تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور
مرکز ملی فضای مجازی کشور          شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، در راستای اجرای بند «ب ـ21» پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود: 
 
           تبصره1ـ ساختار کلی فوق پس از یکسال با پیشنهاد دبیر و تصویب شورای عالی قابل بازنگری می‌باشد.          تبصره2ـ ساختار و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب ساختار کلی فوق و با ظرفیت حداکثر دویست پست سازمانی با پیشنهاد دبیر و تایید رئیس شورای عالی تصویب می‌گردد.          این مصوبه که طی نامه شماره 91174/01/ش مورخ 23/7/1391 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۷۱۵
فایل ضمیمه: دریافت