(مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
         مقدمه          یکی از مهم‌ترین اهداف جذب و آموزش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور برقراری تعاملات علمی ـ فرهنگی و اجرایی پس از فراغت از تحصیل آنها است. این امر خود بستگی به تصویری خواهدداشت که در ذهن این دانشجویان از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در طول مدت اقامت آنها در ایران شکل می‌گیرد که در وجه مثبت آن، آنان را در مقام سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.         بدیهی است که تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های علمی در طول دوران تحصیل این دانشجویان به تنهایی کافی به مقصود نبوده سرمایه‌گذاری جدی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ در جهت اجرای برنامه‌های ویژه فرهنگی برای این دانشجویان ضروری بوده و این امر آشنایی آنها را با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده فرهنگ و ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی و درک عمیق نظام جمهوری اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) فراهم نموده و در نهایت ظرفیت‌های همکاری این دانشجویان با ایران را پس از فراغت از تحصیل برای آنها آشکار می‌سازد.با توجه به نیازهای یادشده، تصویب و اجرای ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.         ماده1ـ اهداف:         1ـ تقویت نگرش مثبت دانشجویان خارجی به جمهوری اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی.         2ـ تربیت نیروهای کارآمد، متعهد و آشنا به منطق انقلاب اسلامی.         3ـ تعمیق آگاهی دانشجویان خارجی نسبت به اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی.         4ـ آشنایی دانشجویان خارجی با چالشها و نیازهای جهان اسلام.         5 ـ تربیت متخصصان متعهد به منظور کمک به ارتقاء علمی کشورهای اسلامی.         ماده2ـ سیاستها:         1ـ تحلیل و شناخت نیازهای فرهنگی و فکری دانشجویان خارجی.         2ـ تأکید بر مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی و پرهیز از مسائل اختلاف برانگیز.         3ـ تکریم دانشجویان خارجی و مراعات شئون آنها طبق سنت و موازین میهمان‌نوازی.         4ـ گسترش مشارکت دانشجویان خارجی در طراحی فعالیت‌های فرهنگی و فوق‌برنامه مرتبط با خود.         5 ـ کمک به تسهیل امور جاری و حل مشکلات دانشجویان خارجی.         6 ـ تقویت و گسترش تفاهم و همدلی بین دانشجویان داخلی و خارجی.         7 ـ توسعه روابط و تعاملات دانشجویان خارجی با نهادهای فرهنگی، مذهبی و علمی کشور.         8 ـ آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌ها و گروههای زبان و ادبیات فارسی.         ماده3ـ فعالیت‌ها و برنامه‌های مناسب برای تحقق اهداف و سیاستهای مذکور، بر حسب مراحل چهارگانه ذیل انجام می‌پذیرد.         الف ـ مرحله ورود دانشجویان خارجی.         ب ـ مرحله تحصیل.         ج ـ مرحله فارغ‌التحصیلی و بدرقه.         د ـ مرحله پس از فارغ‌التحصیلی.         تبصره ـ مقررات و ضوابط تفصیلی مربوط به هر یک از مراحل فوق، در شورای سیاستگذاری موضوع ماده4 این مصوبه تعیین می‌شود.         ماده4ـ شورای سیاستگذاری:         به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی، شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:         1ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رئیس).         2ـ رئیس جهاد دانشگاهی (نایب رئیس).         3ـ معاونین دانشجوئی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.         4ـ معاونین ذی‌ربط وزارتین اطلاعات و امورخارجه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.         5 ـ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی (جناب آقای قمی).         6 ـ نماینده مرکز جهانی علوم اسلامی قم.         7 ـ نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).         تبصره1ـ معاون نهاد یا دستگاه ذی‌ربط، حسب لزوم و به تشخیص رئیس شورا جهت شرکت در جلسات، دعوت خواهدشد.         تبصره2ـ نحوه تشکیل کمیته‌های تخصصی شورا و برگزاری جلسات آنها مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی خواهدبود که به تصویب خود شورا می‌رسد.         ماده5 ـ هزینه‌های اجرائی این مصوبه، هر سال در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأمین می‌شود.         ماده6 ـ این مصوبه، در 6 ماده و 3 تبصره در جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
شماره انتشار: ۱۷۷۹۹
زمان انتشار: یکشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۷۹۹
فایل ضمیمه: دریافت