شماره۹۱۱۸۳/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱
تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور
مرکز ملی فضای مجازی کشور
شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، در راستای اجرای بند «ب ـ۲۱» پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:


تبصره۱ـ ساختار کلی فوق پس از یکسال با پیشنهاد دبیر و تصویب شورای عالی قابل بازنگری می‌باشد.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب ساختار کلی فوق و با ظرفیت حداکثر دویست پست سازمانی با پیشنهاد دبیر و تایید رئیس شورای عالی تصویب می‌گردد.
این مصوبه که طی نامه شماره ۹۱۱۷۴/۰۱/ش مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان‌بهابادی
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: ۵۱۴
فایل ضمیمه: دریافت