شماره ۱۰۰/۱۲۰۴۰/۹۰۰۰                                                             ۲۲/۳/۱۳۸۹
تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی
معاون محترم حقوقی قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
شماره انتشار: ۱۹۰۱۶
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ خرداد ۱۳۸۹
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۲۶۲
فایل ضمیمه: دریافت