شماره۵۶۸۳۰/ت۴۹۱۵۶هـ                                                                ۹/۳/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی حکیم جوادی به عنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (هـ) ماده (۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود:
آقای علی حکیم جوادی به عنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جانشین آقای محمد کرم‌پور می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۹۸۸۰
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
فایل ضمیمه: دریافت