشرفتها و کاستی‌ها را به‌ استحضار ملت‌ شریف‌ رساندند. هرچند تلاش‌ دولت‌ در اجرای‌ برنامه‌ها چشمگیر و قابل‌ قدردانی‌ و سپاسگزاری‌ است‌ اما هنوز در بخشهای‌ مختلف‌ از برنامه‌ عقب‌ مانده‌ و فاصله‌ زیادی‌ با اهداف‌ برنامه‌ داریم‌. امیدواریم‌ که‌ مسؤولین‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ جبران‌ عقب‌ماندگیها درنواحی‌ مختلف‌ تصمیمات‌ و تدابیر لازم‌ را اندیشیده‌ باشند. آقای‌ رئیس‌جمهور! هنوز مردم‌ ما برای‌ گرفتن‌ حق‌ قانونی‌ خود از دولت‌ و یا نهادهای‌ دولتی‌ مجبورند ماهها دوندگی‌ نمایند تا با کمک‌ یک‌ پارتی‌ و یا سفارش‌ یک‌ فرد سیاسی‌ و اجتماعی‌ به‌ حقوق‌ قانونی ‌خود برسند. بانکها در اجرای‌ مقررات‌ خود بقدری‌ مردم‌ را سرمی‌دوانند و اسیر می‌کنند که‌ اکثراً در وسط‌ کار از درخواست ‌تسهیلات‌ منصرف‌ می‌شوند. در راستای‌ سرمایه‌گذاری‌، مقررات ‌پیچیده‌ای‌ حاکم‌ است‌ که‌ دریافت‌ یک‌ موافقت‌ اصولی‌ سالها طول‌ می‌کشد و هزینه‌ هنگفتی‌ را می‌طلبد که‌ هیچ‌ توجیه‌ اقتصادی‌ برای‌سرمایه‌گذار ندارد. کشاورز و دهقان‌ بیچاره‌ برای‌ تولید کشاورزی‌ بایدجریمه‌ بیشتری‌ برای‌ استفاده‌ از آب‌ به‌ سازمان‌ آب‌ منطقه‌ای‌ پرداخت ‌نماید. هزینه‌های‌ تولید بخصوص‌ آنچه‌ که‌ دولت‌ دریافت‌ می‌کند بیش‌ از قیمت‌ محصولات‌ کشاورزی‌ است‌. این‌ است‌ که‌ امروز شاهد عدم ‌توانایی‌ کشاورزان‌ در بازپرداخت‌ اقساط‌ وامهای‌ اعطایی‌ بانکها و منابع‌ مالی‌ هستیم‌. دستورات‌ قاطع‌ حضرت‌ عالی‌ و وزرای‌ محترم‌ ماهها، بلکه ‌حداقل‌ درطول‌ یکسال‌ در پروسه‌ رسیدگی‌ بوروکراسی‌ اداری‌ درلابلای‌ پرونده‌ها بدون‌ اجراء می‌ماند. مصوبه‌ مجلس‌ در رابطه‌ با بازنشستگان‌ و پرداخت‌ حقوق‌ معوقه‌ فرهنگیان‌ هنوز فراتر از شعارکاری‌ انجام‌ نگرفته‌ است‌. حوزه‌ انتخابیه‌ام‌ باتوجه‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ پنجساله‌ سوم‌ از لحاظ‌ تأمین‌ آب‌ کشاورزی‌، راه‌ روستایی‌، امور فرهنگی‌ و اجتماعی‌ و اشتغال‌ و عمران‌ روستایی‌ از اهداف‌ برنامه‌، فاصله‌ زیادی‌ دارد. از زمان‌ مرحوم ‌دادمان‌ وزیر محترم‌ راه‌، باتوجه‌ به‌ تأکید برادر بزرگوار جناب‌ آقای ‌مهندس‌ خرم‌ هنوز از دایر نمودن‌ اتوبوس‌ ریلی‌ در مرند، فاصله‌ جلفا تا تبریز و احداث‌ سالن‌ مسافربری‌ و بهسازی‌ و احداث‌ زیرگذرهای‌ راه‌اوردکلو بناب‌ و دولت‌آباد، کندلج‌ و ورودی‌ مرند اقدامی‌ صورت‌ نگرفته‌است‌. علی‌رغم‌ دستور وزیر محترم‌ کشور و تأکید معاونت‌ محترم‌ رئیس‌جمهور از تبدیل‌ بخشداری‌ کشکسرای‌ و انتقال‌ بخش‌ مرکزی ‌جلفا به‌ هادی‌شهر خبری‌ نیست‌. علی‌رغم‌ تصویب‌ ارتقاء بناب‌ به‌ شهربناب‌ توسط‌ وزارت‌ محترم‌ کشور و اقدامات‌ لازم‌ در کمیسیون‌ دفاعی‌دولت‌ و اینکه‌ از سال‌ 74، مردم‌ بی‌صبرانه‌ منتظر این‌ خبر مسرت‌بخش‌ هستند و از جان‌ و مال‌ خود، دولت‌ را یاری‌ نموده‌اند، هنوز این‌ مصوبه‌ به‌ استحضار مردم‌ شریف‌ رسانده‌ نشده‌ است‌. بخش‌ محروم‌ و عقب‌مانده‌ یامچی‌ کماکان‌ در محرومیت‌ و عقب‌ماندگی‌ بسر می‌برد و روزبه‌روز شاهد مهاجرت‌ روستائیان‌ هستیم‌. علی‌رغم‌ همکاری‌ و خودیاری‌ مردم‌ فقیر در رفع‌ کمبودها از قبیل‌ پرداختن‌ خودیاری‌، واگذار کردن‌ زمین‌ و نیروی‌ انسانی‌ هنوز این‌ بخش‌ مهم‌ فاقد پاسگاه‌ و سایر نهادهای‌ اداری‌ می‌باشد و یا زنوز، تاریخی‌ترین‌ شهر مرند بعلت‌ عدم‌ توجه‌ دولت‌ نیمی‌ از جمعیت‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌.امیدواریم‌ دولت‌ درجهت‌ تثبیت‌ و حفظ‌ مقبولیت‌ نظام‌، دستورات ‌لازم‌ را به‌ مراجع‌ مربوطه‌ بصورت‌ قاطعانه‌ صادر نماید. از نمایندگان‌ محترم‌ و شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ در تصویب‌ و تأیید منطقه‌ آزاد تجاری ‌جلفا صمیمانه‌ سپاسگزاری‌ می‌نمایم‌ و مراتب‌ قدردانی‌ ملت‌ شریف‌ را به‌ استحضار نمایندگان‌ محترم‌ می‌رسانم‌.در خاتمه‌ ضمن‌ تشکر و سپاسگزاری‌ از جناب‌ آقای‌ دکتر عارف ‌معاونت‌ محترم‌ رئیس‌جمهور از خداوند متعال‌ توفیق‌ همگان‌ را درخدمتگزاری‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ خواهانم‌. والسلام‌ علیکم‌ و رحمه‌اللهنایب‌ رئیس‌ ـ خیلی‌ متشکر، ناطق‌ بعدی‌ را دعوت‌ بفرمایید. نمایندگان‌ محترم‌ توجه‌ داشته‌ باشند مافقط‌ یک‌ نطق‌ (5) دقیقه‌ای‌ داریم‌، داخل‌ تشریف‌ بیاورند، انشاءالله سریع‌ بتوانیم‌ دستورمان‌ را هم‌که‌ خیلی‌ مفصل‌ نیست‌، زود انجام‌ بدهیم‌.منشی‌ (جلودارزاده‌) ـ جناب‌ آقای‌ محمد عباسپور بفرمایید.محمد عباسپور ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌با تبریک‌ و گرامیداشت‌ اعیاد شعبانیه‌ به‌ کلیه‌ عدالتخواهان‌ جهان‌، علی‌الخصوص‌ به‌ هموطنان‌ منتظر ظهور مهدی‌ موعود و با یاد و نام‌ امام‌ راحل‌، آن‌ قائد فرزانه‌ که‌ با طرح‌ برتری‌ اندیشه‌ اسلامی‌ و طراحی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، زمینه‌ساز حکومت‌ جهانی‌ برای‌ استقرار عدل ‌شد و امروز شاهد حضور میلیونی‌ مردم‌ کشورمان‌ در استقبال‌ از طراحان‌ و معلمان‌ عدالت‌ اجتماعی‌ علی‌الخصوص‌ رهبر معظم‌ انقلاب ‌اسلامی‌ در استان‌ زنجان‌ که‌ تبلوری‌ از عشق‌ و نمادی‌ از ایمان‌ و ایثار به‌ حکومت‌ دینی‌ است‌، هستیم‌. (23) مهرماه‌ یادآور شهادت‌ مظلومانه‌ چهارمین‌ شهید محراب‌، آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی‌ مصادف‌ با روز جهانی‌ نابینایان‌ است‌. ضمن‌ نثار رحمت‌ به‌ روح‌ آن‌ شهید بزرگوار به‌ کلیه‌ روشندلان‌ عزیز این‌ روز را تبریک‌ گفته‌ و امید است‌ با بصیرت‌ و بینایی‌ دل‌ و ایمان‌ در راه‌ شناخت‌ خدا و امید به‌ زندگی‌ و حرکت‌ توحیدی‌ موفق‌ بوده‌ باشند. ملتهای‌ آزاده‌ دنیا! درحالیکه‌ هنوز بیش‌ از (6) ماه‌ از شعار ایجاد دموکراسی‌ در عراق‌ و برچیدن‌ استبداد خودساخته‌ آمریکا نمی‌گذرد، هر روز شاهد تراژدی‌ غمگین‌ تجاوز و تعدی‌ به‌ حریم‌ خانواده‌های ‌مردم‌ عراق‌ توسط‌ منادیان‌ دروغگوی‌ حقوق‌ بشر هستیم‌. شعار آمریکا با پادویی‌ انگلیس‌ صرفاً جهت‌ ایجاد امنیت‌ برای‌ دولت‌ نامشروع‌ صهیونیسم‌ غاصب‌ چیزی‌ جز گسترش‌ تجاوز و ویرانگری‌ و تخریب‌ و خونریزی‌ در فلسطین‌ اشغالی‌ و لبنان‌ و سوریه‌ و عراق‌ و افغانستان‌ به‌ارمغان‌ نیاورد و چهره‌ کریه‌ جلادان‌ و غارتگران‌، بیش‌ از پیش‌ به‌ مردم ‌جهان‌ علی‌الخصوص‌ مردم‌ خود کشور آمریکا و انگلیس‌ و اسرائیل‌غاصب‌ نمایان‌ گشت‌ و دلیل‌ بارز آن‌ عدم‌ محبوبیت‌ و کاهش‌ اعتمادعمومی‌ و اعتراض‌ جمعی‌ مردم‌ به‌ دولتهای‌ نامشروع‌ خودشان‌ است‌ وتوزیع‌ سیاسی‌ مدالهای‌ صلح‌ جهانی‌ نوبل‌ چیزی‌ جز فرافکنی‌ و ایجاددلمشغولی‌ در طرفداران‌ سیاسی‌ کشورهای‌ دیگر و انحراف‌ افکارعمومی‌ جهانیان‌ از جنایات‌ هولناک‌ خودشان‌ نمی‌باشد. لذا از کسانیکه‌از تبریک‌ و حمایت‌ جانیان‌ تاریخ‌ عصر از جمله‌ بوش‌ و بلر و شارون‌ به‌وجد می‌آیند انتظار دارد یکبار هم‌ که‌ شده‌ در ماههای‌ پایانی‌ مجلس‌ششم‌ بخاطر عدم‌ اشتغال‌ جوانان‌ و رفع‌ بیکاری‌ و توجه‌ به‌ حقوق‌کارکنان‌ دولت‌، علی‌الخصوص‌ کارمندان‌ محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌،نیروهای‌ مسلح‌ و بازنشستگان‌ کشوری‌ و توجه‌ به‌ اقشار آسیب‌پذیرجامعه‌ بعلت‌ عدم‌ تحقق‌ وعده‌های‌ خود در انتخابات‌ تصمیم‌ سیاسی‌ وروزه‌ سیاسی‌ بگیرند که‌ باز آغوش‌ ملت‌ گرمتر و مهربانتر از دامن‌بیگانگان‌ است‌.و اما در بعد داخلی‌ از گزارش‌ خوب‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ در روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ 22/7/82 در مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ حمایت‌ نموده‌ و آنرا به‌فال‌ نیک‌ می‌گیریم‌ ولی‌ یقین‌ داریم‌ در بخشی‌ از اهداف‌ برنامه‌ نیزعقب‌تر از آن‌ هستیم‌ که‌ در برنامه‌ سوم‌ تدوین‌ و تصویب‌ شده‌ و قطعاًامید است‌ با توکل‌ به‌ خدا در دو سال‌ آینده‌ در بخشهای‌ عقب‌مانده‌بتوانیم‌ جبران‌ عدم‌ توسعه‌ یافتگی‌ را بنماییم‌ و مسلماً این‌ بخشها در (8)استان‌ عدم‌ توسعه‌یافته‌ کشور که‌ استان‌ آذربایجان‌ غربی‌ نیز یکی‌ ازهمین‌ استانهای‌ عقب‌ مانده‌ از قافله‌ توسعه‌ است‌، در طرح‌ توازن‌منطقه‌ای‌ یا توسعه‌ استان‌ در قالب‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و بودجه‌های‌سنواتی‌ از سوی‌ برنامه‌ریزان‌ و مدیران‌ کشور و هیأت‌ محترم‌ دولت‌مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. امروزه‌ یکی‌ از مهمترین‌ بحثهای‌ کارشناسی‌ که‌ در برنامه‌ریزی‌جهت‌ توسعه‌ ورد زبانهاست‌، جمله‌ «کمبود منابع‌» است‌. در حالیکه‌جهان‌ به‌ ثروتمند بودن‌ ایران‌ غبطه‌ و مردم‌ خوب‌ کشورمان‌ از منابع‌انسانی‌ و مادی‌ این‌ مرز و بوم‌ اطلاع‌ دارند بیان‌ جمله‌ «کمبود منابع‌»کتمان‌ حقیقت‌ و یا فرافکنی‌ و یا گریز از مسؤولیت‌پذیری‌ است‌.همکاران‌ محترم‌! کشورمان‌ دارای‌ عظیم‌ترین‌ منابع‌ انسانی‌ و مادی‌ است‌و از نظر امکانات‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ باید در رده‌ کشورهای‌ غنی‌ جهان‌ دیده‌شود. ولی‌ آنچه‌ که‌ مهم‌ است‌ اتلافات‌ و اسرافاتی‌ است‌ که‌ بر سر این‌منابع‌ می‌آید. طبق‌ یک‌ تحقیق‌ کارشناسی‌ از سوی‌ یکی‌ از دانشگاههای‌معتبر کشور توسط‌ یک‌ گروه‌ علمی‌ که‌ دارای‌ تعهد اخلاقی‌ و علمی‌ ودینی‌ به‌ نظام‌ هستند حدوداً (300) مورد اتلاف‌ منابع‌ در بخشهای‌مختلف‌ از جمله‌ وقت‌، برق‌، انرژی‌، سوخت‌، منابع‌ طبیعی‌، اتفاقات‌ وحوادث‌، معادن‌ و غیره‌ با مجموع‌ (600) هزار میلیارد تومان‌ خسارت‌در سال‌ شناسایی‌ شده‌ است‌ که‌ صرفه‌جویی‌ (10) درصد این‌ رقم‌می‌تواند برای‌ (10) میلیون‌ نفر در کشور ایجاد اشتغال‌ نماید و به‌بحران‌ بیکاری‌ و ایجاد اشتغال‌ و سایر ناملایماتی‌ که‌ از قِبَل‌ این‌ بحران‌دامنگیر جامعه‌ است‌ پایان‌ بخشد. آیا با این‌ شرایط‌، باز ایران‌ اسلامی‌در حالیکه‌ دارای‌ اینچنین‌ پتانسیلی‌ می‌باشد مستحق‌ چشم‌ دوختن‌ به‌خطوط‌ اعتباری‌ و وامهای‌ بانک‌ جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ یاکشورهای‌ غربی‌ و اتحادیه‌ اروپاست‌؟ آیا باز نباید بخود آییم‌ و خود رااصلاح‌ کنیم‌ و منتظر تصمیمات‌ بیگانگان‌ جهت‌ ایجاد اشتغال‌ و رفع‌بحران‌ باشیم‌ که‌ هرگز با عقیده‌ دینی‌ و گرایش‌ سیاسی‌ و کرامت‌ انسانی‌مردم‌ ما سازگاری‌ ندارد. چرا که‌ خداوند می‌فرماید: «ان‌ الله لایغیر ما بقوم‌حتی‌ یغیروا مابانفسهم‌».امید است‌ دولت‌ محترم‌ در تدوین‌ برنامه‌ پنجساله‌ چهارم‌ و بودجه‌سنواتی‌، پروژه‌ افزایش‌ کارایی‌ و بهره‌وری‌ یا به‌ عبارت‌ بهتر لایحه‌جامع‌ جلوگیری‌ از اتلافات‌ و اسرافات‌ و تشریفات‌ را (نایب‌ رئیس‌ ـ آقای‌عباسپور! وقتتان‌ تمام‌ است‌) تهیه‌ و تصویب‌ و به‌ مرحله‌ اجراء گذارد تادرجهت‌ نهضت‌ خدمت‌ رسانی‌ به‌ مردم‌، پرچمدار عدالت‌ براساس‌ اصول‌قانون‌ اساسی‌ بوده‌ باشد. انشاءالله والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌اللهنایب‌ رئیس‌ ـ خیلی‌ متشکر.
4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ درخصوص‌ اهداء جایزه‌ صلح‌ نوبل‌ به‌خانم‌ شیرین‌ عبادی‌ نایب‌ رئیس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌دیروز (181) نماینده‌ یک‌ بیانیه‌ای‌ را درمورد اعطای‌ جایزه‌ صلح‌نوبل‌ به‌ خانم‌ عبادی‌ امضاء کردند و قرائت‌ شد. من‌ هم‌ امروز بعنوان‌اداره‌کننده‌ جلسه‌ چند دقیقه‌ای‌ مصدع‌ وقت‌ همکاران‌ عزیز می‌شوم‌ وچند نکته‌ را خدمت‌ مردم‌ شریف‌ ایران‌ اعلام‌ می‌کنم‌.بدون‌ تردید در میان‌ جوایز بیشماری‌ که‌ در دنیا یا سطح‌ بین‌المللی‌به‌ یک‌ فرد ایرانی‌ یا ملت‌ ایران‌ اهداء شده‌ است‌، جایزه‌ صلح‌ نوبل‌،یکی‌ از مهمترین‌، پرافتخارترین‌ و تأثیرگذارترین‌ جوایز بشمار خواهدرفت‌ و ما همینجا از کمیته‌ صلح‌ نوبل‌ برای‌ اهداء این‌ جایزه‌ به‌ یک ‌هموطن‌ خودمان‌ تشکر می‌کنیم‌. اهمیت‌ این‌ جایزه‌ به‌ چند لحاظ‌ است‌.همانگونه‌ که‌ در بیانیه‌ کمیته‌ صلح‌ نوبل‌ آمده‌ است‌ این‌ جایزه‌ به‌ یک‌ زن ‌مسلمان‌ ایرانی‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌. اهداء جایزه‌ به‌ یک‌ مسلمان‌ فعال‌حقوق‌ بشر نشاندهنده‌ اهمیت‌ جایگاه‌ اسلام‌ در جوامع‌ جهانی‌ وبخصوص‌ از دید حقوق‌ بشری‌ است‌ و همانگونه‌ که‌ خود خانم‌ عبادی‌هم‌ در اولین‌ مصاحبه‌ خودشان‌ گفتند در اسلام‌ و قرآن‌ هیچ‌ چیز خلاف‌حقوق‌ بشر وجود ندارد و خوشبختانه‌ امروز اهداء این‌ جایزه‌ نشان‌می‌دهد که‌ دنیا به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ باید به‌ اسلام‌ به‌ دیددیگری‌ نگاه‌ بکند و بین‌ بعضی‌ از مدعیان‌ اسلام‌ بخصوص‌ آنها که‌ مروج‌خشونت‌ و جنگ‌ هستند با اسلام‌ واقعی‌ باید تفاوت‌ بگذارند و دادن‌ این‌جایزه‌ به‌ یک‌ ایرانی‌ مسلمان‌ ما را به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رساند که‌ نشان‌ دادن‌نقش‌ رحمانی‌ و انسانی‌ اسلام‌، حاصل‌ تلاش‌ بزرگ‌ ملت‌ ایران‌ وشخصیتهای‌ مسلمان‌ بزرگ‌ کشور ما بوده‌ است‌ که‌ توانسته‌اند این‌موفقیت‌ را برای‌ جهان‌ اسلام‌ در جهان‌ کسب‌ بکنند. همینجا باید من‌تأسف‌ خودم‌ را از موضعگیری‌هایی‌ که‌ بعضی‌ از افراد چه‌ در داخل‌ وچه‌ در جهان‌ اسلام‌ که‌ دیروز ما شاهد بودیم‌ علیه‌ این‌ اهداء جایزه‌صورت‌ گرفته‌ است‌، ابراز بداریم‌. نکته‌ بعدی‌ که‌ برای‌ ما اهمیت‌ دارد ایرانی‌ بودن‌ ایشان‌ است‌. اهداءجایزه‌ به‌ یک‌ حقوقدان‌ ایرانی‌ درحقیقت‌ قدردانی‌ از تلاش‌ مردم‌ ایران‌در راه‌ مردم‌سالاری‌ و حاکمیت‌ قانون‌ بوده‌ است‌ و این‌ اهداء جایزه‌ باید و می‌تواند توان‌ و نیروی‌ مردم‌ ما را در این‌ راه‌ دوچندان‌ بکند و نکته‌آخری‌ که‌ وجود دارد این‌ است‌ که‌ انتخاب‌ ایشان‌ بعنوان‌ مدافع‌ حقوق‌ زنان‌ و کودکان‌ که‌ ما بخصوص‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با مشکلات‌بزرگ‌ آن‌ چه‌ از بعد حقوقی‌، چه‌ از بعد فرهنگی‌، چه‌ از بعد سنتها و عرف‌ رایج‌ در جامعه‌ خودمان‌ با آنها بخوبی‌ آشنا هستیم‌، اهداء جایزه‌ به‌ایشان‌ بعنوان‌ مدافع‌ حقوق‌ کودکان‌ و زنان‌ نشاندهنده‌ این‌ است‌ که‌ ما تلاشی‌ را که‌ در این‌ مجلس‌ کرده‌ایم‌ و در جامعه‌ ما وجود دارد، باید دراین‌ راه‌ هم‌ تلاش‌ خودمان‌ را مضاعف‌ کنیم‌ و انشاءالله نتایج‌ خوبی‌ راهم‌ کسب‌ کنیم‌.من‌ همینجا لازم‌ است‌ از اولین‌ مصاحبه‌ و موضعگیری‌ ایشان‌ دربرابر نقض‌ مستمر و مداوم‌ حقوق ‌بشر در فلسطین‌ اشغالی‌ توسط‌ رژیم‌ غاصب‌ اسراییل‌ و در افغانستان‌ و عراق‌ توسط‌ دولت‌ آمریکا اعلام‌ کنم‌و درحقیقت‌ این‌ موضعگیری‌ ایشان‌ شاید طمعی‌ را که‌ خیلی‌ از جاهای ‌دنیا ممکن‌ بود در اهداء این‌ جایزه‌ وجود داشته‌ باشد، بنظر من‌ خنثی ‌کرد و این‌ موضعگیری‌ خوب‌ ایشان‌ نشان‌ داد که‌ به‌واقع‌ حقوق‌ بشر یک ‌مسأله‌ فرا ملیتی‌ و فرا دولتی‌ است‌ و ایشان‌ با این‌ موضعگیری‌ خودشان‌ قدم‌ مثبت‌ و مهمی‌ در این‌ راه‌ برداشتند و همچنین‌ تشکر کنیم‌ از اولین ‌اقدام‌ عملی‌ ایشان‌ در اعلام‌ اینکه‌ یک‌ تلاش‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ را برای‌ مین‌زدایی‌ از مناطق‌ جنگی‌ ما انجام‌ خواهند داد که‌ هرروز ما قربانیان‌ زیادی‌ بخاطر وجود مینهای‌ خنثی‌ نشده‌ در سرزمینهای‌ خودمان‌ داریم ‌و آمادگی‌ مجلس‌ را هم‌ برای‌ همکاری‌ در این‌ زمینه‌ اعلام‌ بدارم‌. بار دیگر به‌ خانم‌ عبادی‌ و همه‌ ملت‌ ایران‌ تبریک‌ می‌گوییم‌ و امیدواریم‌ که‌ این‌ جایزه‌ سبب‌ همبستگی‌ بیشتری‌ در ملت‌ ما شود و تلاش‌ همه‌ جانبه‌ دولت‌ و ملت‌ برای‌ تحقق‌ آرمانهای‌ اسلامی‌، که‌ چیزی ‌نیست‌ جز همان‌ آرمانهای‌ دین‌ مقدس‌ اسلام‌، شاهد اوجگیری‌ و بیشترشدن‌ این‌ تلاشها بشویم‌. انشاءالله
5 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ به‌ مسؤولان‌ اجرایی‌ کشورنایب‌ رئیس‌ ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ مسؤولین ‌اجرایی‌ کشور: ـ (16) نفر از نمایندگان‌ محترم‌ به‌ وزیر محترم‌ کشور درخصوص ‌رسیدگی‌ به‌ وضعیت‌ نابسامان‌ ترافیک‌ شهر تهران‌.ـ آقای‌ سیدطاهر طاهری‌ نماینده‌ محترم‌ سمنان‌ به‌ وزیر محترم‌ کشور درخصوص‌ تسریع‌ در تعیین‌ محدوده‌ تقسیمات‌ کشوری‌ (خدماتی‌، استحفاظی‌) دو شهر مهدی‌شهر و شهمیرزاد.به‌ وزیر راه‌ و ترابری‌ درخصوص‌ تسریع‌ در تعریض‌ جاده‌ سمنان‌ ـمهدی‌شهر ـ شهمیرزاد.ـ آقایان‌: اسماعیل‌ ططری‌، سیدمجتبی‌ موسوی‌اجاق‌، عباسعلی ‌الله یاری‌ و مرتضی‌ شیرزادی‌ نمایندگان‌ محترم‌ کرمانشاه‌، قصرشیرین‌، گیلانغرب‌ و سرپل‌ذهاب‌ به‌ رئیس‌جمهور محترم‌ درخصوص‌ صدور دستور تسریع‌ در پروژه‌ گاز رسانی‌ شهرستان‌ کرمانشاه‌ بعلت‌ ضعف ‌مدیریت‌ عامل‌ گازرسانی‌ کشور به‌ استان‌. (البته‌ علت‌ و معلول‌ این‌خیلی‌ مشخص‌ نبود که‌ چطوری‌ است‌)ـ آقای‌ سیدعلی‌ میرخلیلی‌ نماینده‌ محترم‌ میناب‌، رودان‌ و جاسک‌ به‌ رئیس‌ جمهور محترم‌ درخصوص‌ صدور دستور جبران‌ خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خشکسالیهای‌ پی‌درپی‌ در شهرستانهای‌ میناب‌، رودان‌ وجاسک‌ و صدور دستور اعزام‌ هیأت‌ برای‌ بررسی‌ مشکلات ‌پرورش‌دهندگان‌ میگو در بندر تیاب‌ از شهرستان‌ میناب‌.ـ آقای‌ حاتم‌ نارویی‌ نماینده‌ محترم‌ بم‌ به‌ وزیر محترم‌ پست‌ وتلگراف‌ و تلفن‌ درخصوص‌ تسریع‌ در برقراری‌ تلفن‌ شهری‌ ناصرآباد چهلگواری‌، میرآباد امامقلی‌ و روستاهای‌ اطراف‌.به‌ وزیر محترم‌ نیرو درخصوص‌ تسریع‌ در رفع‌ مشکل‌ آب‌ شرب ‌روستاهای‌ مهدی‌آباد اولیاء، بهرام‌آباد، چاه‌ ملک‌ و علی‌آباد چاهدگال ‌باتوجه‌ به‌ خشکسالیهای‌ مستمر اخیر.ـ آقای‌ سیدمحمود کاظم‌دینان‌ نماینده‌ محترم‌ آمل‌ و لاریجان‌ به‌ وزیر محترم‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ درخصوص‌ تعیین‌ مدیریت‌ شایسته‌ برای ‌اداره‌ نساجی‌ بالکان‌ آمل‌، زیر مجموعه‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌.ـ آقای‌ حمیدرضا حاجی‌بابایی‌ نماینده‌ محترم‌ همدان‌ به‌ وزیرمحترم‌ جهاد کشاورزی‌ درخصوص‌ بررسی‌ علت‌ فسخ‌ قرارداد شرکت ‌دولتی‌ مربوط‌ به‌ جهاد کشاورزی‌ با شرکت‌ چشمه‌ساران‌.ـ آقای‌ سیدناصر موسوی‌ نماینده‌ محترم‌ رامهرمز و رامشیر به‌وزرای‌ محترم‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ درخصوص‌ جلوگیری‌ از صادرات‌ بی‌رویه‌ سیمان‌ و سامان‌ دادن‌ به‌ توزیع‌ آن‌.ـ آقایان‌ عبدالله سهرابی‌، محمد محمدرضایی‌ و صلاح‌الدین‌ علایی‌نمایندگان‌ محترم‌ مریوان‌، بیجار، یاسوکند و سقز و بانه‌ به‌ وزیر محترم ‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ درخصوص‌ رسیدگی‌ به‌ ضعف ‌مدیریت‌ جمعیت‌ هلال‌احمر استان‌ کردستان‌.ـ آقای‌ رضا طلایی‌نیک‌ نماینده‌ محترم‌ بهار و کبودرآهنگ‌ به‌ وزیر محترم‌ بازرگانی‌ درخصوص‌ انجام‌ تعهدات‌ برای‌ افزایش‌ مناسب‌ نرخ ‌تضمینی‌ سیب‌زمینی‌. ـ آقای‌ سیدمحمدمهدی‌ پورفاطمی‌ نماینده‌ محترم‌ دشتی‌ و تنگستان‌ به‌ رئیس‌جمهور محترم‌ درخصوص‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ رفع ‌مشکل‌ معیشتی‌ فرهنگیان‌ بویژه‌ خطّه‌ جنوب‌، بخصوص‌ فرهنگیان ‌استان‌ بوشهر در بودجه‌ سال‌ آینده‌.ـ آقای‌ مصطفی‌ خانزادی‌ نماینده‌ محترم‌ دماوند و فیروزکوه‌ به ‌وزیر محترم‌ بازرگانی‌ درخصوص‌ خرید تضمینی‌ سیب‌زمینی‌ و سیب‌درختی‌ کشاورزان‌ و سیاستگذاری‌ صحیح‌ درجهت‌ صادرات‌ آن ‌منطبق‌ با میزان‌ تولیدات‌ و ارائه‌ کمک‌ به‌ کشاورزان‌ برای‌ حفظ‌ و نگهداری‌ محصول‌ در سردخانه‌ها.ما امروز یک‌ سؤال‌ از وزیر محترم‌ راه‌ و ترابری‌ در دستور داشتیم ‌که‌ آقای‌ رهبری‌ سؤال‌ کرده‌ بودند. بعلت‌ اینکه‌ آقای‌ وزیر در معیت ‌مقام‌ معظم‌ رهبری‌ امروز در سفر استان‌ زنجان‌ هستند، از ما خواستند که‌ این‌ سؤال‌ را به‌ عقب‌ بیندازیم‌ که‌ با موافقت‌ آقای‌ رهبری‌ این‌ سؤال‌ به‌ عقب‌ انداخته‌ شد.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ آقایان‌: علی‌محمد نمازی‌، علی‌شکوری‌راد، رضا طلایی‌نیک‌، علی‌اصغر هادی‌زاده‌، علی‌ ظفرزاده‌ و خانم‌ الهه‌ کولایی‌ نمایندگان‌ محترم‌لنجان‌، بهار و کبودرآهنگ‌، محلات‌، مشهد و تهران‌نمازی‌ ـ تذکر دارم‌.نایب‌ رئیس‌ ـ چهار نفر از نمایندگان‌ می‌خواهند تذکر بدهند. چون ‌ما برای‌ رأی‌گیری‌ عدد نداریم‌، بلافاصله‌ هم‌ رأی‌گیری‌ داریم‌. تا جائیکه ‌برای‌ رأی‌گیری‌ به‌ حدنصاب‌ برسیم‌، من‌ تذکرات‌ دوستان‌ را طبق‌ نوبت‌قبول‌ می‌کنم‌، ولی‌ اگر وارد دستور شدیم‌، دیگر... بعد از این‌ چهار نفراگر نرسیدیم‌ آخر جلسه‌. آقای‌ نمازی‌، خواهش‌ می‌کنم‌ خیلی‌ کوتاه‌بفرمایید.علی‌محمد نمازی‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌ماده‌ (228) آیین‌نامه‌: «تقاضای‌ استیضاح‌ نمایندگان‌ از وزیر یا وزیران‌ باید کتباً در جلسه‌ علنی‌ به‌ رئیس‌ مجلس‌ داده‌ شود و در آن ‌موضوع‌ استیضاح‌ صریحاً و با ذکر مورد یا موارد معین‌ شود. (آقای‌دکتر! اینجا مهم‌ است‌) تقاضای‌ مزبور در آن‌ جلسه‌ یا جلسه‌ بعدی‌ قرائت‌ می‌شود...»چهارشنبه‌ دوهفته‌ قبل‌ خدمت‌ شما رسیدیم‌، فرمودید یکشنبه‌،یکشنبه‌ هفته‌ قبل‌ ما استیضاح‌ را خدمت‌ شما ارائه‌ دادیم‌، با بیش‌ از(45) امضاء. نه‌ تنها امضاء کم‌ نمی‌شود، بلکه‌ مراجعه‌ می‌شود که‌ امضاءها بیشتر بشود. از آنروز یکشنبه‌ که‌ دریافت‌ شده‌ تا حالا اعلام ‌نشده‌. دیروز ما خدمت‌ حاج‌ آقا کروبی‌ رسیدیم‌ فرمودند که‌ آخر جلسه ‌اعلام‌ می‌شود، بعد اعلام‌ نشد من‌ باز دفتر ایشان‌ رفتم‌، از دفتر به‌ من‌گفتند که‌ فردا (یعنی‌ امروز) اگر استیضاح‌کنندگان‌ بر استیضاح‌ خودشان ‌مصر هستند، پایان‌ جلسه‌ امروز اعلام‌ وصول‌ شود و من‌ از شما خواهش‌ می‌کنم‌ که‌ اعلام‌ شود. (نایب‌ رئیس‌ ـ چشم‌) آقای‌ دکتر! یک ‌مورد هم‌ بگویم‌، اینکه‌ قانونگذار گفته‌ در همان‌ جلسه‌ یا جلسه‌ بعد، خوب‌، یک‌ آثار سویی‌ بر تأخیر مترتب‌ بوده‌، می‌بینیم‌ که‌ دائم‌ راه‌می‌افتند به‌ این‌، به‌ آن‌، دائم‌ صحبت‌، آقا بیایید پس‌ بگیرید، این‌ است‌ که ‌آقای‌ دکتر! امروز اعلام‌ وصول‌ شود.نایب‌ رئیس‌ ـ چشم‌، اگر دست‌ ما برسد، چون‌ من‌ نمی‌دانم ‌کجاست‌، اگر بیاید اعلام‌ وصول‌ می‌کنیم‌.نمازی‌ ـ در هیأت‌ رئیسه‌ است‌.نایب‌ رئیس‌ ـ خدمت‌ رئیس‌ مجلس‌ بوده‌، آقای‌ کروبی‌ هم‌ متأسفانه‌، (حالا البته‌ خوشبختانه‌) به‌ مسافرت‌ رفته‌اند. حالا باید با ایشان‌ تماس‌ بگیریم‌ که‌ کجا گذاشته‌اند، بیاوریم‌ بخوانیم‌. نمازی‌ ـ دفترشان‌ گفته‌اند باید اعلام‌ بشود. از وزیر مخابرات‌ آقای‌دکتر معتمد است‌.شکوری‌راد ـ تذکر دارم‌.نایب‌ رئیس‌ ـ آقای‌ شکوری‌راد بفرمایید.علی‌ شکوری‌راد ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌ماده‌ (116) آیین‌نامه‌ است‌ که‌ تذکر می‌دهم‌. ابتداء لازم‌ می‌دانم‌ از موضعگیری‌ صریح‌ شما که‌ درحقیقت‌ بیان‌ موضع‌ عمومی‌ ملت‌ ایران‌ در قبال‌ اعطای‌ (نایب‌ رئیس‌ ـ این‌ تذکر آیین‌نامه‌ای‌ نیست‌) جایزه‌ صلح‌ نوبل‌ به‌ خانم‌ عبادی‌ است‌، تشکر می‌کنم‌. (تشکر در همه‌ حال‌ اشکالی‌ ندارد)تذکری‌ که‌ من‌ هم‌ می‌خواهم‌ بدهم‌، درباره‌ اعمال‌ قانون‌ و حقوق ‌بشر است‌. شاید این‌ حرفها رابزنیم‌، بعداً یک‌ جایزه‌ صلحی‌ هم‌ به‌ ما بدهند! (خباز ـ آرزو بر جوانان‌ عیب‌ نیست‌) نه‌، می‌خواهم‌ بگیرم‌، به‌ شما بدهم‌! عرضم‌ به‌ حضور که‌، این‌ ماده‌ (116) می‌گوید: «گزارش‌ نهایی‌ کمیسیون ‌اصل‌ نودم‌ قانون‌ اساسی‌ پس‌ از ارائه‌ به‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجلس‌ درصورتیکه‌ مربوط‌ به‌ عموم‌ باشد، بدون‌ رعایت‌ نوبت‌ در دستور کار قرارمی‌گیرد و در اولین‌ جلسه‌ علنی‌ قرائت‌ خواهد شد».همانطورکه‌ مستحضر هستید، خانواده‌ خانم‌ زهرا کاظمی‌ در موقعی‌که‌ ایشان‌ درحالت‌ اغماء بودند، در رابطه‌ با نحوه‌ رفتاری‌ که‌ در زندان‌ با ایشان‌ شده‌ بود که‌ منجر به‌ اغماء ایشان‌ شده‌ بود، شکایتی‌ را به‌کمیسیون‌ اصل‌ نود دادند. کمیسیون‌ اصل‌ نود از همان‌ موقع‌ موضوع‌ راپیگیری‌ کرده‌، چندین‌ جلسه‌ برگزار کرده‌، طرفهای‌ مختلف‌ موضوع‌ را دعوت‌ کرده‌، اظهاراتشان‌ را شنیده‌ و یک‌ گزارشی‌ را تنظیم‌ کرده‌ که‌ پس‌از تصویب‌ و تأکید کمیسیون‌ بر قرائت‌ این‌ گزارش‌ در صحن‌ علنی‌ مجلس‌ به‌ هیأت‌ رئیسه‌ ارسال‌ شده‌ که‌ این‌ هفته‌ هم‌ در دستور هفتگی ‌مجلس‌ چاپ‌ شده‌ که‌ این‌ گزارش‌ قرائت‌ خواهد شد.امروز که‌ دستور جلسه‌ را قرائت‌ کردند، باز قرائت‌ این‌ گزارش‌ دردستور نیست‌. در گذشته‌ درمورد گزارش‌ کمیسیون‌ اصل‌ نود، درمورد شکایت‌ آقای‌ هاشم‌ آغاجری‌ هم‌ همین‌ اتفاق‌ افتاد، چند بار هم‌ تذکر دادیم‌، آخرش‌ هم‌ این‌ گزارش‌ قرائت‌ نشد. شما می‌دانید اگر گزارشهای‌ کمیسیون‌ اصل‌ نود در صحن‌ علنی‌ مجلس‌ قرائت‌ نشود، آن‌ بخشی‌ را که‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ کسانیکه ‌تخلف‌ کرده‌اند به‌ قوه‌ قضاییه‌ می‌فرستد، چندان‌ نتیجه‌ای‌ نمی‌دهد. کمااینکه‌ هیأت‌ تحقیق‌ و تفحص‌ چاههای‌ کشور، اینهمه‌ تحقیق‌ و تفحص‌ کرد، متخلفین‌ را به‌ قوه‌ قضاییه‌ معرفی‌ کرده‌، همچنان‌ مشمول‌ مرور زمان‌ است‌. در موارد دیگری‌ هم‌ که‌ کمیسیون‌ اصل‌ نود، گزارشهایش‌ را به‌ دستگاه‌ قضایی‌ فرستاده‌، چندان‌ رسیدگی‌ نشده‌. تنها کاری‌ که‌ می‌ماند این‌ است‌ که‌ گزارش‌ از صحن‌ علنی‌ مجلس‌ قرائت ‌شود، ملت‌ در جریان‌ قرار بگیرند (نایب‌ رئیس‌ ـ آقای‌ شکوری‌ شما خلاصه‌ بکنید، چون‌ داریم‌ عدد پیدا می‌کنیم‌) که‌ در همین‌ نظام‌ یک‌ کمیسیون‌ اصل‌ نودی‌ هست‌ که‌ هم‌ بر اجرای‌ قانون‌ تأکید می‌کند و هم‌ بر اعمال‌ حقوق‌ بشر در کشور و پیگیر این‌ مسائل‌ است‌ و بنظر من‌ قرائت‌ این‌ گزارش‌ از صحن‌ علنی‌ مجلس‌ موجب‌ افتخار مجلس‌ و افتخار نظام‌است‌ که‌ این‌ گزارش‌ در درون‌ همین‌ نظام‌ تهیه‌ شده‌، ولو اینکه‌ علیه ‌بخشهایی‌ از خود این‌ نظام‌ باشد. (نایب‌ رئیس‌ ـ خیلی‌ متشکر) یعنی‌ امکان‌ اصلاح‌ وجود دارد. بنابراین‌ من‌ خواهش‌ می‌کنم‌، بجای‌ اینکه‌ از تذکر بنده‌ تشکر کنید (نایب‌ رئیس‌ ـ نه‌، از اینکه‌ تمام‌ می‌کنید، نه‌ تذکرتان‌. یعنی‌ اینکه‌ وقتتان‌ تمام‌ است‌) اعلام‌ کنید که‌ این‌ گزارش ‌همانطور که‌ در ماده‌ (116) آمده‌، بدون‌ رعایت‌ نوبت‌ در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین‌ جلسه‌ علنی‌ قرائت‌ خواهد شد. این‌ دومین ‌جلسه‌ علنی‌ بعد از ارسال‌ گزارش‌ به‌ هیأت‌ رئیسه‌ است‌.نایب‌ رئیس‌ ـ خیلی‌ متشکر. بله‌، آقای‌ شکوری‌! تذکر شما درست ‌است‌. حالا می‌خواهید تخلف‌ هیأت‌ رئیسه‌ بگیرید، اهمال‌ آن‌ را بگیرید، هرچه‌ هست‌ بهرحال‌ ما گردنمان‌ از مو باریکتر است‌. حالا انشاءالله در جلسات‌ آینده‌ ببینیم‌ چه‌ کارش‌ می‌کنیم‌، این‌ جلسه‌ که‌گذاشته‌ نشده‌ است‌.طلایی‌نیک‌ ـ تذکر دارم‌.نایب‌ رئیس‌ ـ آقای‌ طلایی‌نیک‌ بفرمایید.رضا طلایی‌نیک‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌مواد (193) تا (197) درمورد سؤال‌ از وزیران‌ محترم‌ مورد تذکر است‌.  بعد از آن‌ پیشنهادی‌ که‌ جناب‌ آقای‌ انصاری‌ مبنی‌ بر اینکه‌ نشستهای ‌جلسه‌ علنی‌ بیشتر باشد دادند و یکشنبه‌ بعدازظهرها هم‌ به‌ تقویم‌ کاری ‌نشستهای‌ علنی‌ اضافه‌ شد، قرار بر این‌ بود که‌ سؤالات‌ بیشتر بیاید و در دستور قرار بگیرد (حالا این‌ هفته‌ استثنائاً یکشنبه‌ تعطیل‌ بود) ولی‌ متأسفانه‌ در این‌ یکماهی‌ که‌ ما بعد از ظهرها هم‌ نشست‌ علنی‌ داشتیم‌، تعداد سؤالاتی‌ که‌ در دستور قرار گرفته‌، به‌ اندازه‌ همان‌ قبل‌ در حد هفته‌ای‌ دوتاست‌. درصورتیکه‌ ما الان‌ در هفته‌ چهار نشست‌ داریم‌. صبح‌ یکشنبه‌، بعد از ظهر یکشنبه‌، صبح‌ سه‌شنبه‌ و صبح‌ چهارشنبه‌. حداقل‌ در هر نشست‌ اگر یک‌ سؤال‌ در جلسه‌ علنی‌ در دستور قراربگیرد و اگر کمیسیونها هم‌ با سرعت‌ بحث‌ سؤالات‌ را پیگیری‌ بکنند، (آقای‌ رئیس‌!) اثرات‌ بسیار مثبتی‌ خواهد داشت‌. ما الان‌ در آستانه‌ تدوین‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و تصویب‌ آن‌ درمجلس‌ هستیم‌، در آستانه‌ تصویب‌ بودجه‌ سال‌ 1383 در مجلس ‌هستیم‌. شنبه‌ شورای‌ اقتصاد می‌خواهد روی‌ نرخ‌ محصولات‌ کشاورزی ‌تصمیم‌ بگیرد و یا راجع‌ به‌ مسائل‌ مسکن‌ و عمران‌ روستایی‌ سؤالات ‌زیادی‌ شده‌. متأسفانه‌ بیش‌ از یکسال‌ و نیم‌ است‌ منتظر طرح‌ در جلسه ‌علنی‌ مجلس‌ است‌ که‌ اگر این‌ روند بخواهد ادامه‌ پیدا بکند، با این ‌تذکری‌ هم‌ که‌ جناب‌ آقای‌ کروبی‌ چند روز پیش‌ دادند که‌ از این‌ وقت ‌محدود باقیمانده‌ مجلس‌ با اولویت‌ استفاده‌ شود، من‌ خواهشم‌ این ‌است‌ که‌ سؤالات‌ را باتوجه‌ به‌ صدها سؤالی‌ که‌ الان‌ وجود دارد، دراولویت‌ قرار بدهید و بیشتر در تقویم‌ برنامه‌ مجلس‌ قرار بگیرد که‌ ما بتوانیم‌ در رابطه‌ با تصویب‌ این‌ برنامه‌های‌ آینده‌، سؤال‌ و میزان ‌پاسخگویی‌ و نحوه‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ سؤالات‌ در تصمیم‌ مجلس ‌قطعاً اثر می‌گذارد و مردم‌ هم‌ بهتر در جریان‌ گزارش‌ کار مجلس‌ قرارمی‌گی
شماره انتشار: ۰
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۴ آبان ۱۳۸۲
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: شماره ویژه نامه:
فایل ضمیمه: دریافت