شماره۹۱۱۸۵/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک‌آذری به عنوان مشاور
و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی
با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان مشاور اینجانب و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان‌بهابادی
شماره انتشار: ۱۹۷۱۵
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: ۵۱۴
فایل ضمیمه: دریافت