انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانیو منابع انسانی مرکز ملی
    با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید.
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۷۱۵
فایل ضمیمه: دریافت