شماره۱۵۷۷۳۲/ت۵۰۰۴۳هـ                                                           ۸/۱۰/۱۳۹۲
تصویب‌نامه درخصوص ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۸۸۴/۲۱ـ۱۵۰۱۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سررسید هریک از اقساط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۵۰
زمان انتشار: شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۸
فایل ضمیمه: دریافت