«مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی»
        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 در اجرای بندهای 8، 9 و 10 ماده 3 مصوبه «تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)» به ترتیب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه را به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای دکتر حسن بلخاری را به عنوان نماینده فرهنگستان هنر و آقای دکتر محمدعلی کی‌نژاد را به عنوان صاحب‌نظر در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی برای عضویت در هیئت مذکور انتخاب کرد.
شماره انتشار: ۱۷۹۰۹
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۹۰۹
فایل ضمیمه: دریافت