شماره۱۵۸۱۴۵/ت۴۹۷۰۳هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲
تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۶۰۷/۱ مورخ ۲ /۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۵۰
زمان انتشار: شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۸
فایل ضمیمه: دریافت