شماره۹۱۱۸۸/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند۱۴ ماد ه۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی را به‌عنوان معاون ا منیت مرکز ملی منصوب‌می‌نمایم. امید است با اتکاء به‌نیروی لایزال‌الهی در را ستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ‌نورزید .
دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان‌بهابادی
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: ۵۱۴
فایل ضمیمه: دریافت