شماره۱۲۵۴۹۹/ت۵۱۴۴۲هـ                                                         ۲۳/۱۰/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغی از اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بابت بدهی سازمان صدا و سیما و ارتش جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۱۴۶۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
مبلغ یـک هزار و ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هفتصد و دو میلیون (۱.۶۷۷.۷۰۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت بدهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت موضوع ردیف (۱۳) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۵۱
زمان انتشار: شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۴۵
فایل ضمیمه: دریافت