شماره۱۵۸۳۵۸/ت۴۹۸۰۶هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲
تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران
مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصویب نمود:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳ به میزان دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۵۰
زمان انتشار: شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۸
فایل ضمیمه: دریافت