شماره۲۳۲۰۶/ت۵۰۶۰۳هـ                                                                ۳/۳/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۱۶۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۸۲
فایل ضمیمه: دریافت