اصلاح مفاد ماده (1) مصوبه شماره 26437/206 مورخ 20/5/1389 شورای عالی اداری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور      شورای عالی اداری در یکـصد و پنجاه و سومین جلسه مـورخ 8/9/1390، بنا به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مفاد ماده (1) مصوبه شماره 26437/206 مورخ 20/5/1389 شورا را به شرح زیر اصلاح نمود:      تاریخ اشتغال به تحصیل دانشجویان فعلی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، تا پایان سال 1392 تمدید می‌شود.
شماره انتشار: ۱۹۴۹۷
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۹ بهمن ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۹۷
فایل ضمیمه: دریافت