شماره۱۵۴۶۲۴/ت۵۱۶۴۰هـ                                                          ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
تصویب‌نامه درخصوص طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های فسا و میرجاوه
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۱۰۰/۴۰/۴۷۵۰۲/۹۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۰۴۴/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب کرد:
۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های فسا و میرجاوه به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
 

ردیف


محدوده تحت پوشش


طبقه‌بندی گرمسیری


مدت


دوره زمانی
۱


شهرستان فسا


گرمسیر ۴


۲ ماه


اول تیر تا پایان مرداد
۲


شهرستان میرجاوه


گرمسیر ۴


۳ ماه


اول خرداد تا پایان مرداد

 
۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۹۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
فایل ضمیمه: دریافت