(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر کوروش ساکی، دکتر قاسمعلی خراسانی، دکتر هاشم زهی، دکتر احمدعلی خلیلی، دکتر علیرضا دلاوری و دکتر منصور سلطان‌زاده را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، مازندران، بیرجند، تبریز، کردستان و اهواز تأیید نمود.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمود بهمنی
شماره انتشار: ۱۷۸۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۸۵۸
فایل ضمیمه: دریافت