شماره۱۷۶۷۹۶/۱                                                                       ۲۶/۱۲/۱۳۹۴
تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، با توجه به نامه شماره ۲۹۳۶۶/۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ دفتر مقام معظم رهبری (تصویر پیوست) اصلاح برخی از مواد اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دستور کار شورای عالی آن سازمان قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تصویب رسید.
ضمن ارسال نسخه‌ای از مصوبات شورای عالی و نسخه نهایی اساسنامه جدید سازمان یادشده، سپاسگزار خواهد بود دستور فرمایید نسبت به درج آن در روزنامه رسمی اقدام نمایند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
علی جنتی
 
اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ شورای­عالی
مقدمه
به­منظور بهره­گیری مطلوب از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در محیط جدید بین­المللی با استفاده از فعالیت و تجارب گذشته سازمان در روابط فرهنگی تبلیغی خارج از کشور اساسنامه«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» که در این اساسنامه اختصاراً «سازمان» نامیده می­شود، به شرح زیر اصلاح ­می­شود:
فصل اول ـ کلیات
ماده۱:
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل، رسماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصمیمات شورای­ عالی با رعایت سیاست خارجی نظام، منحصراً بر طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می­کند.
تبصره: آیین­نامه اجرایی نحوه تأمین هماهنگی بین سازمان و وزارت امورخارجه با همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای­عالی خواهد رسید.
ماده۲: اهداف سازمان
۱. احیاء و گسترش تفکر و معارف اسلامی در جهان به منظور بیداری مسلمانان و ابلاغ پیام اسلام راستین به جهانیان
۲. آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف و مواضع انقلاب اسلامی و تبیین جایگاه آن برای مردم جهان
۳ . گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان
۴. تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان­های فرهنگی بین­المللی
۵ . عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی­های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن
۶ . فراهم ­آمدن زمینه­های وحدت ­میان ­مسلمانان و تشکیل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسلامی
۷. مقابله فکری با فرهنگ ضددینی، اسلام­ستیزی و شیعه­هراسی و آگاه­کردن مسلمانان نسبت به توطئه­های تفرقه­انگیز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان
۸ . رشد و ارتقاء و اصلاح وضع فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان به­ویژه پیروان اهل­البیت(علیهم السلام) در جهان.


ماده۳: وظایف سازمان
الف. سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی
۱. سیاسـت­گذاری، برنامه­ریزی و همـاهنگی در اجرای کلیه فعالیت­های فرهنگی ـ تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درچارچوب رهنمودهای مقام­معظم­ رهبری.
۲. هدایت، نظارت و پشتیبانی فعالیت­های فرهنگی بخش غیردولتی درخارج از کشور
۳. پی­گیری و نظارت بر حسن اجرای موافقت­نامه­ها، اسناد همکاری و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و تبلیغی با سایر کشورها
۴. هدایت و حمایت مادی و معنوی از شخصیت­ها، انجمن­ها و تشکل­های اسلامی و مردمی فعال در مسایل فرهنگی ـ تبلیغی خارج از کشور و نظارت بر فعالیت­های آنان
۵ . گردآوری و ساماندهی مدیریت اطلاعات و دانش راهبردی موردنیاز روابط فرهنگی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران
۶ . برنامه­ریزی فرهنگی و تبلیغی برای ایرانیان و علاقه­مندان به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در خارج از کشور
۷. تعیین ضوابط و مقرارت ناظر برتهیه و انتشارکتب، نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ تبلیغی برای خارج از کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.
ب. فعالیت­های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱. رصدفرهنگی محیط بین­المللی و ترازیابی موقعیت اسلام و ایران در این محیط و ظرفیت­های فرهنگی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران
۲. مطالعه و بررسی به­منظور شناخت شیوه­های مطلوب معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی.
۳. انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین­المللی و حمایت از پژوهش­های اسلامی به ویژه در زمینه شناخت ادیان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار جریان­های فکری جوامع مختلف.
۴. شناخت جمعیت­ها، انجمن­ها، جریان­های رسانه­ای و شخصیت­های فرهنگی و مذهبی جهان به­ویژه کشورهای اسلامی.
ج. امور اجرایی
۱. ایجاد زمینه و هماهنگی برای عقد موافقت­نامه­ها و قراردادهای لازم به­منظور مبادلات فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی، ورزشی و امدادی و در صورت ضرورت شرکت درجلسات سازمان­های فرهنگی منطقه­ای و بین­المللی با همکاری دستگاه­های اجرایی ذیربط
۲. همکاری­های فرهنگی و تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها و سازمان­های منطقه­ای و بین­المللی
۳. کمک به ایجاد و گسترش فعالیت­های حوزوی و دانشگاهی درخارج از کشور
۴. ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی­های فرهنگی ایران و مراکز اسلامی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی ایران درخارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و تبلیغی و نظارت بر اجرای وظایف آنها
۵. گزینش، آموزش، سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج از کشور
۶ . برگزاری گردهمایی­ها، جشنواره­ها و نمایشگاه­های فرهنگی و تبلیغی و مراسم عمومی در خارج از کشور
۷. اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و تقویت کرسی­های زبان فارسی و مراکز ایرانشناسی
۸ . تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات مناسب به منظور معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و تبادل فرهنگی با سایر کشورها.
ماده۴: مدت فعالیت سازمان نامحدود است.
ماده۵ : مرکز سازمان در تهران است و سازمان می­تواند براساس مفاد این اساسنامه و اهداف فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران، به تأسیس نمایندگی و توسعه فعالیت­های خود در خارج از کشور اقدام نماید.
ماده۶ : کلیه نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی کشور و یا تسهیلات جمهوری اسلامی ایران استفاده می­کنند مکلفند فعالیت­های فرهنگی تبلیغی خود در خارج از کشور را با هماهنگی سازمان به انجام برسانند.
تبصره۱: نحوه همکاری بین مجمع تقریب مذاهب اسلامی و مجمع اهل بیت و بنیاد سعدی با سازمان براساس آیین­نامه­ای خواهد بود که به تصویب شورای­عالی سازمان می­رسد.
تبصره۲: سازمان می­تواند در صورت ضرورت و با تصویب شورای­عالی بخشی از فعالیت­ها و اموراجرایی خود در خارج از کشور را از طریق سایر دستگاه­ها و نهادها و مؤسسات به انجام برساند.
ماده۷: منابع مالی
منابع مالی سازمان عبارتنداز :
۱. کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در ردیف مستقل بودجه سالیانه کل کشور
۲. درآمدهای ناشی از فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی سازمان در خارج از کشور
۳. کمک بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی
۴. کمک­های دریافتی از محل وجوه شرعیه
۵ . سایر درآمدهایی که منبع آن به تصویب شورای­عالی سازمان برسد.
فصل دوم ـ ارکان
ماده ۸ : ارکان سازمان
ارکان سازمان عبارتند از :
۱. شورای ­عالی
۲. رییس سازمان
ماده۹: ترکیب شورای عالی
شورای ­عالی مرکب از اعضای زیر می­باشد که با حکم مقام معظم رهبری منصوب می­شوند:
الف . وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)
ب. وزیر امورخارجه
ج. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
د. رییس سازمان تبلیغات اسلامی
ه. دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی
و. دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
ز. معاون ارتباطات بین­المللی دفترمقام معظم رهبری
ح. رییس جامعه­المصطفی(ص) العالمیه
ط. رییس بنیاد سعدی
ی. پنج نفر از شخصیت­های علمی و فرهنگی به انتخاب مقام معظم رهبری
ک. رییس سازمان
تبصره: دبیرخانه شورای­عالی در سازمان مستقر است و دبیر شورا به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید شورای­عالی و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می­شود.
ماده۱۰: اختیارات و وظایف شورای ­عالی
۱. بررسی و تعیین سیاست­ها و راهبردهای کلی و ضوابط حاکم بر امور و فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
۲. بررسی و تصویب طرح­ها و برنامه­های بلندمدت و میان مدت سازمان
۳. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و منابع قابل تخصیص
۴. بررسی و تصویب مقررات و آیین­نامه­های اداری، استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی سازمان
۵ . بررسی و تصویب آیین­نامه اعزام نمایندگان فرهنگی
۶ . نظارت بر حسن اجرای سیاست­ها و ارزیابی عملکرد و فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
۷. اظهارنظر و تأیید پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر معرفی رییس سازمان.
تبصره: شورای­عالی می­تواند به­منظور نظارت بر فعالیت­ها و برنامه­های سازمان از وجود افراد صاحب­نظر و باصلاحیت به­عنوان بازرس استفاده نماید. رییس سازمان موظف است تسهیلات لازم را برای حسن اجرای وظایف آنان فراهم آورد.
ماده۱۱: تشکیل جلسات شورا
شورای­عالی هردوماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت لزوم جلسات فوق­العاده با پیشنهاد رییس سازمان یا هریک از اعضا و تأیید رییس شورا برگزار می­شود.
ماده۱۲: جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می­یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضر و حداقل ۸ رأی معتبر خواهد بود.
تبصره: در غیاب رییس شورا یکی از اعضاء به انتخاب شورا عهده­دار اداره جلسه خواهد­بود.
ماده۱۳: ترتیب انتخاب رییس سازمان
رییس سازمان از میان اشخاص مدیر و مدبر و مجرب در امور فرهنگی بین­المللی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و پس از تأیید شورای­عالی و موافقت مقام معظم رهبری، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت سه سال منصوب می­شود. تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره: رییس سازمان در صورت استعفاء یا اتمام دوره تصدی با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا تعیین رییس جدید به مدت سه ماه کماکان عهده­دار مسئولیت­های محوله در اساسنامه خواهد بود.
ماده۱۴: اختیارات و وظایف رییس سازمان
۱. تهیه و تنظیم خطوط مشی؛ سیاست­ها و راهبردهای کلی حاکم بر امور و فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و ارائه به شورای­عالی
۲. تهیـه و تنظیم طرح­ها و برنامه­های بلندمدت و میان مدت برای پیشنهاد به شورای­عالی
۳. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد به شورای­عالی
۴. تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در آن برای بررسی و تصویب شورای­عالی
۵ . تهیه و تنظیم مقررات و آیین­نامه­های اداری، استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی سازمان و هرگونه تغییر و اصلاح بعدی در آن، جهت بررسی و تصویب شورای­عالی
۶ . نصب و عزل معاونان و مدیران سازمان و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷. پی­گیری و اجرای مصوبات شورای­عالی
۸ . امضای موافقت­نامه­ها و قراردادهای داخلی و خارجی به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۹. اداره امور سازمان
۱۰. ارائه گزارش­های دوره­ای و موردی از عملکرد سازمان به شورای­عالی
۱۱. پیشنهاد ایجاد، توسعه و انحلال مؤسسات وابسته و تحت­نظر سازمان به رییس شورا جهت تأیید
۱۲. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری.
تبصره : رییس سازمان در مقابل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول است و در کلیه مواردی که بر طبق این اساسنامه به عهده وی گذاشته شده است، پاسخگو خواهد بود.
فصل سوم: امور مالی
ماده ۱۵: دارایی‌‌های سازمان
دارایی­های سازمان عبارتند از:
۱. کلیه اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول که به موجب تصویب اساسنامه و تأسیس سازمان، از وزارتخـانه­ها، سازمـان­ها، نهادها یا مؤسـسات دولتی و غیردولتی به سازمان انتقال یافته و یا به تملک سازمان درمی­آید.
۲. دارایی­ها و اموال ناشی از کمک­های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی
۳.  سایر دارایی­ها و اموال ناشی از فعالیت­های جاری سازمان
ماده۱۶: سازمان از نظر اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات شورای­عالی است و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه­های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن­ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات، تنها درچارچوب مصوبات شورای­عالی عمل خواهد نمود.
ماده۱۷: رییس­سازمان موظف است بودجه پیشنهادی سال­آینده خود را تا پایان شهریورماه هر سال به شورای عالی تقدیم کند.
ماده۱۸: سازمان به منظور انجام فعالیت­های خود می­تواند به تأسیس و اداره شرکت­ها و مؤسسات وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده۱۹: هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد رییس شورا و یا ۵ نفر از اعضا و با رأی دو سوم اعضای شورای­عالی خواهد بود.
ماده۲۰ : این اساسنامه پس­ازاصلاحات لازم درسه فصل و۲۰ ماده و۸ تبصره تنظیم و درتاریخ بیست و ششم بهمن­ماه ۱۳۹۴ به تصویب دوسوم اعضای ­شورای ­عالی رسید وجایگزین اساسنامه مصوب۳۰/۸/۱۳۷۴ می­گردد.
شماره انتشار: ۲۰۷۰۲
زمان انتشار: دوشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۵
سال انتشار: هفتاد و دو
مرجع تصویب: شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
شماره ویژه نامه: ۸۵۹
فایل ضمیمه: دریافت